Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta – ei ole väärin unel­moi­da niistä kai­kis­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Osuuspankki
Pudasjärven Pertti Purolasta tulossa uuden OP Koillismaan toimitusjohtaja

Pu­das­jär­ven Pertti Pu­ro­las­ta tulossa uuden OP Koil­lis­maan toi­mi­tus­joh­ta­ja

16.10.2023 14:00 1
Tilaajille
Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon Osuuspankit yhdistymässä – uusi pankki aloittaisi vuoden kuluttua syksyllä

Pu­das­jär­ven, Tai­val­kos­ken ja Kuu­sa­mon Osuus­pan­kit yh­dis­ty­mäs­sä – uusi pankki aloit­tai­si vuoden ku­lut­tua syk­syl­lä

16.10.2023 14:00 1
Tilaajille
OP ryhtyy maksamaan käyttötileillä olevalle rahalle talletuskorkoa

OP ryhtyy mak­sa­maan käyt­tö­ti­leil­lä ole­val­le rahalle tal­le­tus­kor­koa

14.08.2023 17:00
Hiihtoa hymyssä suin – toistasataa lasta ladulla Hippo-hiihdoissa

Hiihtoa hymyssä suin – tois­ta­sa­taa lasta ladulla Hip­po-hiih­dois­sa

05.04.2023 16:37
Tilaajille
"Täytyy miettiä ratkaisua, kun itsellä ei ole autoa" – Osuuspankin konttori Kuusamon Käylässä lopetetaan, tiskillä laskunsa maksanut Pertti Kallunki joutuu lähtemään kirkolle 43 kilometrin päähän

"Täytyy miettiä rat­kai­sua, kun itsellä ei ole autoa" – Osuus­pan­kin kont­to­ri Kuu­sa­mon Käy­läs­sä lo­pe­te­taan, tis­kil­lä las­kun­sa mak­sa­nut Pertti Kal­lun­ki joutuu läh­te­mään kir­kol­le 43 ki­lo­met­rin päähän

07.11.2022 17:00 4
Tilaajille
Golfkentän tulevaisuus auki – pikaisia ratkaisuja toivotaan, konkurssipesän hallussa kenttä ei voi olla ikuisesti

Golf­ken­tän tu­le­vai­suus auki – pi­kai­sia rat­kai­su­ja toi­vo­taan, kon­kurs­si­pe­sän hal­lus­sa kenttä ei voi olla ikui­ses­ti

14.01.2022 15:00 4
Tilaajille
OP:n verkkopalveluissa oli "vakava häiriö", jonka vuoksi kaupankäynti keskeytettiin

OP:n verk­ko­pal­ve­luis­sa oli "vakava häi­riö", jonka vuoksi kau­pan­käyn­ti kes­key­tet­tiin

01.03.2021 20:57
"Joulupuukeräyksestä saatu lahja voi olla jollekin lapselle ainoa koko jouluna" – Auta tekemään lapselle joulu: toiveena 520 lahjaa

"Jou­lu­puu­ke­räyk­ses­tä saatu lahja voi olla jol­le­kin lap­sel­le ainoa koko jou­lu­na" – Auta te­ke­mään lap­sel­le joulu: toi­vee­na 520 lahjaa

11.12.2020 04:00
Tilaajille
Taivalkosken osuuspankin liikevoitto runsaat 431 000 euroa – Toimitusjohtaja: "Taloudellisesti vähintäänkin kohtuullinen vuosi"

Tai­val­kos­ken osuus­pan­kin lii­ke­voit­to runsaat 431 000 euroa – Toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Ta­lou­del­li­ses­ti vä­hin­tään­kin koh­tuul­li­nen vuosi"

02.03.2020 13:10
Tilaajille
Ei tulipaloa Osuuspankilla – katkennut kaapeli toi palokunnan paikalle

Ei tu­li­pa­loa Osuus­pan­kil­la – kat­ken­nut kaapeli toi pa­lo­kun­nan pai­kal­le

24.09.2018 08:42
Talous lähti kasvuun, mutta asuntolainojen haku on "hämmästyttävän huonoa" – pankin toimitusjohtaja keksii sille kaksi syytä ja kertoo, missä vaiheessa hän huolestuu tilanteesta

Talous lähti kas­vuun, mutta asun­to­lai­no­jen haku on "häm­mäs­tyt­tä­vän huonoa" – pankin toi­mi­tus­joh­ta­ja keksii sille kaksi syytä ja kertoo, missä vai­hees­sa hän huo­les­tuu ti­lan­tees­ta

23.04.2018 05:00
Nyt vinoparkkien puolesta kampanjoi myös iso Kitkantien kiinteistönomistaja: "Ei ihminen lähde lounastamaan paikkaan, jonne on pitkä kävelymatka parkkipaikalta"

Nyt vi­no­park­kien puo­les­ta kam­pan­joi myös iso Kit­kan­tien kiin­teis­tö­no­mis­ta­ja: "Ei ihminen lähde lou­nas­ta­maan paik­kaan, jonne on pitkä kä­ve­ly­mat­ka park­ki­pai­kal­ta"

06.03.2018 05:00
Kuusamon Osuuspankin jäsenistö hyväksyi yhdistymisen – Käylän asiakkaat voivat nyt käyttää Kuusamon Osuuspankkia

Kuu­sa­mon Osuus­pan­kin jä­se­nis­tö hy­väk­syi yh­dis­ty­mi­sen – Käylän asiak­kaat voivat nyt käyttää Kuu­sa­mon Osuus­pank­kia

28.02.2018 05:00

Käylä valmis luo­pu­maan omasta osuus­pan­kis­ta  – Lähes sa­ta­vuo­tias ky­lä­pank­ki su­lau­tu­mas­sa Kuu­sa­moon äänin 90-13

26.02.2018 09:00
Pankin rooli muuttui mutta tunneside pysyy

Pankin rooli muuttui mutta tun­ne­si­de pysyy

26.02.2018 09:00
Info sujui ilman närää: ”Moni ymmärtää, että iso osa meidän asiakkaistamme on muualta”

Info sujui ilman närää: ”Moni ym­mär­tää, että iso osa meidän asiak­kais­tam­me on muual­ta”

15.01.2018 05:00

Posion Osuus­pank­ki lah­joit­ti Lapin AMK:lle

01.01.2018 16:00
Osuuspankit suunnittelevat yhdistymistä – pankkitoiminta jatkuisi Käylässä vähintään viiden vuoden ajan

Osuus­pan­kit suun­nit­te­le­vat yh­dis­ty­mis­tä – pank­ki­toi­min­ta jat­kui­si Käy­läs­sä vä­hin­tään viiden vuoden ajan

14.12.2017 10:33
Taivalkosken Osuuspankissa vaihtui avaimenhaltija – "Näkemiin ja tervetuloa"

Tai­val­kos­ken Osuus­pan­kis­sa vaihtui avai­men­hal­ti­ja – "Nä­ke­miin ja ter­ve­tu­loa"

07.11.2017 20:00