Joko luit: Hir­vi­kan­ta näyttää kään­ty­neen kasvuun

Viikon visa: Joko ko­kei­lit miten hyvin tunnet Kuu­sa­mon Erä-Vei­kot?

Toimittajalta: Läheltä piti -ti­lan­ne säi­käyt­ti

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Lakot
Lentokenttiä suljetaan, lentoyhtiöt peruvat lentojaan – työtaistelutoimet vaikuttavat useisiin lentoihin torstaina ja perjantaina

Len­to­kent­tiä sul­je­taan, len­to­yh­tiöt peruvat len­to­jaan – työ­tais­te­lu­toi­met vai­kut­ta­vat usei­siin len­toi­hin tors­tai­na ja per­jan­tai­na

29.01.2024 15:27 1
Tilaajille
Postin ensi viikon lakko vaikuttaa myös Kaleva Median lehtien jakeluun – myös Koillissanomia jää jakamatta

Postin ensi viikon lakko vai­kut­taa myös Kaleva Median lehtien ja­ke­luun – myös Koil­lis­sa­no­mia jää ja­ka­mat­ta

26.01.2024 16:42 2
Lakko puree Rukalla tiistaina, käytössä kuusi hissiä – "Kyllä me esimiesvoimin saadaan kohtuullinen toiminta käyntiin"

Lakko puree Rukalla tiis­tai­na, käy­tös­sä kuusi hissiä – "Kyllä me esi­mies­voi­min saadaan koh­tuul­li­nen toi­min­ta käyn­tiin"

07.11.2023 10:58 2
Tilaajille
Mitä pitää vielä tapahtua, ennen kuin systeemi muuttuu?
Kolumni

Mitä pitää vielä ta­pah­tua, ennen kuin sys­tee­mi muut­tuu?

22.03.2023 11:00 2
Tilaajille
Postin tukilakko voi vaikuttaa Kaleva Median lehtien päiväjakeluun

Postin tu­ki­lak­ko voi vai­kut­taa Kaleva Median lehtien päi­vä­ja­ke­luun

14.02.2023 16:05
Rukallekin jouluksi ilmoitettu lakko peruuntui – hiihtokeskusalalle saatiin aikaan yksivuotinen työehtosopimus, työntekijäpuolen mielestä "tässä tilanteessa paras mahdollinen"

Ru­kal­le­kin jou­luk­si il­moi­tet­tu lakko pe­ruun­tui – hiih­to­kes­kus­alal­le saatiin aikaan yk­si­vuo­ti­nen työeh­to­so­pi­mus, työn­te­ki­jä­puo­len mie­les­tä "tässä ti­lan­tees­sa paras mah­dol­li­nen"

15.12.2022 14:47
Tilaajille
Uusi lakko uhkaa hiihtokeskusalaa – työntekijöiden ja työnantajien järjestöjen välit vaikuttavat tulehtuneilta

Uusi lakko uhkaa hiih­to­kes­kus­alaa – työn­te­ki­jöi­den ja työn­an­ta­jien jär­jes­tö­jen välit vai­kut­ta­vat tu­leh­tu­neil­ta

08.12.2022 19:25 6
Tilaajille
Hoitoalan työriita: OYSin tehohoitokeskukseen ja Oulun kaupungin kotihoitoon annettiin lakkovaroitus

Hoi­to­alan työ­rii­ta: OYSin te­ho­hoi­to­kes­kuk­seen ja Oulun kau­pun­gin ko­ti­hoi­toon an­net­tiin lak­ko­va­roi­tus

29.08.2022 14:55 1
ICT-alan lakko vaikuttaa Kaleva Median asiakaspalvelun aukioloihin – asiakkaita pyydetään asioimaan ensisijaisesti itsepalvelun kautta

ICT-alan lakko vai­kut­taa Kaleva Median asia­kas­pal­ve­lun au­ki­oloi­hin – asiak­kai­ta pyy­de­tään asioi­maan en­si­si­jai­ses­ti it­se­pal­ve­lun kautta

26.04.2022 09:36
Tilaajille
Caruna ei katkaise sähköjä maksamattomilta lähiviikkoina – "Pyrimme vähentämään yhteydenottotarvetta asiakaspalveluumme"

Caruna ei kat­kai­se sähköjä mak­sa­mat­to­mil­ta lä­hi­viik­koi­na – "Py­rim­me vä­hen­tä­mään yh­tey­den­ot­to­tar­vet­ta asia­kas­pal­ve­luum­me"

25.04.2022 14:15
Tilaajille
Teollisuusliitto julisti lakon Pölkylle ja kahdelle muulle yritykselle – alkaa 21. maaliskuuta, jos ei sopua löydy yrityskohtaiseen sopimukseen

Teol­li­suus­liit­to julisti lakon Pöl­kyl­le ja kah­del­le muulle yri­tyk­sel­le – alkaa 21. maa­lis­kuu­ta, jos ei sopua löydy yri­tys­koh­tai­seen so­pi­muk­seen

03.03.2022 16:16 5
Tilaajille