Joko luit: Hir­vi­kan­ta näyttää kään­ty­neen kasvuun

Viikon visa: Joko ko­kei­lit miten hyvin tunnet Kuu­sa­mon Erä-Vei­kot?

Toimittajalta: Läheltä piti -ti­lan­ne säi­käyt­ti

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Karhunmetsästys
Kuusamossa kaadettiin keskiviikkona kauden 17:s karhu, ja kun vielä Sallassa kajahti, itäisen poronhoitoalueen pyynti puhallettiin poikki

Kuu­sa­mos­sa kaa­det­tiin kes­ki­viik­ko­na kauden 17:s karhu, ja kun vielä Sal­las­sa ka­jah­ti, itäisen po­ron­hoi­to­alueen pyynti pu­hal­let­tiin poikki

13.09.2023 19:08 2
Tilaajille
Ennen mies ja kitara -hommaa, nyt karhujen perässä liikutaan asiakseen, tuumaa rajavartija karhunmetsästyksestä – Koillissanomat oli Rajavartioston mukana metsästyksenvalvonnassa: tällainen oli valvontapäivä, jolloin liikkeellä olivat vain tosimetsästäjät

Ennen mies ja kitara -hom­maa, nyt kar­hu­jen perässä lii­ku­taan asiak­seen, tuumaa ra­ja­var­ti­ja kar­hun­met­säs­tyk­ses­tä – ­Koil­lis­sa­no­mat oli Ra­ja­var­tios­ton mukana met­säs­tyk­sen­val­von­nas­sa: täl­lai­nen oli val­von­ta­päi­vä, jolloin liik­keel­lä olivat vain to­si­met­säs­tä­jät

01.09.2023 16:48
Tilaajille
Koillismaalla kaatui tänä syksynä 18 karhua – katso tilastot ja sijainnit tästä

Koil­lis­maal­la kaatui tänä syksynä 18 karhua – katso ti­las­tot ja si­jain­nit tästä

18.09.2023 09:35
Tilaajille
Taivalkoskellakin karhu nurin metsästyksen alkupäivinä – läntisellä poronhoitoalueella viiden karhun kiintiö

Tai­val­kos­kel­la­kin karhu nurin met­säs­tyk­sen al­ku­päi­vi­nä – län­ti­sel­lä po­ron­hoi­to­alueel­la viiden karhun kiintiö

22.08.2023 07:08 1
Tilaajille
Kuusamossa kaadettu jo karhu – metsästys alkoi eilen sunnuntaina

Kuu­sa­mos­sa kaa­det­tu jo karhu – met­säs­tys alkoi eilen sun­nun­tai­na

21.08.2023 12:16
Tilaajille
Poronhoitoalueella saa syksyllä metsästää enintään 50 karhua – kiintiö pieneni 20 karhulla

Po­ron­hoi­to­alueel­la saa syk­syl­lä met­säs­tää enin­tään 50 karhua – kiintiö pieneni 20 kar­hul­la

21.05.2023 04:00 5
Tilaajille
Rikosepäily: pikku karhua ammuttiin ensin puuhun ja sitten maahan – Kuusamon Laajusvaarassa paljastunut tapaus syyteharkintaan

Ri­ko­se­päi­ly: pikku karhua am­mut­tiin ensin puuhun ja sitten maahan – Kuu­sa­mon Laa­jus­vaa­ras­sa pal­jas­tu­nut tapaus syy­te­har­kin­taan

13.02.2023 16:29 2
Tilaajille
Poronhoitoalueella saatiin saaliiksi yhteensä 61 karhua – Koillismaalla karhuja kaadettiin eniten Kuusamossa

Po­ron­hoi­to­alueel­la saatiin saa­liik­si yh­teen­sä 61 karhua – Koil­lis­maal­la karhuja kaa­det­tiin eniten Kuu­sa­mos­sa

02.11.2022 13:00
Tilaajille
Miksi villin karhun saa tappaa, mutta Juuso-karhun lopettamispuheet saavat meidät puolustuskannalle? Filosofi Elisa Aaltola vastaa

Miksi villin karhun saa tappaa, mutta Juu­so-kar­hun lo­pet­ta­mis­pu­heet saavat meidät puo­lus­tus­kan­nal­le? Fi­lo­so­fi Elisa Aaltola vastaa

19.10.2022 08:22 2
Tilaajille
"Heikko syksy", sanoo kuusamolainen Aku Määttä – Karhujahtia jäljellä vielä pari viikkoa, kiintiöistä käyttämättä 14 lupaa: vierasmetsästäjissä ei ryntäystä Kuusamoon

