ANSIOMERKIT: Katso ketkä Kainuun rajalta saivat an­sio­mer­kin vuo­si­päi­vä­nä

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne avautui – löydä sinulle sopivin ehdokas

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Koillissanomat 2 kk 39,90 euroa

Jätehuolto
Posion kunta ei muitta mutkitta ryhdy perustamaan koirapuistoa, jota on ehdotettu peräti 11 kuntalaisaloitteessa – yhteistyötä ja selvittelyä tarvitaan

Posion kunta ei muitta mut­kit­ta ryhdy pe­rus­ta­maan koi­ra­puis­toa, jota on eh­do­tet­tu peräti 11 kun­ta­lais­aloit­tees­sa – yh­teis­työ­tä ja sel­vit­te­lyä tar­vi­taan

07.10.2021 11:00
Tilaajille
Posio harkitsee jätetaksojen tarkistamista – "Jäteasemalla ei ole punnitusmahdollisuutta, se on lähinnä kustannuskysymys"

Posio har­kit­see jä­te­tak­so­jen tar­kis­ta­mis­ta – "Jä­tea­se­mal­la ei ole pun­ni­tus­mah­dol­li­suut­ta, se on lähinnä kus­tan­nus­ky­sy­mys"

10.08.2021 15:00
Tilaajille
Mitä EU:n  kierrätyslainsäädännön velvoitteet käytännössä tarkoittavat kuusamolaisille? – Kysymykseen vastataan kaupungin järjestämissä raateissa torstaina: "Kuusamolle on kyse merkittävästä loikasta"

Mitä EU:n kier­rä­tys­lain­sää­dän­nön vel­voit­teet käy­tän­nös­sä tar­koit­ta­vat kuu­sa­mo­lai­sil­le? – Ky­sy­myk­seen vas­ta­taan kau­pun­gin jär­jes­tä­mis­sä raa­teis­sa tors­tai­na: "Kuu­sa­mol­le on kyse mer­kit­tä­väs­tä loi­kas­ta"

24.05.2021 04:00
Tilaajille
Maskit tukkivat viemäreitä Kemijärvellä – "Emme keksi muuta selitystä, kuin että niitä laitetaan vessanpönttöön"

Maskit tuk­ki­vat vie­mä­rei­tä Ke­mi­jär­vel­lä – "Emme keksi muuta se­li­tys­tä, kuin että niitä lai­te­taan ves­san­pönt­töön"

02.02.2021 16:49
Tilaajille
Virallisella astialla joko yksin tai kimpassa – Kuusamossa mökkiläisten jätteet kulkevat yksityisten yritysten kautta: "Ei yleisiä keruupisteitä"

Vi­ral­li­sel­la as­tial­la joko yksin tai kim­pas­sa – Kuu­sa­mos­sa mök­ki­läis­ten jätteet kul­ke­vat yk­si­tyis­ten yri­tys­ten kautta: "Ei yleisiä ke­ruu­pis­tei­tä"

08.07.2020 04:00
Tilaajille
Toinenkin yrityskauppa Kuusamon Jätehuollossa: L&T osti yhtiön jätehuolto- ja kierrätystoiminnan ja aloittaa ympäristöpalvelut Kuusamossa

Toi­nen­kin yri­tys­kaup­pa Kuu­sa­mon Jä­te­huol­los­sa: L&T osti yhtiön jä­te­huol­to- ja kier­rä­tys­toi­min­nan ja aloit­taa ym­pä­ris­tö­pal­ve­lut Kuu­sa­mos­sa

02.06.2020 08:45
Tilaajille
Ouluun menevälle polttojätteelle varastohalli

Ouluun me­ne­väl­le polt­to­jät­teel­le va­ras­to­hal­li

16.11.2017 05:00