Viikon visa: Testaa miten hyvin tunnet ajo­neu­vot ja lii­ken­ne­sään­nöt

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Markkinointi
Kuusamoon tehty heijastinpuu on paitsi söpö idea, myös erinomaista peeärrää – Yhteiskuntavastuuta voi kantaa mainostamatta itseään
Kolumni

Kuu­sa­moon tehty hei­jas­tin­puu on paitsi söpö idea, myös eri­no­mais­ta peeär­rää – Yh­teis­kun­ta­vas­tuu­ta voi kantaa mai­nos­ta­mat­ta itseään

18.09.2023 04:00 2
Tilaajille
Kaleva Media yhtiöittää markkinoinnin suunnittelupalvelunsa uuteen markkinointitoimisto Kolmas Polvi Oy:hyn

Kaleva Media yh­tiöit­tää mark­ki­noin­nin suun­nit­te­lu­pal­ve­lun­sa uuteen mark­ki­noin­ti­toi­mis­to Kolmas Polvi Oy:hyn

30.03.2023 22:01
Tilaajille
Tällainen on matkailun aluemarkkinoinnin uusi malli – Syötteen on tavoitteena olla Suomen pidetyin tunturikohde

Täl­lai­nen on mat­kai­lun alue­mark­ki­noin­nin uusi malli – Syöt­teen on ta­voit­tee­na olla Suomen pi­de­tyin tun­tu­ri­koh­de

29.03.2023 19:00
Tilaajille
Osuuskauppa rakennuttaa digitaalisen näyttöverkoston kaikkiin alueensa toimipisteisiin – "Mediamyyntitulojen ohella erinomainen kanava viestiä osuuskauppamme ajankohtaisista asioista"

Osuus­kaup­pa ra­ken­nut­taa di­gi­taa­li­sen näyt­tö­ver­kos­ton kaik­kiin alueen­sa toi­mi­pis­tei­siin – "­Me­dia­myyn­ti­tu­lo­jen ohella eri­no­mai­nen kanava viestiä osuus­kaup­pam­me ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta"

01.03.2023 09:00
Tilaajille
Taivalkosken oma puhelinsovellus kokoaa yhteen tiedot alueen palveluista, uutisista ja tapahtumista – "Toimii tehokkaana kuntaviestinnän ja -markkinoinnin välineenä"

Tai­val­kos­ken oma pu­he­lin­so­vel­lus kokoaa yhteen tiedot alueen pal­ve­luis­ta, uu­ti­sis­ta ja ta­pah­tu­mis­ta – "Toimii te­hok­kaa­na kun­ta­vies­tin­nän ja -mark­ki­noin­nin vä­li­nee­nä"

08.02.2023 04:00
Tilaajille
Miksi vaikuttajamarkkinointia ei voi enää sivuuttaa markkinointimixistä?
Mainos Kaleva Media

Miksi vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­tia ei voi enää si­vuut­taa mark­ki­noin­ti­mi­xis­tä?

03.10.2022 06:00
Markkinointitarvikkeet ja mainostuotteet yrityksille Marlean verkkokaupasta
Mainos Marlea

Mark­ki­noin­ti­tar­vik­keet ja mai­nos­tuot­teet yri­tyk­sil­le Marlean verk­ko­kau­pas­ta

28.02.2022 06:00
Syöte lähti sinunkaupoille eikä köröttele – Uusi brändi tarjoaa kotimaahan eri kärkiviestin kuin kansainvälisille kuulijoille

Syöte lähti si­nun­kau­poil­le eikä kö­röt­te­le – Uusi brändi tarjoaa ko­ti­maa­han eri kär­ki­vies­tin kuin kan­sain­vä­li­sil­le kuu­li­joil­le

18.11.2021 11:00
Tilaajille
Kuuloliitto: Ikäihmisiä yritetään huijata mainoskirjeen katteettomilla lupauksilla – vedotaan muun muassa suomalaisprofessoriin, jota ei ole olemassa

Kuu­lo­liit­to: Ikäih­mi­siä yri­te­tään huijata mai­nos­kir­jeen kat­teet­to­mil­la lu­pauk­sil­la – ve­do­taan muun muassa suo­ma­laisp­ro­fes­so­riin, jota ei ole ole­mas­sa

06.09.2021 10:04
Tiedätkö Vittulammen ja Naimasaaren tarinat? – Tästä syystä Kuusamossa on ylivoimaisesti eniten rivoja paikannimiä

Tie­dät­kö Vit­tu­lam­men ja Nai­ma­saa­ren ta­ri­nat? – Tästä syystä Kuu­sa­mos­sa on yli­voi­mai­ses­ti eniten rivoja pai­kan­ni­miä

06.06.2020 15:00
Tilaajille