Kyliltä kuuluu
Viimeisin tunti

Kos­tol­la on joskus kuo­hu­nut muukin, kuin ky­lä­läis­ten aarre Kos­ton­jär­vi – So­tais­ten nimien ra­ja­ton­ta kylää asut­ta­vat pu­he­liaat ih­mi­set: "Tämä on kuin lot­to­voit­to, että saa elää ihan omana it­se­nään jo­kai­nen täällä"

12:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat

Kyliltä kuuluu: Posion Hy­vä­nie­mel­lä ollaan kirk­kai­den vesien kes­kes­sä, mutta uimassa käydään myös Kuu­sa­mos­sa – "Ran­nal­la saattaa mennä monta tuntia, kun ottaa mukaan ter­mos­pul­loon kahvia ja kyl­mä­lauk­kuun syö­tä­vää"

17.07.2021 12:00
Tilaajille

”Mekin ollaan hen­gis­sä täällä” – Nis­sin­vaa­ra on kylä kes­kel­lä maa­lai­si­dyl­liä: sen tu­le­vai­suut­ta var­jos­taa kui­ten­kin huoli ky­lä­kou­lun lak­kaut­ta­mi­ses­ta

10.07.2021 12:00 2
Tilaajille
Kolumni

P.S. Ky­sy­myk­siä on he­rät­tä­nyt myös Koil­lis­maan kylien elin­voi­mai­suus – Nos­tet­tai­siin­ko ky­lä­kou­lut mark­ki­noin­nin etua­lal­le, kun pu­hu­taan siitä, miten Kuusamo on per­heil­le paras?

08.07.2021 04:00 2
Tilaajille

Kyliltä kuuluu: Tai­val­kos­ken Met­sä­ky­läs­tä löytyy len­to­kent­tä, Koil­lis­maan ainoa kraat­te­ri­jär­vi ja lauan­tai-il­tai­sin jotain, mitä kan­nat­taa käydä ko­ke­mas­sa, jos ei ole liian tosikko

03.07.2021 12:00
Tilaajille