Viikonvaihde: Ko­rouo­man pio­nee­rin mat­kas­sa Rus­keal­la vir­ral­la

Menot: Nappaa tästä vinkit Koil­lis­maan me­noi­hin

Toimittajalta: Oman alan va­lit­se­mi­nen voi olla ta­sa­pai­not­te­lua in­to­hi­mon ja käy­tän­nön vä­lil­lä.

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Kau­pun­ki sul­ke­mas­sa ryh­mä­per­he­päi­vä­ko­te­ja – vuo­den­vaih­teen jälkeen avau­tu­va Luon­to­päi­vä­ko­ti Otso tuo hel­po­tus­ta päi­vä­hoi­to­paik­ko­jen ky­syn­tään

Vuodenvaihteen jälkeen avautuva Luontopäiväkoti Otso tuo helpotusta päivähoitopaikkojen kysyntään.
Vuodenvaihteen jälkeen avautuva Luontopäiväkoti Otso tuo helpotusta päivähoitopaikkojen kysyntään.
Kuva: Mikko Halvari

Kuusamon kaupungin varhaiskasvatus on ollut muutoksen kourissa kuluneen vuoden aikana. Kesän aikana lakkautettiin väliaikaisissa tiloissa toimineet ryhmäperhepäiväkodit Peukaloinen ja Mussukat sekä päiväkoti Pikkurilli. Lakkautettujen ryhmien lapset ovat siirtyneet syksyllä muihin kaupungin varhaiskasvatusyksiköihin.

Taustalla on päivähoidon tilapäisten ratkaisujen purkaminen. Kuusamossa on ollut 60-80 päiväkotipaikan vajaus ja sen verran lapsia on hoidettu väliaikaisissa tiloissa.

Varhaiskasvatuksen johtaja Leena Kronqvist kertoo, että päivähoitoryhmät ovat olleet syksyn aikana täynnä, mutta vuodenvaihteen jälkeen avautuva Luontopäiväkoti Otso tuo tilanteeseen helpotusta.

80-paikkainen uusi yksityinen päiväkoti tuottaa päiväkotipalveluja vastikään käyttöön otetulla palvelusetelimallilla.

– Tällä hetkellä vapaita paikkoja kaupungin yksiköissä ei ole. Laki määrittää lasten määrän suhteessa henkilöstöön ja sitä noudatetaan, kertoo Kronqvist.

Tarkoituksena on, että myös Aravatalossa sijaitsevat kaupungin ryhmäperhepäiväkodit Murunen, Nuppunen ja Käpymetsä sekä Taaperoisen ryhmäperhepäiväkoti Kolvangissa sulkevat tulevaisuudessa ovensa, jos tilanne sen sallii.

Kaupunki on linjannut viime keväänä, että ryhmäperhepäiväkodit lakkautetaan ja palvelusetelien myöntämisen määrää lisätään.

– Perheiden toivotaan ottavan vastaan palvelusetelillä varhaiskasvatuspaikkoja uudesta yksityisestä päiväkodista. Aluejohtajat ovat tiedotelleet tilanteesta perheille.

Sulkemisten aikataulu ei vielä ole varmistunut.

– Emme tiedä. Sitten kun saamme lapset sijoitettua muualle.

Lapsia suljettavissa ryhmäperhepäiväkodeissa on reilut 60.

Luontopäiväkodin avautumisen myötä yksityisten päiväkotien määrä nousee kaupungissa kolmeen.

Tällä hetkellä 12 prosenttia varhaiskasvatuksessa olevista lapsista on yksityisessä päivähoidossa. Uuden yksityisen aloittaessa toimintansa tavoitteena on 25 prosenttia. Luku pitää sisällään myös nykyisten yksityisten palveluntuottajien, Päiväkoti Ullakaisan ja Päiväkoti Kirsikan varhaiskasvatustarjonnan.

Palvelusetelin tarkoituksena on lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia. Sillä ei kuitenkaan taata lakisääteisyyttä. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan tulee ohjata hänet muilla tavoin järjestämiensä palvelujen piiriin.

– Palveluseteli on yksi vaihtoehto perheille.

Varhaiskasvatuksessa palvelusetelin arvo määräytyy perheen tulojen mukaan. Hoitopaikan perushinta ei voi olla asiakkaalle korkeampi, kuin kaupungin tuottaman vastaavan varhaiskasvatuspalvelun hinta.

Kuusamossa on 850 varhaiskasvatus- ja esiopetusiässä olevaa lasta. 1–5-vuotiaista 65 prosenttia on varhaiskasvatuksessa. Esiopetuksessa on koko ikäluokka, koska se on velvoittavaa.

Palveluseteli on yksi vaihtoehto perheille.