Joko luit: Lunta on Lapissa jopa har­vi­nai­sen paljon – Sal­las­sa jopa 25 senttiä enemmän kuin nor­maa­lis­ti

Minne mennä: Free­sty­le­hiih­toa Ru­kal­la, jou­lu­lau­lu­ja ja -myy­jäi­siä – katso tästä Koil­lis­maan menot

Päätoimittajalta: Muis­te­taan näin lä­hes­ty­vän joulun alla, että ku­lut­ta­mis­ta tär­keäm­pää on vä­lit­tä­mi­nen

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Liikenneonnettomuudet
Kuljettaja kuoli kahden ajoneuvoyhdistelmän törmäyksessä Posiolla, ajokeli oli erittäin huono

Kul­jet­ta­ja kuoli kahden ajo­neu­vo­yh­dis­tel­män tör­mäyk­ses­sä Po­siol­la, ajokeli oli erit­täin huono

12.10.2023 09:39
Tilaajille
Yksi kuoli henkilöauton ja kuorma-auton kolarissa Kuusamossa

Yksi kuoli hen­ki­lö­au­ton ja kuor­ma-au­ton ko­la­ris­sa Kuu­sa­mos­sa

25.04.2023 10:41
Liikenneturva: Tieliikenteessä kuolleiden määrä näyttää jäävän tänä vuonna historiallisen alhaiseksi –  Suomi on silti liikenneturvallisuudessa naapureitaan jäljessä

Lii­ken­ne­tur­va: Tie­lii­ken­tees­sä kuol­lei­den määrä näyttää jäävän tänä vuonna his­to­rial­li­sen al­hai­sek­si – Suomi on silti lii­ken­ne­tur­val­li­suu­des­sa naa­pu­rei­taan jäl­jes­sä

31.12.2022 04:00 1
Auto lähti käsistä Torangintaipaleella, peltiä meni ruttuun ja pylväs katkesi – syy aivan perinteinen

Auto lähti käsistä To­ran­gin­tai­pa­leel­la, peltiä meni ruttuun ja pylväs katkesi – syy aivan pe­rin­tei­nen

24.11.2022 12:31 2
Tilaajille
Hirvikolarin riski kasvaa syyspimeällä metsästyksen ja hirven kiima-ajan alettua – lähes kolmannes onnettomuuksista tapahtuu syys-lokakuussa

Hir­vi­ko­la­rin riski kasvaa syys­pi­meäl­lä met­säs­tyk­sen ja hirven kii­ma-ajan alettua – lähes kol­man­nes on­net­to­muuk­sis­ta ta­pah­tuu syys-lo­ka­kuus­sa

25.08.2022 19:00
Tilaajille
Onnettomuuspaikoilla kuvaaminen on ongelmallista, muistuttavat pelastusalan toimijat: "Ratissa kuvaaminen vaarantaa sekä kuvaajan että muiden tiellä liikkujien turvallisuuden"

On­net­to­muus­pai­koil­la ku­vaa­mi­nen on on­gel­mal­lis­ta, muis­tut­ta­vat pe­las­tus­alan toi­mi­jat: "Ra­tis­sa ku­vaa­mi­nen vaa­ran­taa sekä ku­vaa­jan että muiden tiellä liik­ku­jien tur­val­li­suu­den"

20.06.2022 09:23
Kärkikolmion takaa tullut auto kurvasi puolustusvoimien kuorma-auton eteen viitostiellä ja aiheutti vaaratilanteen: "Henkilövahingoilta vältyttiin täpärästi”

Kär­ki­kol­mion takaa tullut auto kurvasi puo­lus­tus­voi­mien kuor­ma-au­ton eteen vii­tos­tiel­lä ja ai­heut­ti vaa­ra­ti­lan­teen: "Hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin tä­pä­räs­ti”

11.05.2022 16:22
Tilaajille
Rekka suistui ojaan tiellä 20 Kuusamossa – tie jouduttiin sulkemaan, liikenne ruuhkautui

Rekka suistui ojaan tiellä 20 Kuu­sa­mos­sa – tie jou­dut­tiin sul­ke­maan, lii­ken­ne ruuh­kau­tui

