Viikon visa: Testaa miten hyvin tunnet ajo­neu­vot ja lii­ken­ne­sään­nöt

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

pohjavesi
Taivalvaaran kirkasta pulppuaa Iijokeen tuhansia kuutiometrejä vuorokaudessa – erikoinen luonnonvara on paikallista kriittistä infrastruktuuria, jolle kunta rakentaa varajärjestelmää

Tai­val­vaa­ran kir­kas­ta pulp­puaa Ii­jo­keen tu­han­sia kuu­tio­met­re­jä vuo­ro­kau­des­sa – eri­koi­nen luon­non­va­ra on pai­kal­lis­ta kriit­tis­tä inf­rast­ruk­tuu­ria, jolle kunta ra­ken­taa va­ra­jär­jes­tel­mää

24.04.2023 04:00
Tilaajille
Vesiosuuskunta hakee Kuolion vedenottamon kiistaan nyt ratkaisua vesilaista – valmis maksamaan 1200 euron kertakorvauksen 1000 neliömetrin alueen käytöstä

Ve­si­osuus­kun­ta hakee Kuolion ve­den­ot­ta­mon kiis­taan nyt rat­kai­sua ve­si­lais­ta – valmis mak­sa­maan 1200 euron ker­ta­kor­vauk­sen 1000 ne­liö­met­rin alueen käy­tös­tä

14.04.2022 04:00
Tilaajille
Taivalkosken keskustan vesijohtoverkosto vuotaa – "Olisi tosi toivottavaa, että veden käyttäjät ilmoittavat havainnoistaan"

Tai­val­kos­ken kes­kus­tan ve­si­joh­to­ver­kos­to vuotaa – "Olisi tosi toi­vot­ta­vaa, että veden käyt­tä­jät il­moit­ta­vat ha­vain­nois­taan"

16.09.2021 15:34
Tilaajille
Lapista etsitään uusia pohjavesialueita vedenhankintaan – maaperäkairaukset alkavat toukokuussa Inarista

Lapista et­si­tään uusia poh­ja­ve­si­aluei­ta ve­den­han­kin­taan – maa­pe­rä­kai­rauk­set alkavat tou­ko­kuus­sa Ina­ris­ta

29.04.2021 12:26
Tilaajille
Kalliolouhinta yleistyy Lapissakin – Jos soramonttu on kaukana, maa kannattaa jauhaa kivestä

Kal­lio­lou­hin­ta yleis­tyy La­pis­sa­kin – Jos so­ra­mont­tu on kau­ka­na, maa kan­nat­taa jauhaa kivestä

22.02.2021 08:33
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Poh­ja­ve­den pi­laan­tu­mis­ris­ki otet­ta­va va­ka­vas­ti

23.10.2020 17:36
Lukijalta: Latituden Jussi Lähde vastaa lukijan kirjoitukseen: Kairaustutkimukset tai maalämpökaivot eivät uhkaa pohjavesiä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: La­ti­tu­den Jussi Lähde vastaa lukijan kir­joi­tuk­seen: Kai­raus­tut­ki­muk­set tai maa­läm­pö­kai­vot eivät uhkaa poh­ja­ve­siä

17.10.2020 04:01
Lukijalta: Hyvä pohjavesi on elintärkeä kaikille – se pitäisi myös kaivosyhtiön tiedostaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Hyvä poh­ja­ve­si on elin­tär­keä kai­kil­le – se pitäisi myös kai­vos­yh­tiön tie­dos­taa

07.10.2020 17:00