Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Koil­lis­sa­no­mat tästä!

kesämatkailu
"Oli odotettavissa, että tämä kesä tulee olemaan hiljaisempi" – Turistien määrät notkahtivat Koillismaalla

"Oli odo­tet­ta­vis­sa, että tämä kesä tulee olemaan hil­jai­sem­pi" – Tu­ris­tien määrät not­kah­ti­vat Koil­lis­maal­la

29.07.2022 04:00
Tilaajille
Ruka-Kuusamo, Posio ja Taivalkoski käynnistivät kolmen muun alueen kanssa yhteisen kesäkampanjan Saksassa

Ru­ka-Kuu­sa­mo, Posio ja Tai­val­kos­ki käyn­nis­ti­vät kolmen muun alueen kanssa yh­tei­sen ke­sä­kam­pan­jan Sak­sas­sa

22.04.2022 04:00
Tilaajille
Rukan huipulta huipulle -Ziplinen tavoite on avata lauantaina – "Ihan Englannista asti on soiteltu, että halutaan tulla testaamaan"

Rukan hui­pul­ta hui­pul­le -Zip­li­nen tavoite on avata lauan­tai­na – "Ihan Eng­lan­nis­ta asti on soi­tel­tu, että ha­lu­taan tulla tes­taa­maan"

14.07.2021 13:34
Tilaajille
Kaltiolammelle Rukan kylän kupeeseen nousee kelluva seikkailuvesipuisto – tavoitteena on avata juhannukseksi, työntekijöitä haetaan nyt

Kal­tio­lam­mel­le Rukan kylän ku­pee­seen nousee kelluva seik­kai­lu­ve­si­puis­to – ta­voit­tee­na on avata ju­han­nuk­sek­si, työn­te­ki­jöi­tä haetaan nyt

14.06.2021 18:00
Tilaajille
Posion kesäkohteiden helmi avaa ovensa – "Tämä on harvinaisia paikkoja järven rannalla varmaankin lähes koko Suomessa"

Posion ke­sä­koh­tei­den helmi avaa ovensa – "Tämä on har­vi­nai­sia paik­ko­ja järven ran­nal­la var­maan­kin lähes koko Suo­mes­sa"

03.06.2021 04:00 1
Tilaajille
VR myy kesäksi rajattoman "spontaanin matkustelun" mahdollistavia lomalippuja

VR myy kesäksi ra­jat­to­man "s­pon­taa­nin mat­kus­te­lun" mah­dol­lis­ta­via lo­ma­lip­pu­ja

20.05.2021 16:48
Tilaajille
220 päivää pitkä laskukausi päättyi kasvuun – Rukakeskus tiedottaa olleensa Suomen suurin ja odotukset kesää kohtaan ovat korkealla: "Kuusamo on tuoreen tutkimuksen mukaan kiinnostavin kesäkohde koko maassa"

220 päivää pitkä las­ku­kau­si päättyi kasvuun – Ru­ka­kes­kus tie­dot­taa ol­leen­sa Suomen suurin ja odo­tuk­set kesää kohtaan ovat kor­keal­la: "Kuu­sa­mo on tuoreen tut­ki­muk­sen mukaan kiin­nos­ta­vin ke­sä­koh­de koko maassa"

10.05.2021 10:06
Tilaajille
Pää edellä Rukan huippujen ylle? – Rukakeskuksen rakennuttama rata on Suomen pisin, eikä maisemissa ole moittimista

Pää edellä Rukan huip­pu­jen ylle? – Ru­ka­kes­kuk­sen ra­ken­nut­ta­ma rata on Suomen pisin, eikä mai­se­mis­sa ole moit­ti­mis­ta

15.03.2021 10:01
Tilaajille
Nyt se on totta myös tilastojen valossa: Kuusamon kesä veti puoleensa – heinäkuussa rekisteröidyt kotimaiset yöpymiset nousivat heinäkuussa 58 prosenttia

Nyt se on totta myös ti­las­to­jen va­los­sa: Kuu­sa­mon kesä veti puo­leen­sa – hei­nä­kuus­sa re­kis­te­röi­dyt ko­ti­mai­set yö­py­mi­set nou­si­vat hei­nä­kuus­sa 58 pro­sent­tia

29.10.2020 09:22
Tilaajille
Kalle Päätalolla oli moninaiset ainekset kirjailijaksi – Kallioniemessä on tänä kesänä vieraillut reilu 3000 kävijää

