Viikonvaihde: Ko­rouo­man pio­nee­rin mat­kas­sa Rus­keal­la vir­ral­la

Menot: Nappaa tästä vinkit Koil­lis­maan me­noi­hin

Toimittajalta: Oman alan va­lit­se­mi­nen voi olla ta­sa­pai­not­te­lua in­to­hi­mon ja käy­tän­nön vä­lil­lä.

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Päiväkoti
"Haluaisin, että saan jouluna lahjaksi ison pehmonallen" – Linnea Määttä ja muut päiväkoti Otson lapset kertoivat Koillissanomille jouluodotuksistaan

"Ha­luai­sin, että saan jouluna lah­jak­si ison peh­mo­nal­len" – Linnea Määttä ja muut päi­vä­ko­ti Otson lapset ker­toi­vat Koil­lis­sa­no­mil­le jou­lu­odo­tuk­sis­taan

23.12.2023 12:00
Tilaajille
"Poro oli isompi kuin luulin" – lasten retkestä Kujalan porotilalle ei puuttunut iloa, jonka lomassa annettiin ympäristökasvatusta

"Poro oli isompi kuin luulin" – lasten ret­kes­tä Kujalan po­ro­ti­lal­le ei puut­tu­nut iloa, jonka lomassa an­net­tiin ym­pä­ris­tö­kas­va­tus­ta

28.04.2023 12:00
Tilaajille
Ei akuuttia henkilöstöpulaa – Vaikka Rukalla varhaiskasvatuksen paine on hellittänyt, muualla Kuusamossa paikat alkavat olla täynnä

Ei akuut­tia hen­ki­lös­tö­pu­laa – Vaikka Rukalla var­hais­kas­va­tuk­sen paine on hel­lit­tä­nyt, muualla Kuu­sa­mos­sa paikat alkavat olla täynnä

03.02.2023 04:00 1
Tilaajille
Moni Kuusamon päiväkoti tarvitsisi uudet tilat – Tuleeko Rukalle siirtopäiväkoti ja Kirkkokedolle kokonaan uusi rakennus?

Moni Kuu­sa­mon päi­vä­ko­ti tar­vit­si­si uudet tilat – Tuleeko Rukalle siir­to­päi­vä­ko­ti ja Kirk­ko­ke­dol­le ko­ko­naan uusi ra­ken­nus?

13.12.2021 04:00 1
Tilaajille
Kuusamolaisen päiväkodin Ville ja monet muut ovat nyt supersankareita – musiikkivideo kertoo, minkä ansiosta

Kuu­sa­mo­lai­sen päi­vä­ko­din Ville ja monet muut ovat nyt su­per­san­ka­rei­ta – mu­siik­ki­vi­deo kertoo, minkä an­sios­ta

03.02.2021 04:00 1
Tilaajille
Entä jos mikään ei pidättele lasta? Varhaiskasvatusyksiköiden on suunniteltava ja harjoiteltava siltä varalta, että lapsi katoaa omille teilleen

Entä jos mikään ei pi­dät­te­le lasta? Var­hais­kas­va­tus­yk­si­köi­den on suun­ni­tel­ta­va ja har­joi­tel­ta­va siltä va­ral­ta, että lapsi katoaa omille teil­leen

16.12.2020 07:51
Tilaajille
Poika yritti karata kahdesti hankea pitkin Posion päiväkodin pihalta – työntekijät huomasivat paon, eikä lapsi päässyt maantielle saakka

Poika yritti karata kah­des­ti hankea pitkin Posion päi­vä­ko­din pihalta – työn­te­ki­jät huo­ma­si­vat paon, eikä lapsi päässyt maan­tiel­le saakka

08.05.2020 04:00
Tilaajille
Näin sujuu lelujen esittely etänä päiväkotikavereille - Luontopäiväkoti Otso aloitti etäyhteydet koteihin

Näin sujuu lelujen esit­te­ly etänä päi­vä­ko­ti­ka­ve­reil­le - Luon­to­päi­vä­ko­ti Otso aloitti etä­yh­tey­det ko­tei­hin

