Lukijalta
Mielipide

Lukijalta: Latituden Jussi Lähde vastaa lukijan kirjoitukseen: Kairaustutkimukset tai maalämpökaivot eivät uhkaa pohjavesiä

Koillissanomat julkaisi 7.10. Esko Leskelän kirjoittaman mielipidekirjoituksen otsikolla ”Hyvä pohjavesi on elintärkeä kaikille”.

Kirjoittajan mukaan Tukesin Latitude 66 Cobalt Oy:lle myöntämä malminetsintälupa (Hangaslampi 1) sijoittuisi pohjavesialueelle. Väite ei pidä paikkaansa. Todellinen asiantila käy ilmi oheisesta kartasta.

Kirjoitukseen sisältyi myös kirjoittajan laatima piirros, jonka tarkoituksena oli kuvata Takkusalmen vedenottamon, Säkkilänjärven ja geologisiin tutkimuksiin liittyvien kairausten välistä suhdetta. Piirros antaa mittasuhteiltaan väärän kuvan todellisuudesta.

Malminetsintälupa-alueen ja pohjavesialueen välinen etäisyys on kilometri ja malminetsintäalueen etäisyys Takkusalmen vedenottamosta on 2,4 kilometriä.

Kairaustutkimukset ovat sallittuja myös pohjavesialueilla. Teknisesti kairaaminen ei poikkea maalämpökaivon poraamisesta. Suomen kiinteistöissä maalämpökaivoja oli vuonna 2019 Tilastokeskuksen mukaan 68 000, joista Kuusamossa 275 (Tilastokeskus: Rakennukset lämmitysaineen mukaan 1970–2019).

Kuusamon kaupungissa kaikki halukkaat ovat saaneet toteuttaa maalämpöratkaisun. Ely-keskukset vastaavat Suomessa pohjavesien tason ja laadun valvonnasta. Myös tämä valvonta tapahtuu osin kairattujen tarkastuspisteiden kautta.

Puhdas vesi on yksi Suomen kansallisaarteita. Vesiturvallisuus on malminetsintätyömme sekä kaivoshankkeiden suunnittelun keskeinen lähtökohta.

Keskustelu aiheesta on tärkeää. Keskustelua on hyvä käydä tosiasioiden pohjalta ja uhkakuvia maalaamatta.

Jussi Lähdevastuullisuus ja viestintä Latitude 66 Cobalt Oy