Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Hyvä poh­ja­ve­si on elin­tär­keä kai­kil­le – se pitäisi myös kai­vos­yh­tiön tie­dos­taa

Kirjoittajan tekemä havaintopiirros Juomasuon malminetsinnästä.
Kirjoittajan tekemä havaintopiirros Juomasuon malminetsinnästä.

Onko kaupungillamme oikeus ja velvollisuus suojella pohjavesiämme?  Tämä kysymys on viime aikojen tapahtumien valossa alkanut enenevässä määrin askarruttamaan.

Tuskin olen ainut joka tätä aihetta on joutunut vakavissaan pohtimaan. Itsestään selvyytenä on pidetty, että hanasta lorautettu vesi on erinomaista ja maistuu oikeasti vedelle. Mutta jatkuuko tämä tilanne vastaisuudessa kaikkialla kaupunkimme alueella? Oikeata vastausta en ainakaan itse pysty varmuudella jälkipolvilleni takaamaan.

En maalaile missään tapauksessa kauhukuvia mutta viimeaikaiset toimet joita kaivosyhtiön on tarkoitus käynnistää Juomasuon lähialueella antavat vakavaa aihetta huoleen, oheisesta havaintopiirroksestta toivottavasti huomaatte mitä on tekeillä.

Malminetsintä/porausalue, jolle lupa on myönnetty, käsittää erittäin arvokkaan pohjavesialuekokonaisuuden. Säkkiläjärvi ja lähialueen muut pienemmät vedet sekä luonnonkaunis Kitkajoki ovat juuri vaaravyöhykkeellä.

Takkusalmen vedenottamo porausalueen lähietäisyydella on joutumassa tuhon omaksi.

On erittäin harmillista ja surullista todeta, että arvoisa Stukes sortui halpaan myöntäessään kaivosyhtiölle porausluvan vastoin kaupunkimme enemmistön tahtoa. Ihmettelen miten tämän tason lupaviranomainen viis veisaa kaupunkimme asukkaiden mielipiteille, jotka selväsanaisesti aikaisemmissa päätöksissä on tuotu julki.

Selväähän on että Stukesin päätöstä ei hyväksytä, vaan asiaankuuluvat toimet turmiollisen päätöksen kumoamiseksi on käynnistetty. Mielihyvällä toteamme, että kaivoslakia uudistetaan ja näillä näkymin valmistuu tulevan vuoden puoliväliin mennessä.

Lakiuudistuksella paikallisille asukkaille annetaan huomattavassa määrin sananvaltaa kaivostoimintaan liittyvissä kysymyksissä.

Vaikka vakava uhka leijuu pohjavesiemme yllä, uskon kuitenkin, että tulossa olevan lain turvin pohjavesiämme ei päästetä turmeltumaan. Me paikalliset asukkaat tarvitsemme puhtaan ruoka- ja käyttöveden, tämän pitäisi suurvoittoja tavoittelevien pörssiyhtiöidenkin käsittää.

Odotankin että lähiaikoina saisimme kuulla kaivosyhtiön taholta uutisen joka viestittäisi kaivostoiminnan kaikenlaisesta lopettamisesta Juomasuon alueella.

Kaivosyhtiön pitäisi myös tiedostaa, kuinka voimakkaasti olemme kaupunkimme asukkaina satsanneet vesistöjemme eteen. Rukalle saatiin hiljattain uusi puhdistamo ja Kuusamon taajaman läheisyyteen aloitettiin uuden puhdistamon rakentamistyöt.

Nämä ovat suuria hankkeita, jotka meidän paikallisten asukkaiden on maksettava vesistöjemme puhtaana säilymisen puolesta.

Näillä hankkeilla on erittäin suuri merkitys myös pohjavesien puhtaana säilymisen kannalta. Käsittääkö kaivosyhtiö, että Juomasuon läheisyyteen suunnittelemanne poraustyöt romuttaisivat toteutuessaan kaiken sen hyödyn mitä esim. Rukan puhdistamo saa aikaan? Miettikääpä tätäkin.

Esko LeskeläTakkusalmi