Viikonvaihde: Ko­rouo­man pio­nee­rin mat­kas­sa Rus­keal­la vir­ral­la

Menot: Nappaa tästä vinkit Koil­lis­maan me­noi­hin

Toimittajalta: Oman alan va­lit­se­mi­nen voi olla ta­sa­pai­not­te­lua in­to­hi­mon ja käy­tän­nön vä­lil­lä.

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Työhyvinvointi
Työterveyslaitoksen laaja selvitys viestii – Henkilöstön palautuminen heikentynyt ja työkyky alentunut hyvinvointialueilla

Työ­ter­veys­lai­tok­sen laaja sel­vi­tys viestii – Hen­ki­lös­tön pa­lau­tu­mi­nen hei­ken­ty­nyt ja työkyky alen­tu­nut hy­vin­voin­ti­alueil­la

21.01.2024 12:00
Tilaajille
Kuusamo maksoi viime vuonna työterveyshuollosta lähes 700 000 euroa, selviää tilinpäätöksestä – sairauspoissaolot ovat lisääntyneet jo viiden vuoden ajan

Kuusamo maksoi viime vuonna työ­ter­veys­huol­los­ta lähes 700 000 euroa, selviää ti­lin­pää­tök­ses­tä – sai­raus­pois­sa­olot ovat li­sään­ty­neet jo viiden vuoden ajan

09.05.2023 17:45 1
Tilaajille
Kysely: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstö on ollut selvästi tyytymättömämpi uudistukseen ja sen tiedonkulkuun kuin muualla maassa

Kysely: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen hen­ki­lös­tö on ollut sel­väs­ti tyy­ty­mät­tö­mäm­pi uu­dis­tuk­seen ja sen tie­don­kul­kuun kuin muualla maassa

28.03.2023 08:21
Tilaajille
Mitä pitää vielä tapahtua, ennen kuin systeemi muuttuu?
Kolumni

Mitä pitää vielä ta­pah­tua, ennen kuin sys­tee­mi muut­tuu?

22.03.2023 11:00 2
Tilaajille
"Meillä on rento työyhteisö ja pidämme hauskaa töissäkin" – nappaa tästä vinkit työhyvinvoinnin parantamiseen palkitulta yrittäjältä

"Meillä on rento työ­yh­tei­sö ja pidämme hauskaa töis­sä­kin" – nappaa tästä vinkit työ­hy­vin­voin­nin pa­ran­ta­mi­seen pal­ki­tul­ta yrit­tä­jäl­tä

17.11.2022 17:00
Tilaajille
Mikä syynä, kun Taivalkosken kunnasta on ottanut lopputilin parikymmentä henkilöä puolessa vuodessa? – "Tunnelma on ollut rauhallinen ja eteenpäin katsova"

Mikä syynä, kun Tai­val­kos­ken kun­nas­ta on ottanut lop­pu­ti­lin pa­ri­kym­men­tä hen­ki­löä puo­les­sa vuo­des­sa? – "Tun­nel­ma on ollut rau­hal­li­nen ja eteen­päin kat­so­va"

03.08.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamossa ja Taivalkoskella on käynnissä kampanja, jossa etsitään työhyvinvointia edistäviä tekoja

Kuu­sa­mos­sa ja Tai­val­kos­kel­la on käyn­nis­sä kam­pan­ja, jossa et­si­tään työ­hy­vin­voin­tia edis­tä­viä tekoja

14.07.2022 10:00
Tilaajille
"Olen törmännyt niin pimeisiin ja törkeisiin juttuihin, että oli pakko ruveta avaamaan asiaa", sanoo oululainen työelämän asiantuntija, joka kirjoitti huonosta ja epäasiallisesta kohtelusta kirjan

"Olen tör­män­nyt niin pi­mei­siin ja tör­kei­siin jut­tui­hin, että oli pakko ruveta avaa­maan asiaa", sanoo ou­lu­lai­nen työ­elä­män asian­tun­ti­ja, joka kir­joit­ti huo­nos­ta ja epä­asial­li­ses­ta koh­te­lus­ta kirjan

05.12.2021 17:00
Tilaajille
Posion kunta hankkii työhyvinvoinnin kehittämispalvelua, keskiössä henkilöstön osaaminen, esimiestyö ja perehdytys – sairauspoissaoloja on Koillismaan kunnista vähiten

Posion kunta hankkii työ­hy­vin­voin­nin ke­hit­tä­mis­pal­ve­lua, kes­kiös­sä hen­ki­lös­tön osaa­mi­nen, esi­mies­työ ja pe­reh­dy­tys – sai­raus­pois­sa­olo­ja on Koil­lis­maan kun­nis­ta vähiten

25.11.2021 04:00
Tilaajille
OAJ:n kyselyyn vastanneista opettajista 57 prosenttia on harkinnut alanvaihtoa – Uhkaako Suomea opettajapula?

OAJ:n ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta opet­ta­jis­ta 57 pro­sent­tia on har­kin­nut alan­vaih­toa – Uhkaako Suomea opet­ta­ja­pu­la?

02.10.2021 14:08
Tilaajille
Taivalkosken kunnan henkilöstön sairauspoissaolot lisääntyivät lähes 50 prosenttia yhdeksässä vuodessa – avuksi tulossa 120 euron vuotuinen hyvinvointiseteli

Tai­val­kos­ken kunnan hen­ki­lös­tön sai­raus­pois­sa­olot li­sään­tyi­vät lähes 50 pro­sent­tia yh­dek­säs­sä vuo­des­sa – avuksi tulossa 120 euron vuo­tui­nen hy­vin­voin­ti­se­te­li

12.04.2021 04:00 2
Tilaajille
Miksi hoitaja sairastaa eniten? Trendi on valtakunnallinen, mutta Kuusamossa on omatkin syynsä: tunnollisuus ja muutokset, uskovat pääluottamusmiehet

Miksi hoitaja sai­ras­taa eniten? Trendi on val­ta­kun­nal­li­nen, mutta Kuu­sa­mos­sa on omatkin syynsä: tun­nol­li­suus ja muu­tok­set, uskovat pää­luot­ta­mus­mie­het

23.11.2020 13:36
Tilaajille