Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Poh­ja­ve­den pi­laan­tu­mis­ris­ki otet­ta­va va­ka­vas­ti

Esko Leskelä Takkusalmelta nosti aiheellisesti esille malminetsintä- ja kaivostoiminnan synnyttämät riskit Kuusamon puhtaille vesille.

Onhan Hangaslampi 1 -malminetsintäalueen joka puolella puhdasta vettä ja sen tarvitsijoita: kalavesiä, talousveden käyttäjiä, virkistys- ja matkailukohteita ja kalankasvattamoita.

Pohjavesialueella sijaitsee myös Takkusalmen vedenottamo, jonka vedellä on tuhatkunta käyttäjää.

Latitude 66 -yhtiön Jussi Lähde vastaili, että mitään riskiä ei ole, sillä malminetsintäalueen raja on pohjavesialueeksi määritellyn alueen rajan ulkopuolella.

Jokainen meistä tietää, että virtaava vesi ei noudata karttaan piirrettyjä rajoja. Vesi virtaa jo aivan pintavalumana malminetsintäalueeltaa ja aiotulta kaivosalueelta Säkkilänkankaan pohjavesialueen päällä oleville Säkkilänjärvelle ja Ajakalle.

On myös syytä palauttaa mieliin, mitä malminetsintäaalueen keskellä olevan Juomasuon kaivospiirin YVA vuodelta 2013 sanoo. Sen mukaan kallioperässä on keskimääräistä enemmän radioaktiivista uraania.

Näistä syistä lukuisissa malminetsintälupahakemukseen tehdyissä muistutuksissa edellytetäänkin vesistövaikutuksen nykyistä tarkempaa tutkimista. Pohjaveden pilaantumisriski on otettava vakavasti.

Jouni Hakola