Suurpetokeskus: Avi antaa lau­sun­ton­sa Kuu­sa­mon Suur­pe­to­kes­kuk­ses­ta maa­nan­tai­na

Tero Karjalaisen kolumni: Vain tie­tys­tä kul­mas­ta nähty kaa­to­paik­ka kuuluu Ou­lun­tien näh­tä­vyyk­siin

Luitko jo: Lii­to-ora­vaa varten Tai­val­kos­kel­la pys­ty­tet­tiin ai­tauk­sia, joihin kasvaa haapoja

Mainos: Tilaajille livenä Arctic Volley - Pölkky Kuusamo pe 23.9. klo 18.30 ja la 24.9. klo 15. Tilaa tästä.

juomasuo
Kaivosyhtiö alkaa tehdä laajoja tutkimuksia – Ruka, Riisitunturi ja keskeiset järvet jätetään pois

Kai­vo­syh­tiö alkaa tehdä laajoja tut­ki­muk­sia – Ruka, Rii­si­tun­tu­ri ja kes­kei­set järvet jä­te­tään pois

18.12.2018 18:30
Käylän sahan laitteisto matkustaa Venäjälle - sahan alueelle rakennetaan kaivosyhtiön geologista tutkimusasemaa

Käylän sahan lait­teis­to mat­kus­taa Ve­nä­jäl­le - sahan alueel­le ra­ken­ne­taan kai­vo­syh­tiön geo­lo­gis­ta tut­ki­mu­sa­se­maa

30.11.2018 05:00
Kaivosyhtiö lähetti postia kaikille Käylän asukkaille – esittelee yhtiön toimintaa, mukana testituloksia Juomasuolta otetuista näytteistä

Kai­vo­syh­tiö lähetti postia kai­kil­le Käylän asuk­kail­le – esit­te­lee yhtiön toi­min­taa, mukana tes­ti­tu­lok­sia Juo­ma­suol­ta ote­tuis­ta näyt­teis­tä

29.11.2018 09:11
Metalleja louhitaan Suomessa ennätystahtiin

Me­tal­le­ja lou­hi­taan Suo­mes­sa en­nä­tys­tah­tiin

27.11.2018 05:00
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Uraani py­sy­köön ­si­tou­tu­nee­na kal­lio­pe­räs­sä – kai­vos­hank­keis­ta pitää osata ajoissa luopua

22.11.2018 14:00
Kitkan Viisaat valitti Juomasuon kairauksista hallinto-oikeuteen

Kitkan Viisaat valitti Juo­ma­suon kai­rauk­sis­ta hal­lin­to-oi­keu­teen

05.11.2018 14:55
Kaivosyhtiöllä on sopimukset Juomasuon tielinjasta yksityisten maanomistajien ja tieosuuskunnan kanssa

Kai­vo­syh­tiöl­lä on so­pi­muk­set Juo­ma­suon tie­lin­jas­ta yk­si­tyis­ten maan­omis­ta­jien ja tieo­suus­kun­nan kanssa

16.10.2018 05:00
Kaivosyhtiön PR-tilaisuus meni intoksi: ”Kuusamolaisilta ei ole sosiaalista toimilupaa”.

Kai­vo­syh­tiön PR-ti­lai­suus meni in­tok­si: ”Kuu­sa­mo­lai­sil­ta ei ole so­siaa­lis­ta toi­mi­lu­paa”.

16.08.2018 05:00
Kaivosyhtiö osti sahan Käylästä: aikoo rakentaa tutkimusaseman ja tien Juomasuolle

Kai­vo­syh­tiö osti sahan Käy­läs­tä: aikoo ra­ken­taa tut­ki­mu­sa­se­man ja tien Juo­ma­suol­le

15.08.2018 17:52

Kai­vo­syh­tiö aloit­taa koe­kai­rauk­set Juo­ma­suol­la – Kitkan Viisaat vaatii lo­pet­ta­mis­ta