27.04.2020 11:20
Tilaajille
Lukijalta: tulevilla Mäkäräisillä ja Niskasilla on ilo harjoitella – kiitokset Jarkolle, joka teki lapsille ladun

Lu­ki­jal­ta: tu­le­vil­la Mä­kä­räi­sil­lä ja Nis­ka­sil­la on ilo har­joi­tel­la – kii­tok­set Jar­kol­le, joka teki lap­sil­le ladun

26.03.2020 10:12

Hir­si­päi­vä­ko­din kolme ryhmää täynnä

30.10.2018 05:00
Kaupunki sulkemassa ryhmäperhepäiväkoteja – vuodenvaihteen jälkeen avautuva Luontopäiväkoti Otso tuo helpotusta päivähoitopaikkojen kysyntään

Kau­pun­ki sul­ke­mas­sa ryh­mä­per­he­päi­vä­ko­te­ja – vuo­den­vaih­teen jälkeen avau­tu­va Luon­to­päi­vä­ko­ti Otso tuo hel­po­tus­ta päi­vä­hoi­to­paik­ko­jen ky­syn­tään

30.10.2018 05:00
Posion päiväkoti saa varhaiskasvatuksen opettajan - Tila -ja henkilöstömuutoksien taustalla on päiväkodin lasten määrän kasvaminen. 44-paikan päiväkodissa on nyt 55 lasta

Posion päi­vä­ko­ti saa var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jan - Tila -ja hen­ki­lös­tö­muu­tok­sien taus­tal­la on päi­vä­ko­din lasten määrän kas­va­mi­nen. 44-pai­kan päi­vä­ko­dis­sa on nyt 55 lasta

24.10.2018 10:30
Yksityisen päiväkodin tulo ajoi YT-neuvotteluihin - työpaikat säilyvät: "Yhdeksän työntekijää siirtyy"

Yk­si­tyi­sen päi­vä­ko­din tulo ajoi YT-neu­vot­te­lui­hin - työ­pai­kat säi­ly­vät: "Yh­dek­sän työn­te­ki­jää siir­tyy"

22.04.2018 05:00
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ve­si­tor­nin seutu saatava tur­val­li­sem­mak­si

08.03.2018 05:00
Hirsipäiväkoti avataan ensi vuoden alussa – Kuusamon uuden päiväkodin rakentava Siklatilat Oy luottaa paikalliseen osaamiseen

Hir­si­päi­vä­ko­ti avataan ensi vuoden alussa – Kuu­sa­mon uuden päi­vä­ko­din ra­ken­ta­va Sik­la­ti­lat Oy luottaa pai­kal­li­seen osaa­mi­seen

28.02.2018 09:00

Luon­to­seik­kai­lua, mar­ja­pen­sai­den hoitoa ja taimien kas­va­tus­ta – Uusi 80-paik­kai­nen luon­to­päi­vä­ko­ti tarjoaa var­hais­kas­va­tus­ta pal­ve­lu­se­te­li­mal­lil­la

28.02.2018 09:00
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kuusamo saa uuden päi­vä­ko­din – tässä ti­lan­tees­sa on jär­ke­vää, että ra­ken­nut­ta­ja on yk­si­tyi­nen

24.01.2018 05:00
Lukion tontille kilpailu 100-paikkaiselle hirsirakenteiselle päiväkodille

Lukion ton­til­le kil­pai­lu 100-paik­kai­sel­le hir­si­ra­ken­tei­sel­le päi­vä­ko­dil­le

11.10.2017 09:00
”Me vaan kaivettiin ja löydettiin se kivi” – Onko lasten aarre oikea muinaislöytö?

”Me vaan kai­vet­tiin ja löy­det­tiin se kivi” – Onko lasten aarre oikea mui­nais­löy­tö?

22.09.2017 05:00
Päiväkotiväki lauloi ja leikki torilla

Päi­vä­ko­ti­vä­ki lauloi ja leikki torilla

11.09.2017 12:00