Kokeilu: Tekoäly otsikoi Koil­lis­sa­no­mien jutut tällä vii­kol­la

Toimittajalta: Suomen kou­lu­tus­jär­jes­tel­mä tarjoaa mah­dol­li­suu­den lot­to­voit­toon

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Raja
Raja: Kuusamossa ei tavanomaista enempää rajanylityksiä

Raja: Kuu­sa­mos­sa ei ta­van­omais­ta enempää ra­jan­yli­tyk­siä

29.09.2022 10:10
Tilaajille
Raja tutkii karhunpennun ampumista Pohjois-Kuusamossa – tapauksessa kolme epäiltyä, joista yksi paikkakuntalainen

Raja tutkii kar­hun­pen­nun am­pu­mis­ta Poh­jois-Kuu­sa­mos­sa – ta­pauk­ses­sa kolme epäil­tyä, joista yksi paik­ka­kun­ta­lai­nen

08.09.2022 12:42 2
Tilaajille
Rajalla elokuussa kahdeksantoista tapausta – tutkinnassa mukana kaksi törkeää metsästysrikkomusta

Rajalla elo­kuus­sa kah­dek­san­tois­ta ta­paus­ta – tut­kin­nas­sa mukana kaksi törkeää met­säs­tys­rik­ko­mus­ta

02.09.2022 15:07
Tilaajille
Rajanylityspaikkojen aukiolorajoituksia jatketaan Kuusamossa ja Vartiuksessa

Ra­jan­yli­tys­paik­ko­jen au­ki­olo­ra­joi­tuk­sia jat­ke­taan Kuu­sa­mos­sa ja Var­tiuk­ses­sa

26.08.2022 11:50
Tilaajille
Koronarajoitukset ulkorajoilla päättyvät kesäkuun lopussa

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ul­ko­ra­joil­la päät­ty­vät ke­sä­kuun lopussa

20.06.2022 17:29 2
Rajavyöhykkeelle mennään vain luvan kanssa, muistuttaa Rajavartiolaitos

Ra­ja­vyö­hyk­keel­le mennään vain luvan kanssa, muis­tut­taa Ra­ja­var­tio­lai­tos

24.08.2021 04:00
Tilaajille
Rajaliikenne säilyi vakaana toukokuussa - matkustajia 91 prosenttia vähemmän kuin kaksi vuotta sitten

Ra­ja­lii­ken­ne säilyi vakaana tou­ko­kuus­sa - mat­kus­ta­jia 91 pro­sent­tia vä­hem­män kuin kaksi vuotta sitten

04.06.2021 15:50
Tilaajille
Venäjä käynnistämässä Pääjärventien remonttia – hanke toisi mahdollisuuksia matkailulle ja liike-elämälle

Venäjä käyn­nis­tä­mäs­sä Pää­jär­ven­tien re­mont­tia – hanke toisi mah­dol­li­suuk­sia mat­kai­lul­le ja lii­ke-elä­mäl­le

03.12.2020 09:00
Tilaajille
Kainuun rajavartioston valvomalla rajaosuudella paljastui syyskuussa kolme lievää valtionrajarikosta – metsästys ja korona värittivät rajavartioston syyskuuta

Kainuun ra­ja­var­tios­ton val­vo­mal­la ra­ja­osuu­del­la pal­jas­tui syys­kuus­sa kolme lievää val­tion­ra­ja­ri­kos­ta – met­säs­tys ja korona vä­rit­ti­vät ra­ja­var­tios­ton syys­kuu­ta

01.10.2020 12:45
Tilaajille
Raja ja Poliisi suorittavat näkyvää metsästyksenvalvontaa, silti jotkut metsästävät kuivat aamutossut jalassa: "Kun luvat tarkastetaan, jää tunne, että ne kannatti ostaa"

Raja ja Poliisi suo­rit­ta­vat näkyvää met­säs­tyk­sen­val­von­taa, silti jotkut met­säs­tä­vät kuivat aa­mu­tos­sut ja­las­sa: "Kun luvat tar­kas­te­taan, jää tunne, että ne kan­nat­ti ostaa"

19.09.2020 12:00
Tilaajille
Onko sinulla havaintoja aamulla 17.8. Lämsänkyläntiellä pyöräilleestä, tummiin pukeutuneesta henkilöstä? – Valtionrajarikosta tutkitaan edelleen

Onko sinulla ha­vain­to­ja aamulla 17.8. Läm­sän­ky­län­tiel­lä pyö­räil­lees­tä, tummiin pu­keu­tu­nees­ta hen­ki­lös­tä? – Val­tion­ra­ja­ri­kos­ta tut­ki­taan edel­leen

11.09.2020 12:00
Tilaajille
Haavoittuneen karhun etsinnät Kuusamossa lopetettu tuloksettomina – Alueella liikkuvia ihmisiä pyydetään noudattamaan varovaisuutta

Haa­voit­tu­neen karhun et­sin­nät Kuu­sa­mos­sa lo­pe­tet­tu tu­lok­set­to­mi­na – Alueel­la liik­ku­via ihmisiä pyy­de­tään nou­dat­ta­maan va­ro­vai­suut­ta

09.09.2020 09:52
Päivittyvä seuranta loppunut: Etsijät lopettivat haavoittuneen karhun etsinnän tiistaina kello 19.30, ennen pimeän tuloa havaittiin karhun liikkuneen Loukkukorven alueella

Päi­vit­ty­vä seu­ran­ta lop­pu­nut: Etsijät lo­pet­ti­vat haa­voit­tu­neen karhun et­sin­nän tiis­tai­na kello 19.30, ennen pimeän tuloa ha­vait­tiin karhun liik­ku­neen Louk­ku­kor­ven alueel­la

08.09.2020 20:02
Rajavyöhykemerkintää selkeytettiin Sallassa ja Savukoskella – alueelle asennettu puomeja

Ra­ja­vyö­hy­ke­mer­kin­tää sel­key­tet­tiin Sal­las­sa ja Sa­vu­kos­kel­la – alueel­le asen­net­tu puomeja

07.09.2020 19:03
Tilaajille
"Voiko olla tämmöinen työpaikka, että ollaan metsän keskellä ja saa kouluttaa koiraa?" – Piia Määttä sai ensikosketuksen unelma-ammattiinsa 14-vuotiaana

"Voiko olla täm­möi­nen työ­paik­ka, että ollaan metsän kes­kel­lä ja saa kou­lut­taa koi­raa?" – Piia Määttä sai en­si­kos­ke­tuk­sen unel­ma-am­mat­tiin­sa 14-vuo­tiaa­na

08.08.2020 12:00
Tilaajille