Kokeilu: Tekoäly otsikoi Koil­lis­sa­no­mien jutut tällä vii­kol­la

Toimittajalta: Suomen kou­lu­tus­jär­jes­tel­mä tarjoaa mah­dol­li­suu­den lot­to­voit­toon

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Metsästys
Kuusinki vapautetaan pian, muualla halutaan valjastaa lisää – Yksioikoinen lähestymistapa asioihin estää katsomasta yhtä harvennusväliä pitemmälle
Kolumni

Kuu­sin­ki va­pau­te­taan pian, muualla ha­lu­taan val­jas­taa lisää – Yk­si­oi­koi­nen lä­hes­ty­mis­ta­pa asioi­hin estää kat­so­mas­ta yhtä har­ven­nus­vä­liä pi­tem­mäl­le

13.01.2023 04:00 3
Tilaajille
Kuusamoon lisää poikkeuslupia susien pyyntiin – poroisäntä Heikki Härmä kuvaa, että petojen jäljittäminen on erityisen työlästä: "Sen selvittäminen, ovatko pedot Suomen vai Venäjän puolella, ei ole nopeaa"

Kuu­sa­moon lisää poik­keus­lu­pia susien pyyn­tiin – po­ro­isän­tä Heikki Härmä kuvaa, että petojen jäl­jit­tä­mi­nen on eri­tyi­sen työ­läs­tä: "Sen sel­vit­tä­mi­nen, ovatko pedot Suomen vai Venäjän puo­lel­la, ei ole nopeaa"

04.01.2023 11:00 4
Tilaajille
Moottorikelkkailu villiintynyt Koillismaalla – Valtion mailla kymmenestä kelkkailijasta 4-5:llä lupa-asiat eivät olleet kunnossa

Moot­to­ri­kelk­kai­lu vil­liin­ty­nyt Koil­lis­maal­la – Valtion mailla kym­me­nes­tä kelk­kai­li­jas­ta 4-5:llä lu­pa-asiat eivät olleet kun­nos­sa

01.01.2023 04:00 6
Tilaajille
Suomen rikkaimpiin lukeutuva Ilkka Herlin tajusi Kuusamossa olevansa onnellinen: ”Se on loppujen lopuksi tärkeintä” – Vuoden ulkokuusamolaiseksi valittu Herlin kertoo jutussa, miksi tuki Kuusinkijoki kuntoon -hanketta isolla summalla

Suomen rik­kaim­piin lu­keu­tu­va Ilkka Herlin tajusi Kuu­sa­mos­sa ole­van­sa on­nel­li­nen: ”Se on lop­pu­jen lopuksi tär­kein­tä” – Vuoden ul­ko­kuu­sa­mo­lai­sek­si valittu Herlin kertoo ju­tus­sa, miksi tuki Kuu­sin­ki­jo­ki kuntoon -han­ket­ta isolla sum­mal­la

15.12.2022 20:00 1
Tilaajille
Metsäkanalintujen metsästys alkaa lauantaina, linnustajille tarjotaan uutta koulutusta verkossa

Met­sä­ka­na­lin­tu­jen met­säs­tys alkaa lauan­tai­na, lin­nus­ta­jil­le tar­jo­taan uutta kou­lu­tus­ta ver­kos­sa

06.09.2022 04:00 1
Lisää varmuutta aseen käsittelyyn – MPK:n ampumakurssi Kuusamon Sarvilammella täyttyi hetkessä

Lisää var­muut­ta aseen kä­sit­te­lyyn – MPK:n am­pu­ma­kurs­si Kuu­sa­mon Sar­vi­lam­mel­la täyttyi het­kes­sä

04.09.2022 14:00
Tilaajille
Karhua ajanut koira päätyi karhunkuvauskojulle Kuusamossa ja paikalla olleet karhut väistivät – oikeus hylkäsi syytteen

Karhua ajanut koira päätyi kar­hun­ku­vaus­ko­jul­le Kuu­sa­mos­sa ja pai­kal­la olleet karhut väis­ti­vät – oi­keus hylkäsi syyt­teen

01.09.2022 09:36 2
Tilaajille
Poliisille uusi ohje aselupien käsittelyyn – Oulun poliisilaitos myönsi viime vuonna yli 10 000 aselupaa

Po­lii­sil­le uusi ohje ase­lu­pien kä­sit­te­lyyn – Oulun po­lii­si­lai­tos myönsi viime vuonna yli 10 000 ase­lu­paa

03.08.2022 17:00
Tilaajille
Karhun metsästyskiintiö on tänä vuonna 346 karhua – kannan kasvu on saatu katkaistua

Karhun met­säs­tys­kiin­tiö on tänä vuonna 346 karhua – kannan kasvu on saatu kat­kais­tua

02.07.2022 16:51
Avi rajoittaa metsästystä Koillismaan ja Kainuun vilkkaimmilla virkistys- ja matkailualueilla – Lapin avilta rajoituspäätöksiä odotetaan vielä tammikuun aikana

Avi ra­joit­taa met­säs­tys­tä Koil­lis­maan ja Kainuun vilk­kaim­mil­la vir­kis­tys- ja mat­kai­lu­alueil­la – Lapin avilta ra­joi­tus­pää­tök­siä odo­te­taan vielä tam­mi­kuun aikana

14.01.2022 19:30 1
Tilaajille
Pohjoisen aluehallintovirastot päättävät retkeilyalueiden metsästysrajoituksista lähiaikoina – esitettyjen rajoitusalueiden listalla alueita Oulangalta ja Hossasta

Poh­joi­sen alue­hal­lin­to­vi­ras­tot päät­tä­vät ret­kei­ly­aluei­den met­säs­tys­ra­joi­tuk­sis­ta lä­hi­ai­koi­na – esi­tet­ty­jen ra­joi­tus­aluei­den lis­tal­la alueita Ou­lan­gal­ta ja Hos­sas­ta

05.01.2022 08:32
Tilaajille
Lumijälkilaskentoihin kaivataan lisää laskijoita – Lumitilanne näyttää lupaavalta

Lu­mi­jäl­ki­las­ken­toi­hin kai­va­taan lisää las­ki­joi­ta – Lu­mi­ti­lan­ne näyttää lu­paa­val­ta

22.12.2021 15:03
Tilaajille