Raatit

Mitä EU:n kier­rä­tys­lain­sää­dän­nön vel­voit­teet käy­tän­nös­sä tar­koit­ta­vat kuu­sa­mo­lai­sil­le? – Ky­sy­myk­seen vas­ta­taan kau­pun­gin jär­jes­tä­mis­sä raa­teis­sa tors­tai­na: "Kuu­sa­mol­le on kyse mer­kit­tä­väs­tä loi­kas­ta"

24.05.2021 04:00
Tilaajille

Kuu­sa­mos­sa raa­ta­taan toisen koh­taa­mi­ses­ta: "Koh­taa­mi­nen on kaiken in­hi­mil­li­sen kans­sa­käy­mi­sen pe­rus­ta" – Hyppää lan­goil­le tänä iltana

20.05.2021 11:15
Tilaajille

Syö­mis­häi­riö on nä­ky­mä­tön sai­raus, joka ei näy vält­tä­mät­tä ulos­päin– Kes­ki­viik­ko­na Kuu­sa­mos­sa raa­ta­taan kah­des­ta ai­hees­ta, mukana myös syö­mis­häi­riös­tään kertova Ka­ta­rii­na Kä­mä­räi­nen

23.03.2021 08:48 1

Kuu­sa­mo­lais­nuo­ret ha­lua­vat har­ras­taa par­kou­ria ja lu­mi­lau­tai­lua – Raa­teis­sa poh­dit­tiin, kuinka pa­ran­taa lii­kun­ta­tar­jon­taa ja ma­dal­taa osal­lis­tu­mi­sen kyn­nys­tä

29.01.2021 04:00
Tilaajille

Raatit jat­ku­vat – Teemana lasten ja nuorten lii­kun­ta­har­ras­tuk­set Kuu­sa­mos­sa

25.01.2021 14:50
Tilaajille