Joko luit: Näin it­se­näi­syys­päi­vää juh­li­taan Koil­lis­maal­la

Juuri nyt: Hyvälle tyy­pil­le 500 euroa – tai­val­kos­ke­lai­nen puu­ta­va­ra-au­ton­kul­jet­ta­ja Juha Par­viai­nen sai Met­sä­mies­ten Säätiön sti­pen­din

Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta – ei ole väärin unel­moi­da niistä kai­kis­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kyliltä kuuluu
Kylähulluutta ja kotiseuturakkautta

Ky­lä­hul­luut­ta ja ko­ti­seu­tu­rak­kaut­ta

11.08.2023 16:30 1
Tilaajille
Sopivan kaukana kaikesta – Koillissanomat vieraili Irnillä ja selvitti, mitä kyläläiset ajattelevat asuinpaikastaan

Sopivan kaukana kai­kes­ta – Koil­lis­sa­no­mat vie­rai­li Irnillä ja sel­vit­ti, mitä ky­lä­läi­set ajat­te­le­vat asuin­pai­kas­taan

28.07.2023 16:30
Tilaajille
Maaseudun rauhaa ja kuohuvia koskia

Maa­seu­dun rauhaa ja kuo­hu­via koskia

21.07.2023 16:30
Tilaajille
Oiva ja Pirjo ovat viihtyneet Posion Mourujärvellä pitkään – Kesällä kylässä tapahtuu jotain, mitä pitää pysähtyä ihan katsomaan

Oiva ja Pirjo ovat viih­ty­neet Posion Mou­ru­jär­vel­lä pitkään – Kesällä kylässä ta­pah­tuu jotain, mitä pitää py­säh­tyä ihan kat­so­maan

14.07.2023 16:30
Tilaajille
Kyliltä kuuluu: 1993 vuoden kylä Kuolio on tuttu muustakin kuin kyltistään – joka katosi

Kyliltä kuuluu: 1993 vuoden kylä Kuolio on tuttu muus­ta­kin kuin kyl­tis­tään – joka katosi

07.07.2023 16:30 2
Tilaajille
Kyliltä kuuluu: Laitelan vanha talo Penttilänvaarassa on osoitus vanhojen aikojen rakennustaidosta

Kyliltä kuuluu: Lai­te­lan vanha talo Pent­ti­län­vaa­ras­sa on osoitus van­ho­jen aikojen ra­ken­nus­tai­dos­ta

07.07.2023 16:30
Tilaajille
Rakennemuutos kuihduttanut myös Parviaisen kylän Taivalkoskella – Hiljentyviin kyliin elämää varsinkin kesäaikana tuovat mökkiläiset

Ra­ken­ne­muu­tos kuih­dut­ta­nut myös Par­viai­sen kylän Tai­val­kos­kel­la – Hil­jen­ty­viin kyliin elämää var­sin­kin ke­sä­ai­ka­na tuovat mök­ki­läi­set

30.06.2023 16:30
Tilaajille
Parviaisen kylän aktiivi Pekka Orre Koillissanomien Kyliltä kuuluu -kesäjuttusarjan haastattelussa

Par­viai­sen kylän aktiivi Pekka Orre Koil­lis­sa­no­mien Kyliltä kuuluu -ke­sä­jut­tu­sar­jan haas­tat­te­lus­sa

30.06.2023 16:25
Tilaajille
Kyliltä kuuluu: Posion Lohiranta lumoaa Kitkajärven rannalla

Kyliltä kuuluu: Posion Lo­hi­ran­ta lumoaa Kit­ka­jär­ven ran­nal­la

16.06.2023 16:30
Tilaajille
Lohiranta on idyllinen kylä Posiolla, jossa historian havinan voi tuntea – Koillissanomat otti selvää, mitä kylälle kuuluu nyt

Lo­hi­ran­ta on idyl­li­nen kylä Po­siol­la, jossa his­to­rian havinan voi tuntea – Koil­lis­sa­no­mat otti selvää, mitä kylälle kuuluu nyt

16.06.2023 16:30
Tilaajille
"Paljon ja hyvää marjaa metsät täynnä korkeilla vaaroilla, jonne ei hallatkaan löydä" - Multasniemen luonnon rauha ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet pitävät kyläläiset onnessaan

"Paljon ja hyvää marjaa metsät täynnä kor­keil­la vaa­roil­la, jonne ei hal­lat­kaan löydä" - Mul­tas­nie­men luonnon rauha ja mo­ni­puo­li­set har­ras­tus­mah­dol­li­suu­det pitävät ky­lä­läi­set on­nes­saan

