Joko luit: Hir­vi­kan­ta näyttää kään­ty­neen kasvuun

Viikon visa: Joko ko­kei­lit miten hyvin tunnet Kuu­sa­mon Erä-Vei­kot?

Toimittajalta: Läheltä piti -ti­lan­ne säi­käyt­ti

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Kotouttaminen
"Suomalaisia tuttuja ja ystäviä on liian vähän" – Kuusamo tekee paljon kotoutumistyötä ja haluaa uudella hankkeella edistää kulttuurista moninaisuutta ja rasismin vastaista toimintaa

"Suo­ma­lai­sia tuttuja ja ystäviä on liian vähän" – Kuusamo tekee paljon ko­tou­tu­mis­työ­tä ja haluaa uudella hank­keel­la edistää kult­tuu­ris­ta mo­ni­nai­suut­ta ja ra­sis­min vas­tais­ta toi­min­taa

15.12.2023 04:00 2
Tilaajille
Kuusamon kaupungille perustetaan vakinainen kotoutumisohjaajan virka, sillä uudistukset tuovat vastuuta ja asiakkaita riittää – tämän vuoden pakolaiskiintiö on täyttämättä

Kuu­sa­mon kau­pun­gil­le pe­rus­te­taan va­ki­nai­nen ko­tou­tu­mis­oh­jaa­jan virka, sillä uu­dis­tuk­set tuovat vas­tuu­ta ja asiak­kai­ta riittää – tämän vuoden pa­ko­lais­kiin­tiö on täyt­tä­mät­tä

01.11.2023 11:00 1
Tilaajille
"Parasta varautumista on hyvät väestösuhteet ja kaikissa eri vaiheissa ihmisarvoa kunnioittava vuorovaikutus" – Kuusamon valtuusto hyväksyi päivitetyn kotouttamisohjelman

"Pa­ras­ta va­rau­tu­mis­ta on hyvät väes­tö­suh­teet ja kai­kis­sa eri vai­heis­sa ih­mis­ar­voa kun­nioit­ta­va vuo­ro­vai­ku­tus" – Kuu­sa­mon val­tuus­to hy­väk­syi päi­vi­te­tyn ko­tout­ta­mis­oh­jel­man

19.09.2023 17:00
Tilaajille
"Ensimmäinen kuukausi on heille aikamoista menoa" – Kiintiöpakolainen käy Suomeen tullessaan läpi lukemattomia terveystarkastuksia ja virastoja: Kuusamoon saapui viime viikolla 30 pakolaista Kongosta

"En­sim­mäi­nen kuu­kau­si on heille ai­ka­mois­ta menoa" – Kiin­tiö­pa­ko­lai­nen käy Suomeen tul­les­saan läpi lu­ke­mat­to­mia ter­veys­tar­kas­tuk­sia ja vi­ras­to­ja: Kuu­sa­moon saapui viime vii­kol­la 30 pa­ko­lais­ta Kon­gos­ta

28.10.2020 04:00 1
Tilaajille