Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Lentoliikenne
Lentokenttiä suljetaan, lentoyhtiöt peruvat lentojaan – työtaistelutoimet vaikuttavat useisiin lentoihin torstaina ja perjantaina

Len­to­kent­tiä sul­je­taan, len­to­yh­tiöt peruvat len­to­jaan – työ­tais­te­lu­toi­met vai­kut­ta­vat usei­siin len­toi­hin tors­tai­na ja per­jan­tai­na

29.01.2024 15:27 1
Tilaajille
Pakkanen pakotti Kuusamoon matkalla olleen lennon laskeutumaan Ouluun tiistaina – paluulento Helsinkiin peruttiin

Pak­ka­nen pakotti Kuu­sa­moon mat­kal­la olleen lennon las­keu­tu­maan Ouluun tiis­tai­na – pa­luu­len­to Hel­sin­kiin pe­rut­tiin

03.01.2024 11:45
Tilaajille
Milloin retkikohteeseen kannattaa matkustaa omalla autolla, milloin lentäen? – Teimme laskurin, jolla selvität oman hiilijalanjälkesi

Milloin ret­ki­koh­tee­seen kan­nat­taa mat­kus­taa omalla au­tol­la, milloin len­täen? – Teimme las­ku­rin, jolla sel­vi­tät oman hii­li­ja­lan­jäl­ke­si

18.09.2023 17:00
Tilaajille
Selvitys: Lentoyhteyksien puute maksanut Pohjois-Suomelle yli 3000 työpaikkaa ja miljardien investointeja

Sel­vi­tys: Len­to­yh­teyk­sien puute mak­sa­nut Poh­jois-Suo­mel­le yli 3000 työ­paik­kaa ja mil­jar­dien in­ves­toin­te­ja

15.09.2023 14:21 4
Ryanair avaa uuden reittiyhteyden Rovaniemeltä Italiaan – vahvistettuja lentoreittejä Eurooppaan tulevaksi talveksi jo 15

Ryanair avaa uuden reit­ti­yh­tey­den Ro­va­nie­mel­tä Ita­liaan – vah­vis­tet­tu­ja len­to­reit­te­jä Eu­roop­paan tu­le­vak­si tal­vek­si jo 15

01.08.2023 04:00
Tilaajille
Halpalentoyhtiö Vueling avaa uuden suoran reittilennon Barcelonasta Rovaniemen lentoasemalle

Hal­pa­len­to­yh­tiö Vueling avaa uuden suoran reit­ti­len­non Bar­ce­lo­nas­ta Ro­va­nie­men len­to­ase­mal­le

24.07.2023 18:28
Tilaajille
Kuusamosta suoraan Old Traffordille – tilauslennoissa voisi olla mahdollisuus myös koillismaalaiselle matkailijalle
Kolumni

Kuu­sa­mos­ta suoraan Old Traf­for­dil­le – ti­laus­len­nois­sa voisi olla mah­dol­li­suus myös koil­lis­maa­lai­sel­le mat­kai­li­jal­le

21.06.2023 04:00
Tilaajille
Yhden pysähdyksen taktiikalla vaikka Yhdysvaltoihin – saksalaiset lentoyhtiöt liikennöivät säännöllisiä reittilentoja Kuusamon lentoasemalla tulevana talvena

Yhden py­säh­dyk­sen tak­tii­kal­la vaikka Yh­dys­val­toi­hin – sak­sa­lai­set len­to­yh­tiöt lii­ken­nöi­vät sään­nöl­li­siä reit­ti­len­to­ja Kuu­sa­mon len­to­ase­mal­la tu­le­va­na talvena

19.06.2023 04:00 2
Tilaajille
Perustaako lupaongelmien kypsyttämä Rukan helikopterilennättäjä alueelle ympärivuotisen kentän? – "Tokihan valittajat voivat jarruttaa"

Pe­rus­taa­ko lu­pa­on­gel­mien kyp­syt­tä­mä Rukan he­li­kop­te­ri­len­nät­tä­jä alueel­le ym­pä­ri­vuo­ti­sen kentän? – "To­ki­han va­lit­ta­jat voivat jar­rut­taa"

