Juuri nyt: Posion taa­ja­man va­lais­tus uu­si­taan - kun­ta­lai­sil­la mah­dol­li­suus lausua mie­li­pi­teen­sä suun­ni­tel­miin

Joko luit: Isoja kaloja nousi ver­kos­ta Kuu­sa­mos­sa - lue tästä uusin ka­la­ki­sa­jut­tu

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Oulanka
Lintujen talvielämää Oulangalla voi jälleen seurata suorana – WWF avaa suositun luontoliven

Lin­tu­jen tal­vi­elä­mää Ou­lan­gal­la voi jälleen seurata suorana – WWF avaa suo­si­tun luon­to­li­ven

13.11.2023 17:00
Oulangalta tietoa siihen, miten muuttuva ilmasto vaikuttaa pohjavesiin – ainutlaatuinen maaperä mahdollistaa tutkimustiedon kansainvälisen soveltamisen

Ou­lan­gal­ta tietoa siihen, miten muut­tu­va ilmasto vai­kut­taa poh­ja­ve­siin – ai­nut­laa­tui­nen maaperä mah­dol­lis­taa tut­ki­mus­tie­don kan­sain­vä­li­sen so­vel­ta­mi­sen

29.05.2023 12:13
Tilaajille
Mikä tekee Pienestä Karhunkierroksesta niin erityisen? Oulangan suosituin reitti tarjoaa sykähdyttäviä maisemia myös talvella

Mikä tekee Pie­nes­tä Kar­hun­kier­rok­ses­ta niin eri­tyi­sen? Ou­lan­gan suo­si­tuin reitti tarjoaa sy­käh­dyt­tä­viä mai­se­mia myös tal­vel­la

10.12.2022 12:00
Tilaajille
Kainuun ja Koillismaan kansallispuistoihin tullaan eniten pääkaupunkiseudulta – Syötteellä kävijät viipyvät pisimpään ja tulevat aina uudelleen

Kainuun ja Koil­lis­maan kan­sal­lis­puis­toi­hin tullaan eniten pää­kau­pun­ki­seu­dul­ta – Syöt­teel­lä kävijät vii­py­vät pi­sim­pään ja tulevat aina uu­del­leen

14.02.2022 10:25
Tilaajille
Pohjoisen aluehallintovirastot päättävät retkeilyalueiden metsästysrajoituksista lähiaikoina – esitettyjen rajoitusalueiden listalla alueita Oulangalta ja Hossasta

Poh­joi­sen alue­hal­lin­to­vi­ras­tot päät­tä­vät ret­kei­ly­aluei­den met­säs­tys­ra­joi­tuk­sis­ta lä­hi­ai­koi­na – esi­tet­ty­jen ra­joi­tus­aluei­den lis­tal­la alueita Ou­lan­gal­ta ja Hos­sas­ta

05.01.2022 08:32
Tilaajille
Halusiko tuntematon kuvaaja kuvata naisten arkea? Asiantuntijat avaavat Oulangan kylän valokuvia vuodelta 1928: ”Henkilöt ja tilanteet ovat aitoja, mutta hieman sommiteltuja”

Ha­lu­si­ko tun­te­ma­ton kuvaaja kuvata naisten arkea? Asian­tun­ti­jat avaavat Ou­lan­gan kylän va­lo­ku­via vuo­del­ta 1928: ”Hen­ki­löt ja ti­lan­teet ovat aitoja, mutta hieman som­mi­tel­tu­ja”

01.01.2022 12:00 2
Tilaajille
Vanhasta filmirullasta löytyi arjen kuvausta Oulangan kylästä vuodelta 1928 – tunnistatko ihmisiä, esineitä tai asioita? Kerro meille!

Van­has­ta fil­mi­rul­las­ta löytyi arjen ku­vaus­ta Ou­lan­gan kylästä vuo­del­ta 1928 – tun­nis­tat­ko ih­mi­siä, esi­nei­tä tai asioi­ta? Kerro meille!

26.10.2021 16:29 1
Tilaajille
Meille niin tuttu Oulankajoen kansallismaisema on tulvivan veden muokkaama – mutta tiesitkö näitä asioita Oulangan nimistöstä?

Meille niin tuttu Ou­lan­ka­joen kan­sal­lis­mai­se­ma on tul­vi­van veden muok­kaa­ma – mutta tie­sit­kö näitä asioita Ou­lan­gan ni­mis­tös­tä?

