Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Koil­lis­sa­no­mat tästä!

Tilaajille

Kuu­sa­mon len­to­ase­mal­la oli jou­lu­kuus­sa vil­kas­ta – el­py­neen tal­vi­tu­ris­min joh­dos­ta ra­jan­yli­tys­lii­ken­ne kohosi jopa kor­keam­mal­le kuin ennen ko­ro­na-ai­kaa

Rajanylitysliikenne Kuusamon lentoasemalla oli joulukuun aikana vilkasta elpyneen talviturismin johdosta. Rajanylitysten määrä kohosi jopa korkeammalle kuin ennen korona-aikaa. Kuusamon lentoaseman kautta matkusti joulukuussa 13 659 henkilöä. Vastaavasti vuoden 2019 joulukuussa lentoaseman kautta kulki 7 101 henkilöä. Tiedot käyvät selville Kainuun rajavartiolaitoksen joulukuun katsauksesta.

Kuusamon rajanylityspaikan kautta puolestaan joulukuussa kulkijoita oli 292 henkilöä. Vastaavasti vuoden 2019 joulukuussa 4 857 henkilöä.