Kyliltä kuuluu
Kylä mistä lähdettiin joukolla

Kylä mistä läh­det­tiin jou­kol­la

01.07.2022 16:52 5
Tilaajille
Kyliltä kuuluu: "Jos joku olisi sanonut 30 vuotta sitten, että syötän täällä poroa, olisin nauranut" – Marketta Marttanen muutti Kuontivaaraan miehen perässä: Aikoinaan Kuontivaaraan synnyttiin, nyt muutetaankin

Kyliltä kuuluu: "Jos joku olisi sanonut 30 vuotta sitten, että syötän täällä poroa, olisin nau­ra­nut" – Mar­ket­ta Mart­ta­nen muutti Kuon­ti­vaa­raan miehen pe­räs­sä: Ai­koi­naan Kuon­ti­vaa­raan syn­nyt­tiin, nyt muu­te­taan­kin

21.08.2021 12:00
Tilaajille
Jurmu on kylä ainut­laatuisen Iijoen varressa – erityisesti jokivarren maisemat keräävät kehuja kyläläisiltä: "En lähtisi asumaan enää edes Taivalkosken taajamaan"

Jurmu on kylä ai­nut­laa­tui­sen Iijoen var­res­sa – eri­tyi­ses­ti jo­ki­var­ren mai­se­mat ke­rää­vät kehuja ky­lä­läi­sil­tä: "En lähtisi asumaan enää edes Tai­val­kos­ken taa­ja­maan"

14.08.2021 12:00
Tilaajille
Posion Aittaniemi on järvimaisemien kylä ja myös mökkiläisten paratiisi – "Aina odotellaan, että koska ne tulee ne mökkiläiset"

Posion Ait­ta­nie­mi on jär­vi­mai­se­mien kylä ja myös mök­ki­läis­ten pa­ra­tii­si – "Aina odo­tel­laan, että koska ne tulee ne mök­ki­läi­set"

07.08.2021 12:00
Tilaajille
Vahva kalastuspitäjä, pikkukylän tuntua ja historiallinen hallintokeskus – Kantokylä ja Sossonniemi yllättävät maisemillaan ja uutteruudellaan

Vahva ka­las­tus­pi­tä­jä, pik­ku­ky­län tuntua ja his­to­rial­li­nen hal­lin­to­kes­kus – Kan­to­ky­lä ja Sos­son­nie­mi yl­lät­tä­vät mai­se­mil­laan ja uut­te­ruu­del­laan

31.07.2021 12:00 1
Tilaajille
Kostolla on joskus kuohunut muukin, kuin kyläläisten aarre Kostonjärvi – Sotaisten nimien rajatonta kylää asuttavat puheliaat ihmiset: "Tämä on kuin lottovoitto, että saa elää ihan omana itsenään jokainen täällä"

Kos­tol­la on joskus kuo­hu­nut muukin, kuin ky­lä­läis­ten aarre Kos­ton­jär­vi – So­tais­ten nimien ra­ja­ton­ta kylää asut­ta­vat pu­he­liaat ih­mi­set: "Tämä on kuin lot­to­voit­to, että saa elää ihan omana it­se­nään jo­kai­nen täällä"

24.07.2021 12:00
Tilaajille
Kyliltä kuuluu: Posion Hyväniemellä ollaan kirkkaiden vesien keskessä, mutta uimassa käydään myös Kuusamossa – "Rannalla saattaa mennä monta tuntia, kun ottaa mukaan termospulloon kahvia ja kylmälaukkuun syötävää"

Kyliltä kuuluu: Posion Hy­vä­nie­mel­lä ollaan kirk­kai­den vesien kes­kes­sä, mutta uimassa käydään myös Kuu­sa­mos­sa – "Ran­nal­la saattaa mennä monta tuntia, kun ottaa mukaan ter­mos­pul­loon kahvia ja kyl­mä­lauk­kuun syö­tä­vää"

17.07.2021 12:00
Tilaajille
”Mekin ollaan hengissä täällä” – Nissinvaara on kylä keskellä maalaisidylliä: sen tulevaisuutta varjostaa kuitenkin huoli kyläkoulun lakkauttamisesta

”Mekin ollaan hen­gis­sä täällä” – Nis­sin­vaa­ra on kylä kes­kel­lä maa­lai­si­dyl­liä: sen tu­le­vai­suut­ta var­jos­taa kui­ten­kin huoli ky­lä­kou­lun lak­kaut­ta­mi­ses­ta

10.07.2021 12:00 2
Tilaajille
P.S. Kysymyksiä on herättänyt myös Koillismaan kylien elinvoimaisuus – Nostettaisiinko kyläkoulut markkinoinnin etualalle, kun puhutaan siitä, miten Kuusamo on perheille paras?
Kolumni

P.S. Ky­sy­myk­siä on he­rät­tä­nyt myös Koil­lis­maan kylien elin­voi­mai­suus – Nos­tet­tai­siin­ko ky­lä­kou­lut mark­ki­noin­nin etua­lal­le, kun pu­hu­taan siitä, miten Kuusamo on per­heil­le paras?

08.07.2021 04:00 2
Tilaajille
Kyliltä kuuluu: Taivalkosken Metsäkylästä löytyy lentokenttä, Koillismaan ainoa kraatterijärvi ja lauantai-iltaisin jotain, mitä kannattaa käydä kokemassa, jos ei ole liian tosikko

Kyliltä kuuluu: Tai­val­kos­ken Met­sä­ky­läs­tä löytyy len­to­kent­tä, Koil­lis­maan ainoa kraat­te­ri­jär­vi ja lauan­tai-il­tai­sin jotain, mitä kan­nat­taa käydä ko­ke­mas­sa, jos ei ole liian tosikko

03.07.2021 12:00
Tilaajille