13.03.2023 04:00 3
Tilaajille
IL: Kuusamosta lähtenyt Finnairin kone lensi taivaalla ympyrän, jotta matkustajat näkivät revontulet

IL: Kuu­sa­mos­ta läh­te­nyt Finn­ai­rin kone lensi tai­vaal­la ym­py­rän, jotta mat­kus­ta­jat näkivät re­von­tu­let

01.03.2023 09:00 1
Tilaajille
Rotterdamista ensimmäinen tilauslentosarja Kuusamoon ja Kittilään – lennot kestävät maaliskuulle

Rot­ter­da­mis­ta en­sim­mäi­nen ti­laus­len­to­sar­ja Kuu­sa­moon ja Kit­ti­lään – lennot kes­tä­vät maa­lis­kuul­le

02.01.2023 17:44 1
Tilaajille
Suomen itärajalla havaittu gps-häiriöitä – Traficom kertoo, mistä on kyse ja miten tilanne vaikuttaa lentoliikenteeseen

Suomen itä­ra­jal­la ha­vait­tu gps-häi­riöi­tä – Tra­fi­com kertoo, mistä on kyse ja miten tilanne vai­kut­taa len­to­lii­ken­tee­seen

05.05.2022 15:11
Finnair aloittaa 2 800 työntekijää koskevat muutosneuvottelut – pöydällä korkeintaan 90 päivän lomautukset, taustalla Venäjän ilmatilan sulku

Finnair aloit­taa 2 800 työn­te­ki­jää kos­ke­vat muu­tos­neu­vot­te­lut – ­pöy­däl­lä kor­kein­taan 90 päivän lo­mau­tuk­set, taus­tal­la Venäjän il­ma­ti­lan sulku

03.03.2022 11:58
Lufthansan piti aloittaa suorat lennot Frankfurtista Kuusamoon viikko sitten, mutta korona sotki suunnitelmat – uusi yritys heinäkuussa

Luft­han­san piti aloit­taa suorat lennot Frank­fur­tis­ta Kuu­sa­moon viikko sitten, mutta korona sotki suun­ni­tel­mat – uusi yritys hei­nä­kuus­sa

29.05.2021 04:00
Tilaajille
IL: Ivalon lento myöhästyi tunnilla kun matkustaja ei suostunut käyttämään maskia

IL: Ivalon lento myö­häs­tyi tun­nil­la kun mat­kus­ta­ja ei suos­tu­nut käyt­tä­mään maskia

27.03.2021 18:18
Tilaajille
Laserhäirinnällä voi olla vakavat seuraukset lentoliikenteessä – laser ei ole lelu, vaan aiheuttaa pahimmillaan pysyviä silmävaurioita

La­ser­häi­rin­näl­lä voi olla vakavat seu­rauk­set len­to­lii­ken­tees­sä – laser ei ole lelu, vaan ai­heut­taa pa­him­mil­laan pysyviä sil­mä­vau­rioi­ta

21.03.2021 04:00
Tilaajille
Epävarmuutta ilmassa - Finnairin ensi talven lennot hämärän peitossa

Epä­var­muut­ta ilmassa - Finn­ai­rin ensi talven lennot hämärän pei­tos­sa

26.09.2020 18:00
Tilaajille
Lapin Yrittäjät Kemin lentoliikenteen lakkauttamisesta: "Kohtalokas isku alueen elinvoimalle"

Lapin Yrit­tä­jät Kemin len­to­lii­ken­teen lak­kaut­ta­mi­ses­ta: "Koh­ta­lo­kas isku alueen elin­voi­mal­le"

18.09.2020 12:06
Tilaajille
Maakunnat vetoavat lentoliikenteen turvaamiseksi – lennot Kemiin ja Kajaaniin halutaan säilyttää

Maa­kun­nat ve­toa­vat len­to­lii­ken­teen tur­vaa­mi­sek­si – lennot Kemiin ja Ka­jaa­niin ha­lu­taan säi­lyt­tää

14.09.2020 12:49