Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kaivoslaki
Posio ja muut pohjoisen pienet kunnat haluaisivat tehdä tunnetuista retkikohteista kansallispuistoja – Onko se kuitenkin luonnon kannalta turhaa?

Posio ja muut poh­joi­sen pienet kunnat ha­luai­si­vat tehdä tun­ne­tuis­ta ret­ki­koh­teis­ta kan­sal­lis­puis­to­ja – Onko se kui­ten­kin luonnon kan­nal­ta turhaa?

06.08.2022 17:00
Tilaajille
Kaivoslaki uudistuu, tuleeko maanomistajalle rahakorvausta myös varausajalta? – "Meidän maat on vallattu", sanoo Posion Maaninkavaaran asukas

Kai­vos­la­ki uu­dis­tuu, tuleeko maan­omis­ta­jal­le ra­ha­kor­vaus­ta myös va­rau­sa­jal­ta? – "­Mei­dän maat on val­lat­tu", sanoo Posion Maanin­ka­vaa­ran asukas

15.09.2021 09:32
Tilaajille
Kunnanjohtajat: "Kaivosveron tuotto ohjattava suoraan kunnille"

Kun­nan­joh­ta­jat: "Kai­vos­ve­ron tuotto oh­jat­ta­va suoraan kun­nil­le"

25.08.2021 08:51 2
Tilaajille
Kaivoslain uudistukselle vuosi lisäaikaa: Valmistelussa huomioidaan selvitys malminetsintään ja kaivoslupiin liittyvästä intressivertailusta

Kai­vos­lain uu­dis­tuk­sel­le vuosi li­säai­kaa: Val­mis­te­lus­sa huo­mioi­daan sel­vi­tys mal­min­et­sin­tään ja kai­vos­lu­piin liit­ty­väs­tä int­res­si­ver­tai­lus­ta

27.10.2020 08:57
Tilaajille

Kai­vos­lain uu­dis­tus etenee: kuu­le­mis­ti­lai­suus ja lau­sun­to­kier­ros la­ki­luon­nok­ses­ta syksyn aikana

22.08.2020 04:00
Tilaajille
Miten kaivoslakia pitäisi muuttaa? - nyt voit vaikuttaa lakiin verkkokyselyssä ja keskustelutilaisuudessa, mukaan pääsee 60 ensimmäiseksi ilmoittautunutta

Miten kai­vos­la­kia pitäisi muut­taa? - nyt voit vai­kut­taa lakiin verk­ko­ky­se­lys­sä ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa, mukaan pääsee 60 en­sim­mäi­sek­si il­moit­tau­tu­nut­ta

27.04.2020 14:50
Parviainen: Kunnilla oltava oikeus päättää kaivoksista

Par­viai­nen: Kun­nil­la oltava oikeus päättää kai­vok­sis­ta

06.02.2019 05:00
Kunnille yksiselitteinen oikeus päättää kaivostoiminnasta? -  Vasemmisto vaatii kaivoslain päivittämistä vastaamaan suomalaisten oikeuskäsitystä

Kun­nil­le yk­si­se­lit­tei­nen oikeus päättää kai­vos­toi­min­nas­ta? -  Va­sem­mis­to vaatii kai­vos­lain päi­vit­tä­mis­tä vas­taa­maan suo­ma­lais­ten oi­keus­kä­si­tys­tä

27.08.2018 14:20
Kuusamon kaivoskaava esimerkkinä Talouselämä -lehdessä: tulevaisuudessa valtio oikeuteen vaikka kuntakaavasta, jos Ceta menee Euroopassa läpi

Kuu­sa­mon kai­vos­kaa­va esi­merk­ki­nä Ta­lous­elä­mä -leh­des­sä: tu­le­vai­suu­des­sa valtio oi­keu­teen vaikka kun­ta­kaa­vas­ta, jos Ceta menee Eu­roo­pas­sa läpi

13.08.2018 19:00
Lukijalta: Kaivoslaki on uusittava – siihen on saatava nämä periaatteet
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Kai­vos­la­ki on uu­sit­ta­va – siihen on saatava nämä pe­ri­aat­teet

27.03.2018 16:00