Kierrätys
Maskit tukkivat viemäreitä Kemijärvellä – "Emme keksi muuta selitystä, kuin että niitä laitetaan vessanpönttöön"

Maskit tuk­ki­vat vie­mä­rei­tä Ke­mi­jär­vel­lä – "Emme keksi muuta se­li­tys­tä, kuin että niitä lai­te­taan ves­san­pönt­töön"

02.02.2021 16:49
Tilaajille
Itse tehty: Käytetty nahkalaukku sai uuden designin –  kahvipusseja, tylliä ja kadulta löytyneitä paljetteja

Itse tehty: Käy­tet­ty nah­ka­lauk­ku sai uuden de­sig­nin – kah­vi­pus­se­ja, tylliä ja kadulta löy­ty­nei­tä pal­jet­te­ja

30.11.2020 13:47
Jätelain uudistumisen myötä vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöillä tulee jatkossa olla vähintään kuusi jäteastiaa - Kuusamossa biojätteen erilliskeräys on jo mahdollista

Jä­te­lain uu­dis­tu­mi­sen myötä vä­hin­tään viiden huo­neis­ton asuin­kiin­teis­töil­lä tulee jat­kos­sa olla vä­hin­tään kuusi jä­te­as­tiaa - Kuu­sa­mos­sa bio­jät­teen eril­lis­ke­räys on jo mah­dol­lis­ta

13.08.2020 17:00
Tilaajille
HÄH: Sänkikankaantien romukasat ihmetyttävät

HÄH: Sän­ki­kan­kaan­tien ro­mu­ka­sat ih­me­tyt­tä­vät

13.08.2020 04:00
Tilaajille
Jätteet oikeisiin paikkoihin - kyllästetty puinen pihalaatta ei kuulu puutarhajätteiden jäteasemalle

Jätteet oi­kei­siin paik­koi­hin - kyl­läs­tet­ty puinen pi­ha­laat­ta ei kuulu puu­tar­ha­jät­tei­den jä­te­ase­mal­le

15.07.2020 17:59
Tilaajille
Kuusamon demarit haluaa selkokieliset kierrätysohjeet - pakkauksiin koodien tilalle kierrätysohje

Kuu­sa­mon demarit haluaa sel­ko­kie­li­set kier­rä­tys­oh­jeet - pak­kauk­siin koodien tilalle kier­rä­tys­oh­je

21.01.2020 11:11
Pääkirjoitus: Voisiko Kuusamosta tulla jätteetön kaupunki viidessä vuodessa? Kierrätykseen kannattaa satsata
Pääkirjoitus Jenny Halvari

Pää­kir­joi­tus: Voisiko Kuu­sa­mos­ta tulla jät­tee­tön kau­pun­ki vii­des­sä vuo­des­sa? Kier­rä­tyk­seen kan­nat­taa satsata

10.01.2020 16:48
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Tiedän monta per­het­tä, jossa lapset toi­mi­vat la­jit­te­lu­po­lii­sei­na – pe­las­tuu­ko maailma sit­ten­kin?

07.12.2018 05:00
Kymmenen naista kääri hihat ja toteutti pop up -kirppiksen – Myös kannanotto keskustan hiljentymiselle ja palvelukulttuurille: "Kuusamossa liikkeet menevät aikaisten kiinni"

Kym­me­nen naista kääri hihat ja to­teut­ti pop up -kirp­pik­sen – Myös kan­nan­ot­to kes­kus­tan hil­jen­ty­mi­sel­le ja pal­ve­lu­kult­tuu­ril­le: "Kuu­sa­mos­sa liik­keet menevät ai­kais­ten kiinni"

21.09.2018 16:00

Isoja bio­ener­gia­lai­tok­sia nousee Ka­jaa­niin ja Ke­mi­jär­vel­le – miksi Koil­lis­maa ei kiin­nos­ta in­ves­toi­jia?

14.09.2018 09:00
Rekkakuormallinen kuusamolaisten jätteitä kuljetetaan joka arkipäivä Ouluun – nyt mietitään, kannattaisiko ne sittenkin polttaa lämmöksi paikan päällä

Rek­ka­kuor­mal­li­nen kuu­sa­mo­lais­ten jät­tei­tä kul­je­te­taan joka ar­ki­päi­vä Ouluun – nyt mie­ti­tään, kan­nat­tai­si­ko ne sit­ten­kin polttaa läm­mök­si paikan päällä

14.09.2018 09:00
Kuusamolaisten muovijäte ei päädy kaukomaiden kautta maailman meriin – lajitellusta muovista tulee uusiomateriaalia ja energiaa

Kuu­sa­mo­lais­ten muo­vi­jä­te ei päädy kau­ko­mai­den kautta maail­man meriin – la­ji­tel­lus­ta muo­vis­ta tulee uu­sio­ma­te­riaa­lia ja ener­giaa

06.07.2018 09:00
Vain yksi prosentti jää kierrättämättä, kun vuonna 1962 rakennetusta Kirkkokedon koulusta puretaan punatiilisiipi – "Kiviaineksesta tehdään tienpohjaa"

Vain yksi pro­sent­ti jää kier­rät­tä­mät­tä, kun vuonna 1962 ra­ken­ne­tus­ta Kirk­ko­ke­don kou­lus­ta pu­re­taan pu­na­tii­li­sii­pi – "Ki­viai­nek­ses­ta tehdään tien­poh­jaa"

06.06.2018 10:30