05.04.2022 14:20
Puutavaralastissa ollut raskas ajoneuvo suistui kyljelleen ojaan Kuusamossa, kuljettaja loukkaantui lievästi

Puu­ta­va­ra­las­tis­sa ollut raskas ajo­neu­vo suistui kyl­jel­leen ojaan Kuu­sa­mos­sa, kul­jet­ta­ja louk­kaan­tui lie­väs­ti

05.04.2022 06:31
Pudasjärvellä puutavararekka kaatui tielle – liikenne sujuu nyt normaalisti

Pu­das­jär­vel­lä puu­ta­va­ra­rek­ka kaatui tielle – lii­ken­ne sujuu nyt nor­maa­lis­ti

09.02.2022 15:12
Tilaajille
Roska-autoa ohittanut henkilöauto ajoi ojaan Ouluntiellä Kuusamossa

Ros­ka-au­toa ohit­ta­nut hen­ki­lö­au­to ajoi ojaan Ou­lun­tiel­lä Kuu­sa­mos­sa

27.01.2022 15:55 1
Tilaajille
Liikehuoneiston seinästä läpi ajamisesta tuhansien eurojen vahingot, arvioi Kairan X-Partnerin yrittäjä – tällaista jälkeä törmäys aiheutti liikkeen sisällä

Lii­ke­huo­neis­ton sei­näs­tä läpi aja­mi­ses­ta tu­han­sien eurojen va­hin­got, arvioi Kairan X-Part­ne­rin yrit­tä­jä – täl­lais­ta jälkeä törmäys ai­heut­ti liik­keen sisällä

20.01.2022 15:22
Tilaajille
Auto rysäytti suurella nopeudella liiketilan seinästä läpi Kuusamossa – "Tuulilasia myöten sisällä"

Auto ry­säyt­ti suu­rel­la no­peu­del­la lii­ke­ti­lan sei­näs­tä läpi Kuu­sa­mos­sa – "Tuu­li­la­sia myöten si­säl­lä"

20.01.2022 10:52
Tilaajille
Oulussa Kuusamontiellä neljän auton liikenneonnettomuus, Kuusamoon menevä ajokaista suljettu liikenteeltä

Oulussa Kuu­sa­mon­tiel­lä neljän auton lii­ken­neon­net­to­muus, Kuu­sa­moon menevä ajo­kais­ta sul­jet­tu lii­ken­teel­tä

13.01.2022 08:44 1
Tilaajille
Pelti rytisi Kemijärventien ja Kitkantien risteyksessä Kuusamossa, kolme henkilöä kuskattiin terveyskeskukseen

Pelti rytisi Ke­mi­jär­ven­tien ja Kit­kan­tien ris­teyk­ses­sä Kuu­sa­mos­sa, kolme hen­ki­löä kus­kat­tiin ter­veys­kes­kuk­seen

03.01.2022 19:32 2
Auto suistui ojaan Posiolla

Auto suistui ojaan Po­siol­la

14.12.2021 16:39
Tilaajille
Oulussa kuolemaan johtanut liikenneonnettomuus

Oulussa kuo­le­maan joh­ta­nut lii­ken­ne­on­net­to­muus

23.11.2021 13:12
Jalankulkija jäi henkilöauton töytäisemäksi Kuusamossa – poliisi kaipaa havaintoja paikalta paenneesta autosta

Ja­lan­kul­ki­ja jäi hen­ki­lö­au­ton töy­täi­se­mäk­si Kuu­sa­mos­sa – poliisi kaipaa ha­vain­to­ja pai­kal­ta paen­nees­ta autosta

16.11.2021 17:58
Tilaajille
Auto karkasi kuskin käsistä Posiolla – ajoneuvo osui lyhtypylvääseen ja katkaisi sitä ennen liikennemerkin

Auto karkasi kuskin käsistä Po­siol­la – ajo­neu­vo osui lyh­ty­pyl­vää­seen ja kat­kai­si sitä ennen lii­ken­ne­mer­kin

14.11.2021 16:50 3
Viisi ihmistä loukkaantui kolarissa Kuusamon Käylänkylässä

Viisi ihmistä louk­kaan­tui ko­la­ris­sa Kuu­sa­mon Käy­län­ky­läs­sä

24.10.2021 16:33