Viisi geo­lo­gia Po­siol­le – Kai­ra­sy­dän­ten ana­ly­soin­nin ja va­ras­toin­nin Po­siol­le kes­kit­tä­vä kai­vos­yh­tiö tuo mu­ka­naan muut­to­tap­pios­ta kär­si­vään kuntaan ki­peäs­ti kai­vat­tu­ja uusia työ­paik­ko­ja

Latitude 66 Cobalt Oy:n hallintopäällikkö Hannamari Pietilä,viestinnästä vastaava Jussi Lähde ja Pohjois-Suomen aluepäällikkö Niilo Kallunki (oik.). kantoivat ensimmäisen kairasydänlaatikon Soukkavaaran vuokratiloihin keskiviikkoaamuna.
Latitude 66 Cobalt Oy:n hallintopäällikkö Hannamari Pietilä,viestinnästä vastaava Jussi Lähde ja Pohjois-Suomen aluepäällikkö Niilo Kallunki (oik.). kantoivat ensimmäisen kairasydänlaatikon Soukkavaaran vuokratiloihin keskiviikkoaamuna.
Kuva: Erkki Ahola

Kairasydänten analysoinnin ja varastoinnin Posiolle keskittävä Latitude 66 Cobalt Oy tuo mukanaan muuttotappiosta kärsivään kuntaan kipeästi kaivattuja uusia työpaikkoja. Alkuvaiheessa kaivosyhtiön toiminnat Posiolla työllistävät viisi geologia.

Kaivosyhtiö perustaa tiloihin näytevaraston ja geologisen tutkimusasema-laboratorion.