Otimme selvää: Kuu­sa­mon seu­ra­kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­lis­tat jul­kais­taan maa­nan­tai­na, mutta ju­ri­dis­ta syytä pant­taa­mi­sel­le ei ole ollut

Toimittajalta: Sur­ma­no­ron nimen tarina on synkkä, kuten voit arvata

Luitko jo: Anu Pentik päästi toi­mit­ta­jan seu­raa­maan ta­val­lis­ta työ­päi­vään­sä, joka alkaa aina klo 5

Mainos: Lataa Koil­lis­sa­no­mat-so­vel­lus ja lue uu­tis­vir­taa pu­he­li­mes­sa tai tab­le­tis­sa - ohjeet tästä

Mainos: Paikallista tietoa ja ymmärrystä – tutustu Koillissanomiin 1 kk 1 €

Kitkajärvi
Iso ahven Kitkajärvestä – ”Tunsin pilkissäni, että nyt jyrähti iso kala kiinni, arvelin sen olevan hauen”

Iso ahven Kit­ka­jär­ves­tä – ”Tunsin pil­kis­sä­ni, että nyt jyrähti iso kala kiinni, arvelin sen olevan hauen”

25.02.2022 12:00
Tilaajille
Poro pelastettiin jäistä Kuusamossa – Pelastusmiehet vetivät eläimen köydellä sulasta ylös ja kuivalle maalle rantaan

Poro pe­las­tet­tiin jäistä Kuu­sa­mos­sa – Pe­las­tus­mie­het vetivät eläimen köy­del­lä sulasta ylös ja kui­val­le maalle rantaan

15.11.2021 13:49
Tilaajille
Kansalaisaloite ajaa maisemahanketta

Kan­sa­lais­aloi­te ajaa mai­se­ma­han­ket­ta

10.01.2021 04:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kit­kan-Rii­si­tun­tu­rin kan­sal­lis­mai­se­mas­ta – uu­ti­ses­ta puuttui tiedot ää­nes­tyk­ses­tä

09.01.2021 04:01
Tilaajille
Vastaa viikon kysymykseen: Pitäisikö Kitkajärven ja Riisitunturin alue liittää osaksi valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita?

Vastaa viikon ky­sy­myk­seen: Pi­täi­si­kö Kit­ka­jär­ven ja Rii­si­tun­tu­rin alue liittää osaksi val­ta­kun­nal­li­ses­ti ar­vok­kai­ta mai­se­ma-aluei­ta?

21.12.2020 09:56 1
Tilaajille
Posio on komeasti esillä Italian -televisiokanavan dokumentissa – Mukana tunnelmia Riisitunturin kansallispuiston tykkymaisemista, Korouoman jääputouksista, talvikalastuksesta Kitkajärvellä ja koiravaljakkoajelusta

Posio on ko­meas­ti esillä Italian -te­le­vi­sio­ka­na­van do­ku­men­tis­sa – Mukana tun­nel­mia Rii­si­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­ton tyk­ky­mai­se­mis­ta, Ko­rouo­man jää­pu­touk­sis­ta, tal­vi­ka­las­tuk­ses­ta Kit­ka­jär­vel­lä ja koi­ra­val­jak­ko­aje­lus­ta

22.10.2020 16:39 1
Tilaajille
Kuusamolaiset kysyvät poliitikoilta kaivoslaista–Kaivosyhtiöt ovat etsineet malmia Pohjois-Kuusamosta jo vuosikymmeniä

Kuu­sa­mo­lai­set kysyvät po­lii­ti­koil­ta kai­vos­lais­ta–­Kai­vo­syh­tiöt ovat et­si­neet malmia Poh­jois-Kuu­sa­mos­ta jo vuo­si­kym­me­niä

31.08.2020 13:39
Tilaajille
Koronakaranteenissa keväällä syntynyt ajatus toi käsilläseisontakiertueen maanantaina Posiolle – Himmerkissä opeteltiin myös pariakrobatiaa

Ko­ro­na­ka­ran­tee­nis­sa ke­vääl­lä syn­ty­nyt ajatus toi kä­sil­lä­sei­son­ta­kier­tueen maa­nan­tai­na Po­siol­le – Him­mer­kis­sä ope­tel­tiin myös pa­ri­ak­ro­ba­tiaa

21.07.2020 19:33
Tilaajille
Kalasatama uudistuu – Mourusalmen kalasataman jatkokehittämishankkeessa hankitaan muun muassa massauskone ja kunnostetaan sataman imeytyskenttä

Ka­la­sa­ta­ma uu­dis­tuu – Mou­ru­sal­men ka­la­sa­ta­man jat­ko­ke­hit­tä­mis­hank­kees­sa han­ki­taan muun muassa mas­saus­ko­ne ja kun­nos­te­taan sataman imey­tys­kent­tä

08.06.2020 08:00
Tilaajille
Keskustassa vettä kellarissa, Itä-Kuusamossa tie poikki – Koillismaan tulva on Kitka- ja Muojärveä lukuunottamatta laskussa

Kes­kus­tas­sa vettä kel­la­ris­sa, Itä-Kuu­sa­mos­sa tie poikki – Koil­lis­maan tulva on Kitka- ja Muo­jär­veä lu­kuu­not­ta­mat­ta las­kus­sa

03.06.2020 04:00
Tilaajille