Juuri nyt: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­lua jat­ke­taan – tälle vuo­del­le suun­nit­te­luun 300 000 euroa

Joko luit: Po­lii­sin työstä vir­ka­va­paal­la oleva Tuomo Pulk­ka­nen kou­lut­tau­tuu uuteen am­mat­tiin

Toimittajalta: Har­joi­tel­kaam­me te­rä­vien kivien väis­te­lyä tiellä ja hen­git­tä­kääm­me syvään

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi 4 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Kansalaisaloite
Metsähallituksen maille ei tullut avohakkuukieltoa – kansalaisaloite johtaa kuitenkin selvityksiin jatkuvan kasvatuksen osuuden lisäämisestä

Met­sä­hal­li­tuk­sen maille ei tullut avo­hak­kuu­kiel­toa – kan­sa­lais­aloi­te johtaa kui­ten­kin sel­vi­tyk­siin jat­ku­van kas­va­tuk­sen osuuden li­sää­mi­ses­tä

23.10.2021 12:30
Tilaajille
Turpeen energiakäyttö turvattava lailla vuotuisen kasvun osalta – vaatii tuore kansalaisaloite, joka on kerännyt jo yli 13 000 kannatusta

Turpeen ener­gia­käyt­tö tur­vat­ta­va lailla vuo­tui­sen kasvun osalta – vaatii tuore kan­sa­lai­sa­loi­te, joka on ke­rän­nyt jo yli 13 000 kan­na­tus­ta

12.03.2021 15:00 2
Tilaajille
"Työkyvyttömyys yhtenäistettävä" – Posiolaislähtöinen Pertti Latvala jätti jälleen kansalaisaloitteen

"Työ­ky­vyt­tö­myys yh­te­näis­tet­tä­vä" – Po­sio­lais­läh­töi­nen Pertti Latvala jätti jälleen kan­sa­lais­aloit­teen

05.03.2021 15:00
Tilaajille
Kansalaisaloite ajaa maisemahanketta

Kan­sa­lais­aloi­te ajaa mai­se­ma­han­ket­ta

10.01.2021 04:00 5
Tilaajille
Jokkeri-sisulla vaikuttajaksi – Entinen moukarinheittäjä Pertti Latvala sai nuoruusvuosiltaan sisua, josta on nyt apua

Jok­ke­ri-si­sul­la vai­kut­ta­jak­si – Entinen mou­ka­rin­heit­tä­jä Pertti Latvala sai nuo­ruus­vuo­sil­taan sisua, josta on nyt apua

07.11.2020 15:00
Tilaajille
Po­sio­lais­läh­töi­sen Pertti Lat­va­lan kan­sa­lais­aloi­te va­kuu­tus­lää­kä­ri­jär­jes­tel­män muut­ta­mi­ses­ta edus­kun­taan – "Pitää vain toivoa, että kan­san­edus­ta­jat kan­nat­tai­si­vat yli puo­lue­ra­jo­jen"

Po­sio­lais­läh­töi­sen Pertti Lat­va­lan kan­sa­lais­aloi­te va­kuu­tus­lää­kä­ri­jär­jes­tel­män muut­ta­mi­ses­ta edus­kun­taan – "Pitää vain toivoa, että kan­san­edus­ta­jat kan­nat­tai­si­vat yli puo­lue­ra­jo­jen"

06.11.2020 11:59
Tilaajille
Kansalaisaloite aborttilain uudistamiseksi menee kohta kiinni – OYS:n ylilääkäri: "Tässä olisi yksi potilasryhmä, joka voitaisiin hoitaa muualla kuin erikoissairaanhoidossa"

Kan­sa­lais­aloi­te abort­ti­lain uu­dis­ta­mi­sek­si menee kohta kiinni – OYS:n yli­lää­kä­ri: "Tässä olisi yksi po­ti­las­ryh­mä, joka voi­tai­siin hoitaa muualla kuin eri­kois­sai­raan­hoi­dos­sa"

23.10.2020 17:00
Tilaajille
Tänään Kuusamoon vertaistukiryhmää kivusta kärsiville perustamaan tullut ja kansalaisaloitteen koonnut Latvala: ”Sain helpotusta kovaan kipuun”

Tänään Kuu­sa­moon ver­tais­tu­ki­ryh­mää kivusta kär­si­vil­le pe­rus­ta­maan tullut ja kan­sa­lais­aloit­teen koonnut Lat­va­la: ”Sain hel­po­tus­ta kovaan kipuun”

06.08.2018 09:00
”Mattila loukkasi törkeästi” – Vakuutuslääkärien mielivaltaan puuttumista vaativan kansalaisaloitteen tekijä toivoo puheoikeutta eduskunnassa

”Mat­ti­la louk­ka­si tör­keäs­ti” – Va­kuu­tus­lää­kä­rien mie­li­val­taan puut­tu­mis­ta vaa­ti­van kan­sa­lais­aloit­teen tekijä toivoo pu­he­oi­keut­ta edus­kun­nas­sa

18.05.2018 11:41