Karhut
Kuusamon Suurpetokeskuksen karhut valmistautuvat talviunille – maalarina tunnetun Juuso-karhun luovuus ei ole ollut iskussa tänä vuonna

Kuu­sa­mon Suur­pe­to­kes­kuk­sen karhut val­mis­tau­tu­vat tal­vi­unil­le – maa­la­ri­na tun­ne­tun Juu­so-kar­hun luovuus ei ole ollut iskussa tänä vuonna

21.10.2020 12:42 0
Tilaajille
Karhuja runsaasti kaatamatta – Asiantuntija: "Karhukanta on kenties pienentynyt"

Karhuja run­saas­ti kaa­ta­mat­ta – Asian­tun­ti­ja: "Kar­hu­kan­ta on kenties pie­nen­ty­nyt"

21.10.2020 12:00 1
Tilaajille
Karhunpennun Kuusamossa ampuneen miehen tuomio koveni hovissa – ehdollisen vankeuden ja metsästyskiellon kesto pitenivät

Kar­hun­pen­nun Kuu­sa­mos­sa am­pu­neen miehen tuomio koveni hovissa – eh­dol­li­sen van­keu­den ja met­säs­tys­kiel­lon kesto pi­te­ni­vät

22.09.2020 13:54 0
Tilaajille
Haavoittuneen karhun etsinnät Kuusamossa lopetettu tuloksettomina – Alueella liikkuvia ihmisiä pyydetään noudattamaan varovaisuutta

Haa­voit­tu­neen karhun et­sin­nät Kuu­sa­mos­sa lo­pe­tet­tu tu­lok­set­to­mi­na – Alueel­la liik­ku­via ihmisiä pyy­de­tään nou­dat­ta­maan va­ro­vai­suut­ta

09.09.2020 09:52 0
Päivittyvä seuranta loppunut: Etsijät lopettivat haavoittuneen karhun etsinnän tiistaina kello 19.30, ennen pimeän tuloa havaittiin karhun liikkuneen Loukkukorven alueella

Päi­vit­ty­vä seu­ran­ta lop­pu­nut: Etsijät lo­pet­ti­vat haa­voit­tu­neen karhun et­sin­nän tiis­tai­na kello 19.30, ennen pimeän tuloa ha­vait­tiin karhun liik­ku­neen Louk­ku­kor­ven alueel­la

08.09.2020 10:23 0
Viranomaiset valvoivat karhun metsästystä Koillismaalla ja Kainuussa – valvonnassa ilmeni yksi rikosepäily

Vi­ran­omai­set val­voi­vat karhun met­säs­tys­tä Koil­lis­maal­la ja Kai­nuus­sa – val­von­nas­sa ilmeni yksi ri­kos­epäi­ly

27.08.2020 15:51 0
Karhujahti käynnistyi – Kuusamossa kaadettu kuusi karhua, Taivalkoskella yksi

Kar­hu­jah­ti käyn­nis­tyi – Kuu­sa­mos­sa kaa­det­tu kuusi karhua, Tai­val­kos­kel­la yksi

24.08.2020 13:05 0
Tilaajille
Karhujahti alkaa – jopa 90 prosenttia kaadetusta lihasta myyntiin: "Meille kannattaa tarjota vain 70-kiloisia tai painavampia ruhoja"

Kar­hu­jah­ti alkaa – jopa 90 pro­sent­tia kaa­de­tus­ta lihasta myyn­tiin: "Meille kan­nat­taa tarjota vain 70-ki­loi­sia tai pai­na­vam­pia ruhoja"

20.08.2020 04:00 0
Tilaajille
Esa Leppänen kolmas Karhufestivaaleilla – tuomaristo luonnehti moottorisahalla veistettyä karhua rouheaksi rock-taiteeksi, jonka toteutus on vaatinut uskallusta ottaa vastaan ronskiakin palautetta

Esa Lep­pä­nen kolmas Kar­hu­fes­ti­vaa­leil­la – tuo­ma­ris­to luon­neh­ti moot­to­ri­sa­hal­la veis­tet­tyä karhua rou­heak­si rock-tai­teek­si, jonka to­teu­tus on vaa­ti­nut us­kal­lus­ta ottaa vastaan rons­kia­kin pa­lau­tet­ta