Kalle Pää­ta­lol­la oli mo­ni­nai­set ai­nek­set kir­jai­li­jak­si – Kal­lio­nie­mes­sä on tänä kesänä vie­rail­lut reilu 3000 kävijää

17.08.2020 18:06
Tilaajille
Golfkenttä edelleen Kuusamo Golfin harteilla – kesä alkanut varsin vilkkaasti

Golf­kent­tä edel­leen Kuusamo Golfin har­teil­la – kesä alkanut varsin vilk­kaas­ti

01.07.2020 12:39
Tilaajille
Nyt on rankan talven jälkeen lupa nauttia - Koillismaan kesämatkailu saa uutta potkua
Kolumni

Nyt on rankan talven jälkeen lupa nauttia - Koil­lis­maan ke­sä­mat­kai­lu saa uutta potkua

22.06.2020 04:00
Rukan kesäkelkkarata, tuolihissi ja maisemagondoli avataan kesäkaudelle perjantaina

Rukan ke­sä­kelk­ka­ra­ta, tuo­li­his­si ja mai­se­ma­gon­do­li avataan ke­sä­kau­del­le per­jan­tai­na

18.06.2020 11:55
Tilaajille
Sorapyörä on uusi musta – retkipyöräilyn mitä, missä ja minne: "Oman lähialueen paikallistuntemuskin on kasvanut tämän harrastuksen avulla ihan älyttömän paljon"

So­ra­pyö­rä on uusi musta – ret­ki­pyö­räi­lyn mitä, missä ja minne: "Oman lä­hi­alueen pai­kal­lis­tun­te­mus­kin on kas­va­nut tämän har­ras­tuk­sen avulla ihan älyt­tö­män paljon"

17.06.2020 04:00
Tilaajille
Lähimatkailun rajoituksia puretaan osittain, ulkorajoilla rajoitukset pysyvät ennallaan

Lä­hi­mat­kai­lun ra­joi­tuk­sia pu­re­taan osit­tain, ul­ko­ra­joil­la ra­joi­tuk­set pysyvät en­nal­laan

11.06.2020 13:31
Anna Kantolan kolumni: Talvivaaran ympäristöongelmat pelastivat Kitkajoen – pelastaako korona kesämatkailun?

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Tal­vi­vaa­ran ym­pä­ris­tö­on­gel­mat pe­las­ti­vat Kit­ka­joen – pe­las­taa­ko korona ke­sä­mat­kai­lun?

11.06.2020 04:00
Köpis, Kiutaköngäs ja Kitkantien monttu - kesämietteet vievät Koillismaan kauneudesta jalkapallon EM-kisoihin, jotka eivät nyt tällä viikolla alakaan

Köpis, Kiu­ta­kön­gäs ja Kit­kan­tien monttu - ke­sä­miet­teet vievät Koil­lis­maan kau­neu­des­ta jal­ka­pal­lon EM-ki­soi­hin, jotka eivät nyt tällä vii­kol­la alakaan

08.06.2020 04:02
Pian alkavat värikylvyt, kulttuurikävely ja taidematkat! – Uusi taide- ja kulttuuriyritys aloittaa toimintansa Rukalla

Pian alkavat vä­ri­kyl­vyt, kult­tuu­ri­kä­ve­ly ja tai­de­mat­kat! – Uusi taide- ja kult­tuu­ri­yri­tys aloit­taa toi­min­tan­sa Rukalla

25.05.2020 20:39
Tilaajille
Pääkirjoitus: Nyt ei kannata polttaa siltoja edessään – Kotimaan matkailu elpynee ensimmäisenä epidemian jälkeen ja mökkeily luultavasti kaikista nopeimmin
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Nyt ei kannata polttaa siltoja edes­sään – Ko­ti­maan mat­kai­lu elpynee en­sim­mäi­se­nä epi­de­mian jälkeen ja mök­kei­ly luul­ta­vas­ti kai­kis­ta no­peim­min

25.04.2020 22:55
Suosiotaan kasvattaneen Korouoman palveluvarustusta parannetaan – Ohjelmapalveluyritykset tuovat matkailijoita

Suo­sio­taan kas­vat­ta­neen Ko­rouo­man pal­ve­lu­va­rus­tus­ta pa­ran­ne­taan – Oh­jel­ma­pal­ve­lu­yri­tyk­set tuovat mat­kai­li­joi­ta

03.07.2018 14:00