13.08.2018 14:14

Lu­ki­jal­ta: Ukkini Reino Rinne kysyi jo 1992, miksi emme vas­tus­ta kai­vos­ta – nyt kysymys on ajan­koh­tai­sem­pi kuin koskaan

02.07.2018 13:00
Kaupunki määrättiin korvaamaan Gold Oy:n oikeudenkäyntikulut – Kuusamo pohtii päätöksestä valittamista

Kau­pun­ki mää­rät­tiin kor­vaa­maan Gold Oy:n oi­keu­den­käyn­ti­ku­lut – Kuusamo pohtii pää­tök­ses­tä va­lit­ta­mis­ta

15.06.2018 09:00
Anna Kantola palasi Tansaniasta kotiin laittamaan asiat kuntoon, kun Kuusamoon alettiin suunnitella kaivosta – nykyistä toimintaa hän seuraa vielä huolestuneempana: "Pörssiyhtiö ei koskaan voisi toimia näin"

Anna Kantola palasi Tan­sa­nias­ta kotiin lait­ta­maan asiat kun­toon, kun Kuu­sa­moon alet­tiin suun­ni­tel­la kai­vos­ta – ny­kyis­tä toi­min­taa hän seuraa vielä huo­les­tu­neem­pa­na: "Pörs­siyh­tiö ei koskaan voisi toimia näin"

27.04.2018 15:00
Yli puolet vastustaa Juomasuon kaivosta: Posiolta löytyy kannatusta Maaninkavaaran kaivokselle – ikäihmiset innokkaimpia

Yli puolet vas­tus­taa Juo­ma­suon kai­vos­ta: Po­siol­ta löytyy kan­na­tus­ta Maa­nin­ka­vaa­ran kai­vok­sel­le – ikäih­mi­set in­nok­kaim­pia

04.04.2018 09:55
”Tässä ei ole järkeä taloudellisesti”, sanoo rikastustekniikan professori Kuusamon ja Posion kaivoksista – Katso myös kaivosyhtiön vastaus

”Tässä ei ole järkeä ta­lou­del­li­ses­ti”, sanoo ri­kas­tus­tek­nii­kan pro­fes­so­ri Kuu­sa­mon ja Posion kai­vok­sis­ta – Katso myös kai­vo­syh­tiön vastaus

21.03.2018 12:00
”Ennenaikaista arvioida kaivoksen ikää” – Näin kaivosyhtiö vastaa professori Heiskasen näkemyksiin

”En­ne­nai­kais­ta ar­vioi­da kai­vok­sen ikää” – Näin kai­vo­syh­tiö vastaa pro­fes­so­ri Heis­ka­sen nä­ke­myk­siin

21.03.2018 05:00
"Nämähän on mukavia kavereita, mutta se ei muuta tosiasioita miksikään" – Pro Kuusamon Jokke Kämäräinen sanoo, että vanha kaivoshanke on paketoitu tarinoimalla uusiin kääreisiin

"Nä­mä­hän on mukavia ka­ve­rei­ta, mutta se ei muuta to­sia­sioi­ta mik­si­kään" – Pro Kuu­sa­mon Jokke Kä­mä­räi­nen sanoo, että vanha kai­vos­han­ke on pa­ke­toi­tu ta­ri­noi­mal­la uusiin kää­rei­siin

21.03.2018 05:00
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Juo­ma­suon ja Maa­nin­ka­vaa­ran uraa­ni­mal­mioi­ta ei tule avata kullan tai ko­bol­tin var­jol­la

20.03.2018 12:00
1500 koillismaalaista haastatellaan Juomasuon ja Maaninkavaaran kaivoshankkeista

1500 koil­lis­maa­lais­ta haas­ta­tel­laan Juo­ma­suon ja Maa­nin­ka­vaa­ran kai­vos­hank­keis­ta

14.03.2018 17:50
Lukijalta: Kaivos Kitkajoen äärelle? – kysyy kaivoskartoituksia tehnyt
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Kaivos Kit­ka­joen ää­rel­le? – kysyy kai­vos­kar­toi­tuk­sia tehnyt

07.02.2018 16:00