Suurpetokeskus: Avi antaa lau­sun­ton­sa Kuu­sa­mon Suur­pe­to­kes­kuk­ses­ta maa­nan­tai­na

Tero Karjalaisen kolumni: Vain tie­tys­tä kul­mas­ta nähty kaa­to­paik­ka kuuluu Ou­lun­tien näh­tä­vyyk­siin

Luitko jo: Lii­to-ora­vaa varten Tai­val­kos­kel­la pys­ty­tet­tiin ai­tauk­sia, joihin kasvaa haapoja

Mainos: Tilaajille livenä Arctic Volley - Pölkky Kuusamo pe 23.9. klo 18.30 ja la 24.9. klo 15. Tilaa tästä.

kaivos

Lau­ta­kun­ta perui pää­tök­sen­sä: Maa-aluet­ta ei vuok­ra­ta La­ti­tu­de 66 Cobalt Oy:lle

23.01.2019 19:45
KL: Dragon Miningin kehui ehtivänsä nostaa kullan ennen viranomaispäätöksiä – Ville Niinistö: ”Valtausten aika ohi”

KL: Dragon Mi­nin­gin kehui eh­ti­vän­sä nostaa kullan ennen vi­ran­omais­pää­tök­siä – Ville Nii­nis­tö: ”Val­taus­ten aika ohi”

27.12.2018 15:54
Kaivosyhtiö alkaa tehdä laajoja tutkimuksia – Ruka, Riisitunturi ja keskeiset järvet jätetään pois

Kai­vos­yh­tiö alkaa tehdä laajoja tut­ki­muk­sia – Ruka, Rii­si­tun­tu­ri ja kes­kei­set järvet jä­te­tään pois

18.12.2018 18:30
Kamppailu ankka-mallin lainmukaisuudesta jatkuu KHO:ssa – kaupunginhallitukselta päätös äänestyksen jälkeen äänin 7-5

Kamp­pai­lu ank­ka-mal­lin lain­mu­kai­suu­des­ta jatkuu KHO:s­sa – kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­ta päätös ää­nes­tyk­sen jälkeen äänin 7-5

05.12.2018 16:00
Kaivosyhtiö lähetti postia kaikille Käylän asukkaille – esittelee yhtiön toimintaa, mukana testituloksia Juomasuolta otetuista näytteistä

Kai­vos­yh­tiö lähetti postia kai­kil­le Käylän asuk­kail­le – esit­te­lee yhtiön toi­min­taa, mukana tes­ti­tu­lok­sia Juo­ma­suol­ta ote­tuis­ta näyt­teis­tä

29.11.2018 09:11
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Uraani py­sy­köön ­si­tou­tu­nee­na kal­lio­pe­räs­sä – kai­vos­hank­keis­ta pitää osata ajoissa luopua

22.11.2018 14:00
Kitkan Viisaat valitti Juomasuon kairauksista hallinto-oikeuteen

Kitkan Viisaat valitti Juo­ma­suon kai­rauk­sis­ta hal­lin­to-oi­keu­teen

05.11.2018 14:55
Maaninkavaara, Vilkaslampi, Niemelä – kaivosyhtiö pyrkii viidelle uudelle alueelle Kuusamossa, Posiolla ja Sallassa

Maa­nin­ka­vaa­ra, Vil­kas­lam­pi, Niemelä – kai­vos­yh­tiö pyrkii vii­del­le uudelle alueel­le Kuu­sa­mos­sa, Po­siol­la ja Sal­las­sa

01.11.2018 11:03

Pro Kuusamo jätti oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen La­ti­tu­de 66 Co­bal­tin neljän heh­taa­rin maa­vuok­ras­ta: ”Pi­de­tään kiinni Kuu­sa­mon luon­non­va­ro­ja kos­ke­vis­ta yh­tei­sis­tä stra­te­gi­sis­ta lin­jauk­sis­ta”

16.10.2018 13:30
Lukijalta: Latitude ajelee kaksilla rattailla – "Latitude on siis Kuusamo Gold uudella nimellä"
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: La­ti­tu­de ajelee kak­sil­la rat­tail­la – "La­ti­tu­de on siis Kuusamo Gold uudella ni­mel­lä"

02.10.2018 05:00
Syötteelle tehty kaivosvaraus – yhtiö etsii useita eri mineraaleja

Syöt­teel­le tehty kai­vos­va­raus – yhtiö etsii useita eri mi­ne­raa­le­ja

31.08.2018 05:00
Kaivosyhtiön PR-tilaisuus meni intoksi: ”Kuusamolaisilta ei ole sosiaalista toimilupaa”.

