Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Kiintiöpakolaiset
"Parasta varautumista on hyvät väestösuhteet ja kaikissa eri vaiheissa ihmisarvoa kunnioittava vuorovaikutus" – Kuusamon valtuusto hyväksyi päivitetyn kotouttamisohjelman

"Pa­ras­ta va­rau­tu­mis­ta on hyvät väes­tö­suh­teet ja kai­kis­sa eri vai­heis­sa ih­mis­ar­voa kun­nioit­ta­va vuo­ro­vai­ku­tus" – Kuu­sa­mon val­tuus­to hy­väk­syi päi­vi­te­tyn ko­tout­ta­mis­oh­jel­man

19.09.2023 17:00
Tilaajille
Kuusamon kaupunki vastaanottaa syyskuussa 30 kiintiöpakolaista

Kuu­sa­mon kau­pun­ki vas­taan­ot­taa syys­kuus­sa 30 kiin­tiö­pa­ko­lais­ta

13.09.2023 16:30 2
Tilaajille
"Tämä on melkein hauskempaa kuin istua torilla ja syödä jäätelöä" – mutta loppuuko palstaviljely Kuusamon pappilan pelloilla ja löytyykö sille uutta paikkaa?

"Tämä on melkein haus­kem­paa kuin istua torilla ja syödä jää­te­löä" – mutta lop­puu­ko pals­ta­vil­je­ly Kuu­sa­mon pap­pi­lan pel­loil­la ja löy­tyy­kö sille uutta paik­kaa?

11.07.2023 04:00 2
Tilaajille
Kuusamoon saapuu kevään aikana 30 uutta kiintiöpakolaista

Kuu­sa­moon saapuu kevään aikana 30 uutta kiin­tiö­pa­ko­lais­ta

22.03.2023 13:50 1
Tilaajille
"Haluamme leventää harteita" – Perussuomalaisten valtuustoryhmän uusi puheenjohtaja vakuuttaa, ettei Tero Kokon syrjäyttämiseen liity mitään dramatiikkaa

"Ha­luam­me le­ven­tää har­tei­ta" – Pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuus­to­ryh­män uusi pu­heen­joh­ta­ja va­kuut­taa, ettei Tero Kokon syr­jäyt­tä­mi­seen liity mitään dra­ma­tiik­kaa

18.10.2021 17:07
Tilaajille
Kiintiöpakolaisten ottaminen puhutti kaupunginvaltuustoa 37 puheenvuoron verran – Kaupunginhallituksen pohjaehdotus meni läpi: "Meiltä on monesti perätty, että pitäisi käydä arvopohjakeskustelua; nyt sitä käydään"

Kiin­tiö­pa­ko­lais­ten ot­ta­mi­nen puhutti kau­pun­gin­val­tuus­toa 37 pu­heen­vuo­ron verran – Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen poh­ja­eh­do­tus meni läpi: "Meiltä on monesti pe­rät­ty, että pitäisi käydä ar­vo­poh­ja­kes­kus­te­lua; nyt sitä käy­dään"

04.10.2021 19:00 5
Tilaajille
Vanha vetkuttelu pakolaisasian ympärillä näyttää nyt oudolta – kuudessa vuodessa Kuusamossa on tullut kunta, jossa asuu myös pakolaisperheitä
Pääkirjoitus

Vanha vet­kut­te­lu pa­ko­lais­asian ym­pä­ril­lä näyttää nyt oudolta – kuu­des­sa vuo­des­sa Kuu­sa­mos­sa on tullut kunta, jossa asuu myös pa­ko­lais­per­hei­tä

15.09.2021 04:00 2
Tilaajille
Kuusamo sitoutumassa ottamaan pakolaisia jatkossakin – enintään 40 vuodessa

Kuusamo si­tou­tu­mas­sa ot­ta­maan pa­ko­lai­sia jat­kos­sa­kin – enin­tään 40 vuo­des­sa

04.09.2021 04:00 2
Tilaajille
"Ensimmäinen kuukausi on heille aikamoista menoa" – Kiintiöpakolainen käy Suomeen tullessaan läpi lukemattomia terveystarkastuksia ja virastoja: Kuusamoon saapui viime viikolla 30 pakolaista Kongosta

"En­sim­mäi­nen kuu­kau­si on heille ai­ka­mois­ta menoa" – Kiin­tiö­pa­ko­lai­nen käy Suomeen tul­les­saan läpi lu­ke­mat­to­mia ter­veys­tar­kas­tuk­sia ja vi­ras­to­ja: Kuu­sa­moon saapui viime vii­kol­la 30 pa­ko­lais­ta Kon­gos­ta

28.10.2020 04:00 1
Tilaajille