Juuri nyt: Kolme kuu­sa­mo­lais­ta kes­kus­ta­vai­kut­ta­jaa erosi puo­lueen jä­se­nyy­des­tä

Luonnonsuojelu: Nokia pe­rus­taa uuden luon­non­suo­je­lu­alueen Ala-Kit­kal­le

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Posion Osuus­pank­ki lah­joit­ti Lapin AMK:lle

Lapin ammattikorkeakoulu on käynnistänyt varainhankinnan saatuaan Poliisihallitukselta rahankeräysluvan. Ensimmäisen lahjoituksen ovat tehneet Lapin Osuuspankit.

Lapin ammattikorkeakoulu on vahvasti maakuntaan sitoutunut kouluttaja ja kehittäjä, jonka toimintaa ohjaavat alueen ja työelämän kehittämisen tarpeet. Lahjoituksilla tuetaan ammattikorkeakoulun opetus-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Lapin Osuuspankit ovat yhteisesti tehneet Lapin ammattikorkeakoululle ensimmäisenä 100 000 euron suuruisen lahjoituksen.

– Lapin AMK on erittäin merkittävä lappilainen kouluttaja ja alueemme nuorista suuri osa hakeutuu opiskelemaan Lapin Ammattikorkeakouluun. Ammattikorkeakoulusta valmistuvat opiskelijat ovat merkittävässä roolissa rekrytoitaessa osaavia työntekijöitä alueen yrityksiin kuin myös Lapin Osuuspankkeihin, painottaa Ylitornion Osuuspankin toimitusjohtaja Terttu Hagelin.

– Lahjoituksellaan Lapin Osuuspankit haluavat olla kannustamassa maakuntaa yhteisten tärkeäksi koettujen asioiden ajamiseen ja kehittämiseen. Nuorten kouluttaminen Lapissa on mitä suurimmassa määrin tätä, toteaa Posion Osuuspankin toimitusjohtaja Vesa Jurmu.

– Osuuspankkien lahjoitus osoittaa, että Lapin ammattikorkeakoulu nähdään tärkeänä alueen elinkeinoelämän yhteistyökumppanina ja osaavan työvoiman kouluttajana, kiittää Lapin AMKin rehtori Martti Lampela. Toimimme jatkuvassa vuorovaikutuksessa alueen työnantajien kanssa varmistaaksemme, että meiltä valmistuvien opiskelijoiden osaaminen vastaa tarpeita, Lampela jatkaa.

Ammattikorkeakouluille tehdyt lahjoitukset ovat vastikkeettomia. Lahjoitukset rahastoidaan ja ammattikorkeakoulu päättää rahaston käytöstä. Kerätyillä varoilla lisätään Lapin AMKin henkilöstön osaamisen ja osaamisperustan vahvistamista koulutuksessa ja aluetta kehittävässä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.

Valtio on varannut ammattikorkeakoulujen pääomittamiseen 24 miljoonaa euroa ensi vuodelle. Vastinraha kohdennetaan ammattikorkeakouluille suhteessa niiden kampanja-aikana 31.12.2018 mennessä keräämään yksityiseen pääomaan. Vastinrahakelpoisuuden ratkaisee valtioneuvosto..