Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kaivos
Pro Kuusamo: Valmisteltu kaivoslaki ei edistä kestävää kaivostoimintaa ­– Kuusamolle kestävyys olisi elintärkeää

Pro Kuu­sa­mo: Val­mis­tel­tu kai­vos­la­ki ei edistä kes­tä­vää kai­vos­toi­min­taa – Kuu­sa­mol­le kes­tä­vyys olisi elin­tär­keää

08.04.2022 18:24 1
Tilaajille
Kobolttia enemmän kuin ennakkoon arvioitiin – Valmistunut varantoarvio sai Thomas Hoyerin ilahtumaan: "Kaivoksesta päätöksiä vasta kun jatkotutkimukset valmistuvat"

Ko­bolt­tia enemmän kuin en­nak­koon ar­vioi­tiin – Val­mis­tu­nut va­ran­to­ar­vio sai Thomas Hoyerin ilah­tu­maan: "Kai­vok­ses­ta pää­tök­siä vasta kun jat­ko­tut­ki­muk­set val­mis­tu­vat"

18.03.2021 04:00 5
Tilaajille
Kaivosyhtiö Latitude 66 Cobalt pyrkimässä vanhoille apajille Pudasjärvelle – Korpisella on ollut kaivostoimintaa ennenkin

Kai­vos­yh­tiö La­ti­tu­de 66 Cobalt pyr­ki­mäs­sä van­hoil­le apa­jil­le Pu­das­jär­vel­le – Kor­pi­sel­la on ollut kai­vos­toi­min­taa en­nen­kin

29.01.2021 08:56 1
Tilaajille
Lukijalta: Tuntuu välillä ja lähes aina, ettei Kuusamon taloudellisesta hyvinvoinnista, verotuloista, työllistämisestä ja palvelutason ylläpitämisestä kanna huolta kukaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tuntuu välillä ja lähes aina, ettei Kuu­sa­mon ta­lou­del­li­ses­ta hy­vin­voin­nis­ta, ve­ro­tu­lois­ta, työl­lis­tä­mi­ses­tä ja pal­ve­lu­ta­son yl­lä­pi­tä­mi­ses­tä kanna huolta kukaan

16.12.2020 18:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Poh­ja­ve­den pi­laan­tu­mis­ris­ki otet­ta­va va­ka­vas­ti

23.10.2020 17:36
Kuusamolaiset kysyvät poliitikoilta kaivoslaista–Kaivosyhtiöt ovat etsineet malmia Pohjois-Kuusamosta jo vuosikymmeniä

Kuu­sa­mo­lai­set kysyvät po­lii­ti­koil­ta kai­vos­lais­ta–­Kai­vo­syh­tiöt ovat et­si­neet malmia Poh­jois-Kuu­sa­mos­ta jo vuo­si­kym­me­niä

31.08.2020 13:39
Tilaajille
Miten kaivoslakia pitäisi muuttaa? - nyt voit vaikuttaa lakiin verkkokyselyssä ja keskustelutilaisuudessa, mukaan pääsee 60 ensimmäiseksi ilmoittautunutta

Miten kai­vos­la­kia pitäisi muut­taa? - nyt voit vai­kut­taa lakiin verk­ko­ky­se­lys­sä ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa, mukaan pääsee 60 en­sim­mäi­sek­si il­moit­tau­tu­nut­ta

27.04.2020 14:50
Mustavaara kiinnostaa yhä – kahteen kertaan kuopatulle kaivoshankkeelle uusi yrittäjä Kanadasta

Mus­ta­vaa­ra kiin­nos­taa yhä – kahteen kertaan kuo­pa­tul­le kai­vos­hank­keel­le uusi yrit­tä­jä Ka­na­das­ta

26.04.2020 04:00
Tilaajille
Ylen MOT-ohjelmassa tänä iltana puhutaan Kuusamon Juomasuon  kaivoshankkeesta:

Ylen MOT-oh­jel­mas­sa tänä iltana pu­hu­taan Kuu­sa­mon Juo­ma­suon kai­vos­hank­kees­ta:

10.02.2020 14:55
Tilaajille
Toimittajalta: Kaivattuja työpaikkoja vihdoin tulossa Posiolle – Matkailun toimialalle on odotettu vuosia investointeja, ja nyt niitä tulee, ihan kotikutoisesti
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kai­vat­tu­ja työ­paik­ko­ja vihdoin tulossa Po­siol­le – Mat­kai­lun toi­mi­alal­le on odo­tet­tu vuosia in­ves­toin­te­ja, ja nyt niitä tulee, ihan ko­ti­ku­toi­ses­ti

20.01.2020 05:00
Viisi geologia Posiolle – Kairasydänten analysoinnin ja varastoinnin Posiolle keskittävä kaivosyhtiö tuo mukanaan muuttotappiosta kärsivään kuntaan kipeästi kaivattuja uusia työpaikkoja

Viisi geo­lo­gia Po­siol­le – Kai­ra­sy­dän­ten ana­ly­soin­nin ja va­ras­toin­nin Po­siol­le kes­kit­tä­vä kai­vos­yh­tiö tuo mu­ka­naan muut­to­tap­pios­ta kär­si­vään kuntaan ki­peäs­ti kai­vat­tu­ja uusia työ­paik­ko­ja

19.01.2020 09:00
Tilaajille