Kai­vos­yh­tiön PR-ti­lai­suus meni in­tok­si: ”Kuu­sa­mo­lai­sil­ta ei ole so­siaa­lis­ta toi­mi­lu­paa”.

16.08.2018 05:00
Kaivosyhtiö osti sahan Käylästä: aikoo rakentaa tutkimusaseman ja tien Juomasuolle

Kai­vos­yh­tiö osti sahan Käy­läs­tä: aikoo ra­ken­taa tut­ki­mus­ase­man ja tien Juo­ma­suol­le

15.08.2018 17:52
Vihreiden Emma Kari: Suomen luontoa suojeltava kaivosteollisuudelta – ”Emme voi seurata hiljaa vieressä, mitä esimerkiksi Kuusamon Juomasuolla on tapahtumassa”

Vih­rei­den Emma Kari: Suomen luontoa suo­jel­ta­va kai­vos­teol­li­suu­del­ta – ”Emme voi seurata hiljaa vie­res­sä, mitä esi­mer­kik­si Kuu­sa­mon Juo­ma­suol­la on ta­pah­tu­mas­sa”

20.07.2018 17:13

Lu­ki­jal­ta: Ukkini Reino Rinne kysyi jo 1992, miksi emme vas­tus­ta kai­vos­ta – nyt kysymys on ajan­koh­tai­sem­pi kuin koskaan

02.07.2018 13:00
Juomasuolla kairataan elokuusta alkaen

Juo­ma­suol­la kai­ra­taan elo­kuus­ta alkaen

28.06.2018 20:15
Kaupunki määrättiin korvaamaan Gold Oy:n oikeudenkäyntikulut – Kuusamo pohtii päätöksestä valittamista

Kau­pun­ki mää­rät­tiin kor­vaa­maan Gold Oy:n oi­keu­den­käyn­ti­ku­lut – Kuusamo pohtii pää­tök­ses­tä va­lit­ta­mis­ta

15.06.2018 09:00
Kuusamon kaivoskaava kaatui hallinto-oikeudessa – ankkamallista ”yhtiölle kohtuutonta haittaa”

Kuu­sa­mon kai­vos­kaa­va kaatui hal­lin­to-oi­keu­des­sa – ank­ka­mal­lis­ta ”yh­tiöl­le koh­tuu­ton­ta hait­taa”

13.06.2018 20:24
Heikki Maaninka viljelee Posion syrjäisellä kylällä kotitilaansa, jonka pelloille kaivosfirmat ovat kairanneet reikiä ja jonka naapuriin suunnitellaan isoa tuulivoimapuistoa – toiselle suunnitelmista hän sanoo kyllä ja toiselle ei

Heikki Maa­nin­ka vil­je­lee Posion syr­jäi­sel­lä kylällä ko­ti­ti­laan­sa, jonka pel­loil­le kai­vos­fir­mat ovat kai­ran­neet reikiä ja jonka naa­pu­riin suun­ni­tel­laan isoa tuu­li­voi­ma­puis­toa – toi­sel­le suun­ni­tel­mis­ta hän sanoo kyllä ja toi­sel­le ei

08.06.2018 16:00
Anna Kantola palasi Tansaniasta kotiin laittamaan asiat kuntoon, kun Kuusamoon alettiin suunnitella kaivosta – nykyistä toimintaa hän seuraa vielä huolestuneempana: "Pörssiyhtiö ei koskaan voisi toimia näin"

Anna Kantola palasi Tan­sa­nias­ta kotiin lait­ta­maan asiat kun­toon, kun Kuu­sa­moon alet­tiin suun­ni­tel­la kai­vos­ta – ny­kyis­tä toi­min­taa hän seuraa vielä huo­les­tu­neem­pa­na: "Pörs­siyh­tiö ei koskaan voisi toimia näin"

27.04.2018 15:00