Joko luit: Näin it­se­näi­syys­päi­vää juh­li­taan Koil­lis­maal­la

Viikon kysymys: Seu­ra­sit­ko Rukan maail­man­cu­pien kil­pai­lu­ja?

Kuvaajalta: Ruka Nor­di­cis­sa iski tunne, että olen vapaan tyylin kil­pai­lus­sa pe­rin­tei­sen suk­sel­la

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

rajavartiosto
Loukkaantuneena Kuusamossa löydetty maakotka kuoli – Epäillään laitonta ketunmyrkkyä tai lintupiikkejä

Louk­kaan­tu­nee­na Kuu­sa­mos­sa löy­det­ty maa­kot­ka kuoli – Epäil­lään lai­ton­ta ke­tun­myrk­kyä tai lin­tu­piik­ke­jä

17.06.2020 13:35
Tilaajille
Rajanylitysten määrä jatkaa laskua Kuusamossa

Ra­jan­yli­tys­ten määrä jatkaa laskua Kuu­sa­mos­sa

09.12.2018 16:00
Rajanylitysmäärä pitkästä aikaa lievässä nousussa – kymmenen eri maan kansalaisia ylitti rajan Kuusamossa

Ra­jan­yli­tys­mää­rä pit­käs­tä aikaa lie­väs­sä nou­sus­sa – kym­me­nen eri maan kan­sa­lai­sia ylitti rajan Kuu­sa­mos­sa

05.11.2018 19:35
Rajalla vilkas viikko – sakkoja jaettiin ja metsästyskoiria vastaanotettiin Venäjältä

Rajalla vilkas viikko – sakkoja jaet­tiin ja met­säs­tys­koi­ria vas­taan­otet­tiin Ve­nä­jäl­tä

03.09.2018 16:31
Kansallispuistoon kadonnut löydetty – palasi kylmettyneenä kämpälle

Kan­sal­lis­puis­toon ka­don­nut löy­det­ty – palasi kyl­met­ty­nee­nä käm­päl­le

09.08.2018 08:23
Sveitsiläinen mies liikkui luvatta rajavyöhykkeellä Kuusamossa – seurauksena sakkoja lievästä valtionrajarikoksesta

Sveit­si­läi­nen mies liikkui luvatta ra­ja­vyö­hyk­keel­lä Kuu­sa­mos­sa – seu­rauk­se­na sakkoja lie­väs­tä val­tion­ra­ja­ri­kok­ses­ta

05.07.2018 09:55
Kuusamon rajalla yhä hiljaisempaa – yhdeksän metsästyskoiraa sen sijaan jolkotteli luvitta rajan yli

Kuu­sa­mon rajalla yhä hil­jai­sem­paa – yh­dek­sän met­säs­tys­koi­raa sen sijaan jol­kot­te­li luvitta rajan yli

06.10.2017 05:00

Ra­ja­mies: Itä­ra­jan val­von­ta li­sään­ty­nyt ul­kois­ten uh­ka­ku­vien vuoksi

22.03.2017 05:00
Entiset rajamiehet muistelevat kun partiossa hiihdettiin

Entiset ra­ja­mie­het muis­te­le­vat kun par­tios­sa hiih­det­tiin

22.03.2017 05:00
Jymy on yksi Kuusamon kuudesta rajakoirasta – se on korvaamaton

Jymy on yksi Kuu­sa­mon kuu­des­ta ra­ja­koi­ras­ta – se on kor­vaa­ma­ton

22.03.2017 05:00
Raja-aseman päällikkö vaihtuu Kuusamossa

Ra­ja-ase­man pääl­lik­kö vaihtuu Kuu­sa­mos­sa

22.03.2017 05:00
Kunniakonsuli Saapunki lupaa: Hoidan asiaa

Kun­nia­kon­su­li Saa­pun­ki lupaa: Hoidan asiaa

08.03.2017 05:00
Venäjä alkoi yllättäen sakottaa suomalaisia rajalla – tällaisella dokumentilla sakot välttää

Venäjä alkoi yl­lät­täen sa­kot­taa suo­ma­lai­sia rajalla – täl­lai­sel­la do­ku­men­til­la sakot välttää

08.03.2017 05:00