koirapuisto
Posion kunta ei muitta mutkitta ryhdy perustamaan koirapuistoa, jota on ehdotettu peräti 11 kuntalaisaloitteessa – yhteistyötä ja selvittelyä tarvitaan

Posion kunta ei muitta mut­kit­ta ryhdy pe­rus­ta­maan koi­ra­puis­toa, jota on eh­do­tet­tu peräti 11 kun­ta­lais­aloit­tees­sa – yh­teis­työ­tä ja sel­vit­te­lyä tar­vi­taan

07.10.2021 11:00
Tilaajille