Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

koira
Hui, mikä vauhti! Krista ja Zlatan ovat lentävä pari hiihtoladulla – meno palkittiin SM-mitaleilla

Hui, mikä vauhti! Krista ja Zlatan ovat lentävä pari hiih­to­la­dul­la – meno pal­kit­tiin SM-mi­ta­leil­la

19.01.2020 12:00
Karkulaiset kotiin Kuparivaaran kautta – Hanne Kärnä emännöi Kuusamon löytöeläinkotia: "Sosiaalinen media erityisen tehokas kanava karanneiden koirien löytämiseksi takaisin kotiin"

Kar­ku­lai­set kotiin Ku­pa­ri­vaa­ran kautta – Hanne Kärnä emännöi Kuu­sa­mon löy­töe­läin­ko­tia: "So­siaa­li­nen media eri­tyi­sen tehokas kanava ka­ran­nei­den koirien löy­tä­mi­sek­si ta­kai­sin kotiin"

29.12.2018 05:00
Uusivuosi aiheuttaa eläimille pelkoa – ilotulitteista kärsivät muutkin kuin koirat

Uu­si­vuo­si ai­heut­taa eläi­mil­le pelkoa – ilo­tu­lit­teis­ta kär­si­vät muutkin kuin koirat

29.12.2018 05:00
Karhu juoksi täyttä vauhtia kohti lintumetsällä olleita, mutta perheen pystykorva Piitu ajoi sen pois – nyt Piitu palkitaan sankarikoirana

Karhu juoksi täyttä vauhtia kohti lin­tu­met­säl­lä ol­lei­ta, mutta perheen pys­ty­kor­va Piitu ajoi sen pois – nyt Piitu pal­ki­taan san­ka­ri­koi­ra­na

19.10.2018 15:46
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Pen­tu­teh­taan uhrit pää­tyi­vät jä­te­säk­kei­hin  – mikä meissä ih­mi­sis­sä on vikana, kun annamme tämän ta­pah­tua yhä uu­des­taan?

11.10.2018 05:00
Roki haukkui seuran mestariksi hankalassa kisassa – vain hieman yli puolet osallistuneista koirista löysi hirviä

Roki haukkui seuran mes­ta­rik­si han­ka­las­sa kisassa – vain hieman yli puolet osal­lis­tu­neis­ta koi­ris­ta löysi hirviä

10.10.2018 05:00
Kampanjalla ei vain siruteta lemmikkejä: ne myös rekisteröidään – lokakuussa Miljoona Mikrosirua saapuu Kuusamoon

Kam­pan­jal­la ei vain si­ru­te­ta lem­mik­ke­jä: ne myös re­kis­te­röi­dään – lo­ka­kuus­sa Mil­joo­na Mik­ro­si­rua saapuu Kuu­sa­moon

02.10.2018 20:00
Pikinokista parhaat kilpasilla Syötteellä ja Taivalkoskella  viikonloppuna – vain 12 koiraa pääsee karsintojen kautta mukaan

Pi­ki­no­kis­ta parhaat kil­pa­sil­la Syöt­teel­lä ja Tai­val­kos­kel­la  vii­kon­lop­pu­na – vain 12 koiraa pääsee kar­sin­to­jen kautta mukaan

01.10.2018 18:00
Oranssiliivit ja marjastajat nyt yhtä aikaa metsässä: "Hirvimiehet eivät ole herroja metsässä"

Orans­si­lii­vit ja mar­jas­ta­jat nyt yhtä aikaa met­säs­sä: "Hir­vi­mie­het eivät ole herroja met­säs­sä"

31.08.2018 09:00
Leena koulutti mestariluokan koirat: "Päivittäiseen elämiseen tulee mukaan se, että ne koirat uskovat asioita."

Leena kou­lut­ti mes­ta­ri­luo­kan koirat: "Päi­vit­täi­seen elä­mi­seen tulee mukaan se, että ne koirat uskovat asioi­ta."

17.07.2018 05:00
Punkkeja ei meinaa löytää Koillismaalta etsimälläkään – kuljettaako sinun koirasi punkkeja etelästä pohjoiseen?