18.08.2020 12:01 0
Tilaajille
Karhunpennun Kuusamossa ampuneen miehen tuomio pysyi hovioikeudessa – syyllistyi törkeään metsästysrikokseen

Kar­hun­pen­nun Kuu­sa­mos­sa am­pu­neen miehen tuomio pysyi ho­vi­oi­keu­des­sa – syyl­lis­tyi tör­keään met­säs­tys­ri­kok­seen

09.07.2020 11:26 0
Tilaajille
Karhunkaatoluvat lisääntyvät poronhoitoalueella – Metsästyksen tarkoituksena on taittaa karhukannan kasvu

Kar­hun­kaa­to­lu­vat li­sään­ty­vät po­ron­hoi­to­alueel­la – Met­säs­tyk­sen tar­koi­tuk­se­na on taittaa kar­hu­kan­nan kasvu

06.07.2020 19:45 0
Tilaajille
Mehiläishoitajien liitto pyytää: Ethän houkuttele karhuja hunajalla tai melassilla luontokuvausta varten – makeaan tottuvat karhut alkavat vierailla mehiläispesillä

Me­hi­läis­hoi­ta­jien liitto pyytää: Ethän hou­kut­te­le karhuja hu­na­jal­la tai me­las­sil­la luon­to­ku­vaus­ta varten – makeaan tot­tu­vat karhut alkavat vie­rail­la me­hi­läis­pe­sil­lä

30.04.2020 15:00 0
Tilaajille
Kun mies on itsensä kanssa sinut - kerran karhu sai Sulon sairaalakuntoon

Kun mies on itsensä kanssa sinut - kerran karhu sai Sulon sai­raa­la­kun­toon

25.04.2020 06:00 0
Tilaajille
Metsästäjälle vaaditaan ehdollista vankeutta alle vuoden ikäisen karhunpennun ampumisesta Kuusamossa – syytetty kiistää toimineensa tahallisesti, uskoo pennun emän tulleen ammutuksi

Met­säs­tä­jäl­le vaa­di­taan eh­dol­lis­ta van­keut­ta alle vuoden ikäisen kar­hun­pen­nun am­pu­mi­ses­ta Kuu­sa­mos­sa – syy­tet­ty kiistää toi­mi­neen­sa ta­hal­li­ses­ti, uskoo pennun emän tulleen am­mu­tuk­si

11.03.2020 12:02 0
Tilaajille
Jääveistosten tarinoita: Kun täysikuu laskeutuu taivaanrannan taa, pimeys haittaa sutta, karhua ja kettua
Lukijalta Mielipide Raimo Yli-Suvanto

Jää­veis­tos­ten ta­ri­noi­ta: Kun täy­si­kuu las­keu­tuu tai­vaan­ran­nan taa, pimeys haittaa sutta, karhua ja kettua

18.01.2020 09:00 0
Aatami Leinosen päätä oli revitty pitkin ja poikin, korva oli poissa ja suu roikkui – Lue palkittu juttu: Karhu taisteli – ihmiset kertovat

Aatami Lei­no­sen päätä oli revitty pitkin ja poikin, korva oli poissa ja suu roikkui – Lue pal­kit­tu juttu: Karhu tais­te­li – ihmiset ker­to­vat

26.10.2019 10:00 2
Tilaajille
Syyskuun hirvestys kiinnostanut harvoja - Uroksia ammuttu yli suositusten, riistanhoitohdistyksen Nurmi huolissaan: "Kiimasonneja on kaadettu"

Syys­kuun hir­ves­tys kiin­nos­ta­nut harvoja - Uroksia ammuttu yli suo­si­tus­ten, riis­tan­hoi­toh­dis­tyk­sen Nurmi huo­lis­saan: "Kii­ma­son­ne­ja on kaa­det­tu"

13.09.2018 15:00 0
Esko tuli kuvaamaan karhuja Nokialta: ”Nyt pidin varani, jotta varmasti pääsin.”

Esko tuli ku­vaa­maan karhuja No­kial­ta: ”Nyt pidin varani, jotta var­mas­ti pää­sin.”

19.07.2018 15:31 0
IS: Juusolle taidenäyttely Helsinkiin

IS: Juu­sol­le tai­de­näyt­te­ly Hel­sin­kiin

10.01.2017 15:54 0