Ruka-Kuusamo Matkailu ry
Nyt se on totta myös tilastojen valossa: Kuusamon kesä veti puoleensa – heinäkuussa rekisteröidyt kotimaiset yöpymiset nousivat heinäkuussa 58 prosenttia

Nyt se on totta myös ti­las­to­jen va­los­sa: Kuu­sa­mon kesä veti puo­leen­sa – hei­nä­kuus­sa re­kis­te­röi­dyt ko­ti­mai­set yö­py­mi­set nou­si­vat hei­nä­kuus­sa 58 pro­sent­tia

29.10.2020 09:22 0
Tilaajille
Lyyti Oy:n koronajäljitys käyttöön ensimmäisenä Ruka-Kuusamon matkailualueella – palvelu ei  kilpaile koronavilkun tai viranomaisten jäljitystoimenpiteiden kanssa, vaan täydentää sitä

Lyyti Oy:n ko­ro­na­jäl­ji­tys käyt­töön en­sim­mäi­se­nä Ru­ka-Kuu­sa­mon mat­kai­lu­alueel­la – palvelu ei kil­pai­le ko­ro­na­vil­kun tai vi­ran­omais­ten jäl­ji­tys­toi­men­pi­tei­den kanssa, vaan täy­den­tää sitä

20.10.2020 12:00 0
Tilaajille
Yleisötön Ruka Nordic tekee loven alkukauden tulokseen, mutta päätös ei tullut matkailutoimijoille yllätyksenä – "Osoitus vastuullisesta toiminnasta"

Ylei­sö­tön Ruka Nordic tekee loven al­ku­kau­den tu­lok­seen, mutta päätös ei tullut mat­kai­lu­toi­mi­joil­le yl­lä­tyk­se­nä – "O­soi­tus vas­tuul­li­ses­ta toi­min­nas­ta"

24.09.2020 16:56 0
Tilaajille
Matkailuyhdistys korjaa lausuntoaan: Nykyisillä rajoituksilla chartereita lentäisi ensi kaudella mahdollisesti vain kahdeksan

Mat­kai­lu­yh­dis­tys korjaa lau­sun­toaan: Ny­kyi­sil­lä ra­joi­tuk­sil­la char­te­rei­ta len­täi­si ensi kau­del­la mah­dol­li­ses­ti vain kah­dek­san

17.09.2020 15:05 0
Tilaajille
Charter-yhtiöt viivyttävät päätöksiä – vain yksi on päättänyt, ettei lennä Kuusamoon tulevana talvena

Char­ter-yh­tiöt vii­vyt­tä­vät pää­tök­siä – vain yksi on päät­tä­nyt, ettei lennä Kuu­sa­moon tu­le­va­na talvena

17.09.2020 09:00 0
Tilaajille
Kotimaanmatkailulle lisätukea syyssesongin vauhdittamiseen – 100 syytä matkailla Suomessa -kampanjan Vinkkipankki kokoaa matkailuyritykset yhteen

Ko­ti­maan­mat­kai­lul­le li­sä­tu­kea syys­se­son­gin vauh­dit­ta­mi­seen – 100 syytä mat­kail­la Suo­mes­sa -kam­pan­jan Vink­ki­pank­ki kokoaa mat­kai­lu­yri­tyk­set yhteen

23.08.2020 12:00 0
Tilaajille
Villifestivaalilla artistit kohtaavat yleisönsä läheltä: "Keikalla pelataan paljon tunnelmalla" – Koillissanomat lähettää kahden esiintyjän keikat livenä

Vil­li­fes­ti­vaa­lil­la ar­tis­tit koh­taa­vat ylei­sön­sä lä­hel­tä: "Kei­kal­la pe­la­taan paljon tun­nel­mal­la" – Koil­lis­sa­no­mat lä­het­tää kahden esiin­ty­jän keikat livenä

20.08.2020 15:00 0
Tilaajille
Kuusamon salaiset paikat paljastetaan matkailijoille

Kuu­sa­mon sa­lai­set paikat pal­jas­te­taan mat­kai­li­joil­le

26.06.2020 09:40 1
Tilaajille
Täällä voi vain hymyillä –  Lomarenkaan hankintajohtaja Marko Säkkinen viettää juhannusta rantasaunalla Kuusamossa, mutta yhtä asiaa hän ei sinne halua: "Silli on syötti, ei kala"

Täällä voi vain hy­myil­lä –  Lo­ma­ren­kaan han­kin­ta­joh­ta­ja Marko Säk­ki­nen viettää ju­han­nus­ta ran­ta­sau­nal­la Kuu­sa­mos­sa, mutta yhtä asiaa hän ei sinne halua: "Silli on syötti, ei kala"

19.06.2020 11:00 0
Tilaajille
Tulossa jopa kaikkien aikojen mökkeilykesä? Matkailuyhdistyksen puheenjohtaja Säkkinen uskoo näin tapahtuvan, jos koronarajoituksia ei tiukenneta: "Kiinnostus vuokramökkejä kohtaan on tällä hetkellä aika kova"

Tulossa jopa kaik­kien aikojen mök­kei­ly­ke­sä? Mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Säk­ki­nen uskoo näin ta­pah­tu­van, jos ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia ei tiu­ken­ne­ta: "Kiin­nos­tus vuok­ra­mök­ke­jä kohtaan on tällä het­kel­lä aika kova"

15.05.2020 12:00 0
Tilaajille