Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

muikku
Kolmesataa-grammainen muikku Lauliluomasta

Kol­me­sa­taa-gram­mai­nen muikku Lau­li­luo­mas­ta

17.12.2018 20:00
MUIKKUSPECIAL: "Älä tuhlaa aikaa, katso VIDEO!"

MUIK­KUS­PE­CIAL: "Älä tuhlaa aikaa, katso VIDEO!"

16.11.2018 07:30
Mauri Tuovila on kalastanut kotijärvellään koko ikänsä, mutta enää ei muita verkkomiehiä näy – kalaa kuitenkin tulee niin hyvin, että siitä riittää jakaa muillekin

Mauri Tuovila on ka­las­ta­nut ko­ti­jär­vel­lään koko ikänsä, mutta enää ei muita verk­ko­mie­hiä näy – kalaa kui­ten­kin tulee niin hyvin, että siitä riittää jakaa muil­le­kin

15.09.2018 09:00
Muikkulaatikko: Muikku se tykkää mustikkapiirakasta ja Brigitte Emmanuellesta

Muik­ku­laa­tik­ko: Muikku se tykkää mus­tik­ka­pii­ra­kas­ta ja Bri­git­te Em­ma­nuel­les­ta

31.08.2018 16:56
Muikkulaatikko: Ettei vaan rosmot hoksaisi viikonloppuna, että kyläläiset kökkivät viikonlopun milloin milläkin kylätalolla ja pirttien ovet pitää jättää auki?

Muik­ku­laa­tik­ko: Ettei vaan rosmot hok­sai­si vii­kon­lop­pu­na, että ky­lä­läi­set kök­ki­vät vii­kon­lo­pun milloin mil­lä­kin ky­lä­ta­lol­la ja pirt­tien ovet pitää jättää auki?

08.06.2018 16:30
Muikkulaatikko: Muikku täydentää ratkaisua työttömyyden ja Kitkantien elävöittämisen pulmaan

Muik­ku­laa­tik­ko: Muikku täy­den­tää rat­kai­sua työt­tö­myy­den ja Kit­kan­tien elä­vöit­tä­mi­sen pulmaan

25.05.2018 12:55
Muikkulaatikko: "sää tietää pessimistille hyvää"

Muik­ku­laa­tik­ko: "sää tietää pes­si­mis­til­le hyvää"

18.05.2018 16:43
Muikkulaatikko: Toivoo hän kaupallista apua kesäkihlaamisen virheisiin, ettei vain joutuisi matoiseen liittoon, mato-ongen koukkuun, niin kuin taannoin kävi (kuvasta päätellen) eräälle Rullinkarin muikulle

Muik­ku­laa­tik­ko: Toivoo hän kau­pal­lis­ta apua ke­sä­kih­laa­mi­sen vir­hei­siin, ettei vain jou­tui­si ma­toi­seen liit­toon, ma­to-on­gen kouk­kuun, niin kuin taan­noin kävi (ku­vas­ta pää­tel­len) eräälle Rul­lin­ka­rin mui­kul­le

27.04.2018 13:20
Muikkulaatikko: Vaimosuon timangit välähtivät muikun aivopoimun romantiikkalokerossa

Muik­ku­laa­tik­ko: Vai­mo­suon ti­man­git vä­läh­ti­vät muikun ai­vo­poi­mun ro­man­tiik­ka­lo­ke­ros­sa

18.04.2018 09:35
Muikkulaatikko: Tiikö lie hukassa, kun kauppaneuvokset neuvovat ristiin kaupungin golfkentän kaupallisista visioista ja näyistä?

Muik­ku­laa­tik­ko: Tiikö lie hu­kas­sa, kun kaup­pa­neu­vok­set neu­vo­vat ristiin kau­pun­gin golf­ken­tän kau­pal­li­sis­ta vi­siois­ta ja näyis­tä?

13.04.2018 16:10
Muikkulaatikko: Muikku kuulostelee, kun ihmislapset touhuavat pilkkikansainvaellusta jään päälle

Muik­ku­laa­tik­ko: Muikku kuu­los­te­lee, kun ih­mis­lap­set tou­hua­vat pilk­ki­kan­sain­vael­lus­ta jään päälle

06.04.2018 12:22
Muikku: Nyt se ui Femalediivit ja Bikinin atollit, jotka räjäytti ärsytetyt uraanit ja sitten se pinosi autot poikkiparkkiin Kitkantien reunoille

Muikku: Nyt se ui Fe­ma­le­dii­vit ja Bikinin atol­lit, jotka rä­jäyt­ti är­sy­te­tyt uraanit ja sitten se pinosi autot poik­ki­park­kiin Kit­kan­tien reu­noil­le

23.03.2018 11:00

Muik­ku­laa­tik­ko: Epä­nor­maa­li­mäen hyppy ja 110 ki­lois­ten aidat olym­pia­la­jeik­si?

09.02.2018 15:30
Muikkulaatikko: Juomasuolle tai Maaninkavaaraan voitaisiin perustaa Hoyerien kaivos-hotelli-ravintola. Tarjoiltaisiin kaivoksen siitakesieniä ja hakkuiltaisiin koboliittia.

Muik­ku­laa­tik­ko: Juo­ma­suol­le tai Maanin­ka­vaa­raan voi­tai­siin pe­rus­taa Hoye­rien kai­vos-ho­tel­li-ra­vin­to­la. Tar­joil­tai­siin kai­vok­sen sii­ta­ke­sie­niä ja hak­ku­il­tai­siin ko­bo­liit­tia.

12.01.2018 10:53

Muik­ku­laa­tik­ko: "Hyvää it­se­näi­syys­päi­vän aattoa, med­bor­ga­re"

08.01.2018 18:00

Muik­ku­laa­tik­ko: Muikku muis­te­lee vuo­si­tu­hat­ta ta­ka­pe­rin – kau­pun­gik­si­tu­lo ylän­göl­lä kävi la­pi­nu­kon kei­tos­ta käh­mä­ten

29.12.2017 15:52
Muikkulaatikko: ...Ja olisikohan lähinaapuuruusystävyys keikahtanut jälleen kokonaan ympäri – että 2018 nootti koskisi uudestaan toki natsijärjestön kieltämistä – mutta tällä kertaa siitä toruen.

Muik­ku­laa­tik­ko: ...Ja oli­si­ko­han lä­hi­naa­puu­ruu­sys­tä­vyys kei­kah­ta­nut jälleen ko­ko­naan ym­pä­ri – että 2018 nootti koskisi uu­des­taan toki nat­si­jär­jes­tön kiel­tä­mis­tä – mutta tällä kertaa siitä toruen.

22.12.2017 09:33

Muik­ku­laa­tik­ko: Leo Messi Tai­val­kos­ken Calcion vai FC PaKa:n mes­siin?

01.12.2017 10:00
Muikkulaatikko nettiin? Osallistu kilpailuun, voita palkinto!

Muik­ku­laa­tik­ko net­tiin? Osal­lis­tu kil­pai­luun, voita pal­kin­to!

17.11.2017 11:40
Muikku: Kitkan viisas sukelteli Iijoessa – äityi ottamaan kantaa vellovaan juustoleipäkeskusteluun

Muikku: Kitkan viisas su­kel­te­li Ii­joes­sa – äityi ot­ta­maan kantaa vel­lo­vaan juus­to­lei­pä­kes­kus­te­luun

10.11.2017 12:30