"Heikko syksy", sanoo kuu­sa­mo­lai­nen Aku Määttä – Kar­hu­jah­tia jäl­jel­lä vielä pari viik­koa, kiin­tiöis­tä käyt­tä­mät­tä 14 lupaa: vie­ras­met­säs­tä­jis­sä ei ryn­täys­tä Kuu­sa­moon

17.10.2022 04:00
Tilaajille
Raja tutkii karhunpennun ampumista Pohjois-Kuusamossa – tapauksessa kolme epäiltyä, joista yksi paikkakuntalainen

Raja tutkii kar­hun­pen­nun am­pu­mis­ta Poh­jois-Kuu­sa­mos­sa – ta­pauk­ses­sa kolme epäil­tyä, joista yksi paik­ka­kun­ta­lai­nen

08.09.2022 12:42 2
Tilaajille
Vesilintujen ja karhunmetsästys alkoi – valvonnassa havaitut rikkeet olivat vähäisiä

Ve­si­lin­tu­jen ja kar­hun­met­säs­tys alkoi – val­von­nas­sa ha­vai­tut rikkeet olivat vä­häi­siä

24.08.2022 12:00
Tilaajille
"Karhun liha on maistuvaa juhlaruokaa" – kuusamolainen Juho Niemelä, 33, sai ensimmäisen saaliin kuuden vuoden metsästyksen jälkeen

"Karhun liha on mais­tu­vaa juh­la­ruo­kaa" – kuu­sa­mo­lai­nen Juho Nie­me­lä, 33, sai en­sim­mäi­sen saaliin kuuden vuoden met­säs­tyk­sen jälkeen

20.08.2022 04:00 1
Tilaajille
Karhun metsästyskiintiö on tänä vuonna 346 karhua – kannan kasvu on saatu katkaistua

Karhun met­säs­tys­kiin­tiö on tänä vuonna 346 karhua – kannan kasvu on saatu kat­kais­tua

02.07.2022 16:51
Porojen ratkaisevin kuolinsyy ei ole liikenne, nälkä tai pedot vaan stressi – ihmisen toiminta on omiaan aiheuttamaan eläimille stressiä

Porojen rat­kai­se­vin kuo­lin­syy ei ole lii­ken­ne, nälkä tai pedot vaan stressi – ihmisen toi­min­ta on omiaan ai­heut­ta­maan eläi­mil­le stres­siä

04.04.2022 08:19
Tilaajille
Kuusamossa nurin kaksi karhua – Naaraskarhut ammuttiin itäisellä poronhoitoalueella

Kuu­sa­mos­sa nurin kaksi karhua – Naa­ras­kar­hut am­mut­tiin itäi­sel­lä po­ron­hoi­to­alueel­la

24.08.2021 10:21
Tilaajille
Yksi karhu kaadettu Lapissa ensimmäisenä pyyntipäivänä

Yksi karhu kaa­det­tu Lapissa en­sim­mäi­se­nä pyyn­ti­päi­vä­nä

21.08.2021 10:41
Tilaajille
Laukaus lähti, kun karhu oli 20 metrin päässä – Jani Rinnemaa muistelee karhunkaatoa ja valmistautuu ensi yönä alkavaan metsästykseen: "Karhun elämään ei opi varmaan millään"

Laukaus lähti, kun karhu oli 20 metrin päässä – Jani Rin­ne­maa muis­te­lee kar­hun­kaa­toa ja val­mis­tau­tuu ensi yönä al­ka­vaan met­säs­tyk­seen: "Karhun elämään ei opi varmaan mil­lään"

19.08.2021 15:00
Tilaajille
Karhunkaatolupia annettiin jälleen edellisvuotta enemmän – tavoitteena katkaista karhukannan kasvu

Kar­hun­kaa­to­lu­pia an­net­tiin jälleen edel­lis­vuot­ta enemmän – ta­voit­tee­na kat­kais­ta kar­hu­kan­nan kasvu

12.07.2021 15:30
Tilaajille
Yle: Kuusamon kaksi karhunkaatoa tutkitaan uudelleen – Karhut ammuttiin Kuntivaaran karhunkatselupaikan läheisyyteen

Yle: Kuu­sa­mon kaksi kar­hun­kaa­toa tut­ki­taan uu­del­leen – Karhut am­mut­tiin Kun­ti­vaa­ran kar­hun­kat­se­lu­pai­kan lä­hei­syy­teen

10.05.2021 14:03
Tilaajille