Joko luit: Näin it­se­näi­syys­päi­vää juh­li­taan Koil­lis­maal­la

Juuri nyt: Hyvälle tyy­pil­le 500 euroa – tai­val­kos­ke­lai­nen puu­ta­va­ra-au­ton­kul­jet­ta­ja Juha Par­viai­nen sai Met­sä­mies­ten Säätiön sti­pen­din

Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta – ei ole väärin unel­moi­da niistä kai­kis­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kuusamon lentokenttä
Ulkomaalaisia matkailijoita myös ympäristökuntiin – Kuusamon lentokentälle kuluvalla talvikaudella saapuvat 206 konetta tuovat yhteensä 35 000 turistia

Ul­ko­maa­lai­sia mat­kai­li­joi­ta myös ym­pä­ris­tö­kun­tiin – Kuu­sa­mon len­to­ken­täl­le ku­lu­val­la tal­vi­kau­del­la saa­pu­vat 206 konetta tuovat yh­teen­sä 35 000 tu­ris­tia

02.12.2023 04:00
Tilaajille
Lentoyhtiö Eurowings käynnistää lennot Düsseldorfista Kuusamoon talvella 2023–2024 – Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n toimitusjohtaja Mats Lindfors: "Uuden lentoyhteyden avaaminen on tärkeä vastaus kasvaneeseen kysyntään"

Len­to­yh­tiö Eu­ro­wings käyn­nis­tää lennot Düs­sel­dor­fis­ta Kuu­sa­moon tal­vel­la 2023–2024 – Ru­ka-Kuu­sa­mo Mat­kai­lu ry:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Mats Lind­fors: "Uuden len­to­yh­tey­den avaa­mi­nen on tärkeä vastaus kas­va­nee­seen ky­syn­tään"

07.06.2023 11:09 2
Tilaajille
Jos Posio olisikin saanut lentokentän – Paikallinen Pomppa-teatteri palauttaa mieliin 60 vuoden takaisen, tositapahtumiin perustuvan käsittelyprosessin hauskasti värittäen
Kolumni

Jos Posio oli­si­kin saanut len­to­ken­tän – Pai­kal­li­nen Pomp­pa-teat­te­ri pa­laut­taa mieliin 60 vuoden ta­kai­sen, to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­van kä­sit­te­ly­pro­ses­sin haus­kas­ti vä­rit­täen

06.04.2023 15:41 1
Tilaajille
Kuusamon lentoaseman rullaustie uusitaan – Lentoasemapäällikkö: "Olen erittäin iloinen, että voimme tänä vuonna investoida infran kehittämiseen ja kunnossapitoon"

Kuu­sa­mon len­to­ase­man rul­laus­tie uu­si­taan – Len­toa­se­ma­pääl­lik­kö: "Olen erit­täin iloi­nen, että voimme tänä vuonna in­ves­toi­da infran ke­hit­tä­mi­seen ja kun­nos­sa­pi­toon"

25.02.2023 12:00
Tilaajille
Kuusamon lentoliikenne ylsi ennätykseen – "Tavoitteenamme on saavuttaa 185 000 lentomatkustajan raja vuoteen 2026 mennessä"

Kuu­sa­mon len­to­lii­ken­ne ylsi en­nä­tyk­seen – "Ta­voit­tee­nam­me on saa­vut­taa 185 000 len­to­mat­kus­ta­jan raja vuoteen 2026 men­nes­sä"

19.01.2023 13:00 1
Tilaajille
Kuusamon lentoasemalla oli joulukuussa vilkasta – elpyneen talviturismin johdosta rajanylitysliikenne kohosi jopa korkeammalle kuin ennen korona-aikaa

Kuu­sa­mon len­to­ase­mal­la oli jou­lu­kuus­sa vil­kas­ta – el­py­neen tal­vi­tu­ris­min joh­dos­ta ra­jan­yli­tys­lii­ken­ne kohosi jopa kor­keam­mal­le kuin ennen ko­ro­na-ai­kaa

07.01.2022 11:00
Tilaajille
Kuusamoon tulossa yli 120 charteria – Lindfors: "Kuusamossa ei ole varsinaisesti ollut matkailuun liittyviä isoja tartuntaketjuja"'

Kuu­sa­moon tulossa yli 120 char­te­ria – Lind­fors: "Kuu­sa­mos­sa ei ole var­si­nai­ses­ti ollut mat­kai­luun liit­ty­viä isoja tar­tun­ta­ket­ju­ja"'

19.11.2021 11:26 1
Tilaajille
"Nyt lennetään veljenpojan rippijuhliin" - Katso ensimmäisen koneen laskeutuminen Kuusamon kentälle

"Nyt len­ne­tään vel­jen­po­jan rip­pi­juh­liin" - Katso en­sim­mäi­sen koneen las­keu­tu­mi­nen Kuu­sa­mon ken­täl­le

08.08.2020 10:26
Tilaajille