Punk­ke­ja ei meinaa löytää Koil­lis­maal­ta et­si­mäl­lä­kään – kul­jet­taa­ko sinun koirasi punk­ke­ja ete­läs­tä poh­joi­seen?

12.07.2018 09:00
Harmaa norjanhirvikoira kaunein – Posion ryhmänäyttelystä voittopokaalin Roki-koiransa kanssa ottanut Pasi Leskelä on kokenut norjanhirvikoirien kasvattaja

Harmaa nor­jan­hir­vi­koi­ra kaunein – Posion ryh­mä­näyt­te­lys­tä voit­to­po­kaa­lin ­Ro­ki-koi­ran­sa kanssa ottanut Pasi Leskelä on kokenut nor­jan­hir­vi­koi­rien kas­vat­ta­ja

07.05.2018 05:00
Runsaat 400 koiraa Posiolle – Näyttelysihteeri Jyrki Pitkänen: "Koirien määrät ovat yleisesti eri näyttelyissä vähentyneet viime vuosista"

Runsaat 400 koiraa Po­siol­le – Näyt­te­ly­sih­tee­ri Jyrki Pit­kä­nen: "Koi­rien määrät ovat ylei­ses­ti eri näyt­te­lyis­sä vä­hen­ty­neet viime vuo­sis­ta"

24.04.2018 09:00
Kolumni

Ala­ker­ta: Voi kun on lu­tu­nen, vaikkei voikaan hen­git­tää – Toimi näin, jos etsit per­hee­see­si ter­vet­tä koi­ran­pen­tua

13.03.2018 05:00
Kuusamolainen Neri putsasi palkintopöydät Suomen suurimmassa koiratapahtumassa – toimii myös hirvenmetsästyksessä

Kuu­sa­mo­lai­nen Neri putsasi pal­kin­to­pöy­dät Suomen suu­rim­mas­sa koi­ra­ta­pah­tu­mas­sa – toimii myös hir­ven­met­säs­tyk­ses­sä

11.12.2017 16:00
Susi tappoi Pipsa-koiran Kitkan Kivilahdella – omistaja suree: ”Hautapaikka on laitettu”

Susi tappoi Pip­sa-koi­ran Kitkan Ki­vi­lah­del­la – omis­ta­ja suree: ”Hau­ta­paik­ka on lai­tet­tu”

17.11.2017 17:02
Valtava ponnistus: dreeverit ratkovat suomenmestaruuksia Kuuusamossa – näihin maastoihin toivotaan rauhaa viikonloppuna

Valtava pon­nis­tus: dree­ve­rit rat­ko­vat suo­men­mes­ta­ruuk­sia Kuuu­sa­mos­sa – näihin maas­toi­hin toi­vo­taan rauhaa vii­kon­lop­pu­na

09.11.2017 20:00
Koirahoitola hyvien lenkkimaastojen keskellä – Riitta Törmänen ryhtyi koirahoitolan pitäjäksi Kuontivaaraan

Koi­ra­hoi­to­la hyvien lenk­ki­maas­to­jen kes­kel­lä – Riitta Tör­mä­nen ryhtyi koi­ra­hoi­to­lan pi­tä­jäk­si Kuon­ti­vaa­raan

02.11.2017 10:30

Tulevan talven koi­ra­sa­fa­rit buu­kat­tu jo paikoin täyteen – yrit­tä­jä: ”Sata koiraa voisi heti tulla lisää”

15.09.2017 05:00
Erä-Suden lauma sai uudet johtajat – Jukka ”Susi” Nordmanin saappaisiin astuu kovakuntoinen kaksikko, jonka palkintokaappi pullistelee mitaleista

Erä-Su­den lauma sai uudet joh­ta­jat – Jukka ”Susi” Nord­ma­nin saap­pai­siin astuu ko­va­kun­toi­nen kak­sik­ko, jonka pal­kin­to­kaap­pi pul­lis­te­lee mi­ta­leis­ta

15.09.2017 05:00