Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Viisi geo­lo­gia Po­siol­le – Kai­ra­sy­dän­ten ana­ly­soin­nin ja va­ras­toin­nin Po­siol­le kes­kit­tä­vä kai­vos­yh­tiö tuo mu­ka­naan muut­to­tap­pios­ta kär­si­vään kuntaan ki­peäs­ti kai­vat­tu­ja uusia työ­paik­ko­ja

Kairasydänten analysoinnin ja varastoinnin Posiolle keskittävä Latitude 66 Cobalt Oy tuo mukanaan muuttotappiosta kärsivään kuntaan kipeästi kaivattuja uusia työpaikkoja. Alkuvaiheessa kaivosyhtiön toiminnat Posiolla työllistävät viisi geologia.

Kaivosyhtiö perustaa tiloihin näytevaraston ja geologisen tutkimusasema-laboratorion.