Mainos: Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 2 kk 11,90 eu­rol­la. Tilaa tästä.

Tilaajille

Kuu­sa­mo­lai­set kysyvät po­lii­ti­koil­ta kai­vos­lais­ta–­Kai­vo­syh­tiöt ovat et­si­neet malmia Poh­jois-Kuu­sa­mos­ta jo vuo­si­kym­me­niä

Kaivosyhtiöt ovat etsineet malmia Rukatunturin, Valtavaaran, Kitkajärvien ja Oulangan kansallispuiston ympäristöstä jo vuodesta 1982. Alue on maisemallisesti ja toiminnallisesti keskeistä Kuusamon ja Koillismaan luontopääomaa. Kuusamon kaupunginvaltuusto päätti äänin 39 - 4 vuonna 2017 laatimassaan strategisessa yleiskaavassa osoittaa alue luontomatkailun ja muiden luontopohjaisten elinkeinojen käyttöön, jolle ei tule perustaa kaivoksia. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan tällainen yhtä elinkeinoa estävä kaavamääräys ei ollut kuitenkaan hyväksyttävissä.

Tukes on 27. elokuuta hyväksynyt malminetsintäluvan Oulangan ja Paanajärven kansallispuistoihin laskevan Kitkajoen yläjuoksulle Hangaslampi 1 -nimiselle 1 366 hehtaarin kokoiselle alueelle.