Investoinnit
Hirsitalot voi nyt tuplata suoranurkkaisten talojen valmistuksen - kahden miljoonan investointi valmis

Hir­si­ta­lot voi nyt tuplata suo­ra­nurk­kais­ten talojen val­mis­tuk­sen - kahden mil­joo­nan in­ves­toin­ti valmis

26.05.2020 16:46 0
Tilaajille
Oulun yliopiston laskentatoimen professori Petri Sahlström: ”Poikkeusolot on saatava loppumaan mahdollisimman nopeasti”

Oulun yli­opis­ton las­ken­ta­toi­men pro­fes­so­ri Petri Sahlst­röm: ”Poik­keu­so­lot on saatava lop­pu­maan mah­dol­li­sim­man no­peas­ti”

28.04.2020 06:00 0
Tilaajille
Pyörät pidettävä pyörimässä – Valtion ja kuntien on nyt aika laittaa liikkeelle julkisia investointeja, Koneyrittäjien liittovaltuusto vaatii

Pyörät pi­det­tä­vä pyö­ri­mäs­sä – Valtion ja kuntien on nyt aika laittaa liik­keel­le jul­ki­sia in­ves­toin­te­ja, Ko­ne­yrit­tä­jien liit­to­val­tuus­to vaatii

25.04.2020 19:29 0

Po­siol­le suun­nit­teil­la uusi ri­vi­ta­lo – asia tuodaan seu­raa­vaan kun­nan­hal­li­tuk­seen

27.11.2018 05:00 0