09.06.2023 16:30 1
Tilaajille
Loukusa on hiljainen kylä Taivalkoskella, jossa tarina Loukusanjärven hirviöstä elää yhä – "Vähän jäi epäselväksi, mikä se homma silloin 60-luvun taitteessa olikaan"

Loukusa on hil­jai­nen kylä Tai­val­kos­kel­la, jossa tarina Lou­ku­san­jär­ven hir­viös­tä elää yhä – "Vähän jäi epä­sel­väk­si, mikä se homma silloin 60-lu­vun tait­tees­sa oli­kaan"

05.08.2022 16:30
Tilaajille
Kaisa ja Tapio Rättilä toteuttivat haaveensa paluumuutosta pieneen kylään Posiolle – kaukomaisema on parantunut mutta hiekka aiheuttaa harmaita hiuksia

Kaisa ja Tapio Rättilä to­teut­ti­vat haa­veen­sa pa­luu­muu­tos­ta pieneen kylään Po­siol­le – kau­ko­mai­se­ma on pa­ran­tu­nut mutta hiekka ai­heut­taa har­mai­ta hiuksia

29.07.2022 16:30 1
Tilaajille
Liikasenvaara on luontoa ja rauhaa rakastavan unelmakylä –  "Täällä ei tee mieli pitää edes verhoja ikkunassa, kun maisema vaihtuu koko ajan ja on niin kaunista"

Lii­ka­sen­vaa­ra on luontoa ja rauhaa ra­kas­ta­van unel­ma­ky­lä – "Täällä ei tee mieli pitää edes verhoja ik­ku­nas­sa, kun maisema vaihtuu koko ajan ja on niin kau­nis­ta"

22.07.2022 16:30
Tilaajille
"Kyllä sen ajaa pysähdyksineen 12 tuntiin" – Piston kylä Taivalkosken ja Suomussalmen rajalla on rakas paikka, johon Jukka Lehtoniemen perhe on tullut lomille kymmenien vuosien ajan

"Kyllä sen ajaa py­säh­dyk­si­neen 12 tun­tiin" – Piston kylä Tai­val­kos­ken ja Suo­mus­sal­men rajalla on rakas paikka, johon Jukka Leh­to­nie­men perhe on tullut lomille kym­me­nien vuosien ajan

15.07.2022 16:30
Tilaajille
Kalastajan unelmakylä ainutlaatuisen Kitkajärven vieressä – maisemat ja oma rauha keräävät kehuja Suonnankylän asukkailta

Ka­las­ta­jan unel­ma­ky­lä ai­nut­laa­tui­sen Kit­ka­jär­ven vie­res­sä – mai­se­mat ja oma rauha ke­rää­vät kehuja Suon­nan­ky­län asuk­kail­ta

08.07.2022 16:30
Tilaajille
Kylä mistä lähdettiin joukolla

Kylä mistä läh­det­tiin jou­kol­la

01.07.2022 16:52 5
Tilaajille
Kyliltä kuuluu: "Jos joku olisi sanonut 30 vuotta sitten, että syötän täällä poroa, olisin nauranut" – Marketta Marttanen muutti Kuontivaaraan miehen perässä: Aikoinaan Kuontivaaraan synnyttiin, nyt muutetaankin

Kyliltä kuuluu: "Jos joku olisi sanonut 30 vuotta sitten, että syötän täällä poroa, olisin nau­ra­nut" – Mar­ket­ta Mart­ta­nen muutti Kuon­ti­vaa­raan miehen pe­räs­sä: Ai­koi­naan Kuon­ti­vaa­raan syn­nyt­tiin, nyt muu­te­taan­kin

21.08.2021 12:00
Tilaajille
Jurmu on kylä ainut­laatuisen Iijoen varressa – erityisesti jokivarren maisemat keräävät kehuja kyläläisiltä: "En lähtisi asumaan enää edes Taivalkosken taajamaan"

Jurmu on kylä ai­nut­laa­tui­sen Iijoen var­res­sa – eri­tyi­ses­ti jo­ki­var­ren mai­se­mat ke­rää­vät kehuja ky­lä­läi­sil­tä: "En lähtisi asumaan enää edes Tai­val­kos­ken taa­ja­maan"

14.08.2021 12:00
Tilaajille
Posion Aittaniemi on järvimaisemien kylä ja myös mökkiläisten paratiisi – "Aina odotellaan, että koska ne tulee ne mökkiläiset"

Posion Ait­ta­nie­mi on jär­vi­mai­se­mien kylä ja myös mök­ki­läis­ten pa­ra­tii­si – "Aina odo­tel­laan, että koska ne tulee ne mök­ki­läi­set"

07.08.2021 12:00
Tilaajille