Tilaajille

Kiin­tiö­pa­ko­lais­ten ot­ta­mi­nen puhutti kau­pun­gin­val­tuus­toa 37 pu­heen­vuo­ron verran – Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen poh­ja­eh­do­tus meni läpi: "Meiltä on monesti pe­rät­ty, että pitäisi käydä ar­vo­poh­ja­kes­kus­te­lua; nyt sitä käy­dään"

Kuusamon kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunki tekee ely-keskuksen kanssa sopimuksen kiintiöpakolaisten ottamisesta kuntaan. Päätöksen mukaan sopimus laaditaan toistaiseksi siten, että kaupunki sitoutuu ottamaan vastaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ehdotuksen mukaan enintään 30 kiintiöpakolaista vuodessa.

Kaupuginhallituksen ehdotus herätti kokouksen aikana vilkaista keskustelua puolesta ja vastaan. Puheenvuoroja käytettiin kaikkiaan 37.