-

"On osattu tähän va­rau­tua, kun jäi tien kun­nos­sa­pi­to niin heik­koi­hin kan­ti­miin" – Te­la­kuor­ma-au­to auttaa, jos vi­ran­omai­sil­la on tar­vet­ta viedä apua Lii­ka­sen­vaa­ran­tien asuk­kail­le

Liikasenvaarantien soraosuuden sulkeminen liikenteeltä on lähellä, jos perjantaina ja lauantaina sataa kuten on ennustettu. Kelirikon aikana viranomaisapu hidastuu, vaikka Puolustusvoimilta saa virka-apua. Valistunut kansalainen varautuu ennakolta.

Liikasenvaarantien soraosuuden sulkeminen liikenteeltä on lähellä, jos perjantaina ja lauantaina sataa kuten on ennustettu. Kelirikon aikana viranomaisapu hidastuu, vaikka Puolustusvoimilta saa virka-apua. Valistunut kansalainen varautuu ennakolta.