11.09.2021 17:00 1
Tilaajille
Suosittujen retkeilyalueiden metsästyskiellot viipyvät, vaikka uusi jahtikausi on jo alkanut – "Onhan siinä aina riskinsä, jos vilkkailla alueilla metsästetään ampuma-aseilla"

Suo­sit­tu­jen ret­kei­ly­aluei­den met­säs­tys­kiel­lot vii­py­vät, vaikka uusi jah­ti­kau­si on jo alkanut – "Onhan siinä aina ris­kin­sä, jos vilk­kail­la alueil­la met­säs­te­tään am­pu­ma-aseil­la"

09.09.2021 10:02
Tilaajille
Kiutakönkään alapuolelta paljastunut palanut alue on herättänyt ihmetystä – Könkäällä ei enää telttailla

Kiu­ta­kön­kään ala­puo­lel­ta pal­jas­tu­nut palanut alue on he­rät­tä­nyt ih­me­tys­tä – Kön­kääl­lä ei enää telt­tail­la

27.05.2021 11:00
Tilaajille
"On osattu tähän varautua, kun jäi tien kunnossapito niin heikkoihin kantimiin" – Telakuorma-auto auttaa, jos viranomaisilla on tarvetta viedä apua Liikasenvaarantien asukkaille

"On osattu tähän va­rau­tua, kun jäi tien kun­nos­sa­pi­to niin heik­koi­hin kan­ti­miin" – Te­la­kuor­ma-au­to auttaa, jos vi­ran­omai­sil­la on tar­vet­ta viedä apua Lii­ka­sen­vaa­ran­tien asuk­kail­le

20.05.2021 09:02
Tilaajille
Jos kuusamolainen on kuin maakotka, se vaatii reviiriä" – Tutkimusjohtaja Juha Rahkonen uskoo, että Suomen hyvä koronatilanne johtuu asumisen väljyydestä ja etäisyyttä suosivasta kulttuurista

Jos kuu­sa­mo­lai­nen on kuin maa­kot­ka, se vaatii re­vii­riä" – Tut­ki­mus­joh­ta­ja Juha Rah­ko­nen uskoo, että Suomen hyvä ko­ro­na­ti­lan­ne johtuu asu­mi­sen väl­jyy­des­tä ja etäi­syyt­tä suo­si­vas­ta kult­tuu­ris­ta

30.01.2021 11:00 1
Tilaajille
Riisitunturin ja Syötteen kansallispuistot kasvattivat huimasti suosiotaan viime vuonna – Riisitunturilla 67 100 kävijää, kasvua 53 prosenttia

Rii­si­tun­tu­rin ja Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tot kas­vat­ti­vat hui­mas­ti suo­sio­taan viime vuonna – Rii­si­tun­tu­ril­la 67 100 kä­vi­jää, kasvua 53 pro­sent­tia

26.01.2021 11:58
Tilaajille
Anna Kantolan kolumni: Paluu kotiin – laulu Kuusamolle, jossa ilma tuoksuu raikkaalle, puhtaalle ja useimmiten ihanan kylmälle
Kolumni

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Paluu kotiin – laulu Kuu­sa­mol­le, jossa ilma tuoksuu raik­kaal­le, puh­taal­le ja useim­mi­ten ihanan kyl­mäl­le

02.12.2020 20:00 1
Kuusamolaiset kysyvät poliitikoilta kaivoslaista–Kaivosyhtiöt ovat etsineet malmia Pohjois-Kuusamosta jo vuosikymmeniä

Kuu­sa­mo­lai­set kysyvät po­lii­ti­koil­ta kai­vos­lais­ta–­Kai­vo­syh­tiöt ovat et­si­neet malmia Poh­jois-Kuu­sa­mos­ta jo vuo­si­kym­me­niä

31.08.2020 13:39
Tilaajille
Brittibiologi Stephen Venn tarpoo Koillismaan tulvaniityillä – lähes kaikki niittytyypit korkeimmassa uhanalaisuusluokassa

Brit­ti­bio­lo­gi Stephen Venn tarpoo Koil­lis­maan tul­va­nii­tyil­lä – lähes kaikki niit­ty­tyy­pit kor­keim­mas­sa uha­na­lai­suus­luo­kas­sa

16.08.2020 04:00
Tilaajille
"Kun linnunlaulu lakkaa, tulee kauhean tyhjä olo", sanoo luontokuvaaja Esa Mälkönen

"Kun lin­nun­lau­lu lakkaa, tulee kauhean tyhjä olo", sanoo luon­to­ku­vaa­ja Esa Mäl­kö­nen

31.01.2020 14:00
Tilaajille
Nastat jalkaan ja reippaasti retkelle – kansallispuistojen polut ja ladut ovat väliin liukkaita, mutta oikeilla välineillä pärjää

Nastat jalkaan ja reip­paas­ti ret­kel­le – kan­sal­lis­puis­to­jen polut ja ladut ovat väliin liuk­kai­ta, mutta oi­keil­la vä­li­neil­lä pärjää

14.01.2020 14:00