Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Miten kai­vos­la­kia pitäisi muut­taa? - nyt voit vai­kut­taa lakiin verk­ko­ky­se­lys­sä ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa, mukaan pääsee 60 en­sim­mäi­sek­si il­moit­tau­tu­nut­ta

Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut lainvalmistelusta kyselyn ja järjestää keskustelutilaisuuden verkossa.

Nyt voi ottaa kantaa kaivoslakiin. Kuva on Terrafamen kaivokselta Sotkamosta.
Nyt voi ottaa kantaa kaivoslakiin. Kuva on Terrafamen kaivokselta Sotkamosta.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen / Arkistokuva

Kansalaisilla ja järjestöillä on mahdollisuus vaikuttaa kaivoslain uudistamiseen. Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut lainvalmistelusta kyselyn ja järjestää keskustelutilaisuuden verkossa.

Kaivoslain uudistuksen tavoitteena on parantaa kaivosten ympäristönsuojelua ja toimintaedellytyksiä. Lisäksi hallitus haluaa vahvistaa kaivosten hyväksyttävyyttä paikallisesti ja asianosaisten vaikutusmahdollisuuksia

Verkkokyselyyn voi vastata 27.4.–18.5.2020 sivustolla otakantaa.fi.

Lakihankkeen ensimmäinen kommentointi- ja keskustelutilaisuus järjestetään 27.5.2020 klo 10–12 verkossa. Keskusteluun mahtuu mukaan 60 ensimmäistä ilmoittautunutta, mutta mikäli ilmoittautuneita on enemmän, voidaan sama tilaisuus järjestää kahteen kertaan. Tavoitteena on, että kaikki osallistujat pääsevät tasapuolisesti keskustelemaan uudistuksesta.

Keskustelutilaisuudessa käydään läpi otakantaa.fi-kyselyn tulokset ja kuullaan muutamia kansalaispuheenvuoroja. Sen jälkeen tilaisuuden osallistujat jaetaan pienryhmiin, joissa keskustellaan kyselyn tulosten sekä kansalaispuheenvuoroissa nostettujen kysymysten pohjalta aiheesta. Jokaisessa pienryhmässä on oma vetäjä, joka edustaa kaivoslakityöryhmää.

Näkemykset summataan yhteen loppukeskustelussa. Tilaisuudesta nauhoitetaan pienryhmäkeskusteluja lukuun ottamatta kooste, johon voi tutustua ministeriön verkkosivuilla.

Elokuussa järjestään lakiuudistuksen toinen keskustelutilaisuus. Työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa siitä erikseen viestintäkanavissaan.

Verkkokysely ja keskustelutilaisuudet ovat osa lakihankkeen kuulemista. Luonnos hallituksen esitykseksi lähetetään lausuntokierrokselle syksyllä 2020. Lausuntokierroksen jälkeen esitysluonnos viimeistellään ja annetaan hallituksen esityksenä eduskunnalle joulukuussa 2020.