Toimittajalta: Erään­lai­set Dahl­ma­nin partyt

Viikonvaihde-juttu: Oksanan ja Ihorin perhe päätyi Her­so­nis­ta Kuu­sa­moon, pa­ko­mat­ka kesti 8 päivää

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lukijalta
Lukijalta: Kuusamon kunnan ja Rukakeskuksen väliset neuvottelut keskeytettiin aikoinaan kaksi kertaa, niin hankalat ne olivat – kunnan yritysmyönteisyys ei ole yksinkertainen asia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mon kunnan ja Ru­ka­kes­kuk­sen väliset neu­vot­te­lut kes­key­tet­tiin ai­koi­naan kaksi kertaa, niin han­ka­lat ne olivat – kunnan yri­tys­myön­tei­syys ei ole yk­sin­ker­tai­nen asia

20.10.2021 17:00
Tilaajille
Lukijalta: Esko Saajannon esittämiin väitteisiin liittyen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Esko Saa­jan­non esit­tä­miin väit­tei­siin liit­tyen

19.10.2021 20:15 2
Tilaajille
Lukijalta: Onko vihreät poliittinen puolue vai uskonnollinen liike?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Onko vihreät po­liit­ti­nen puolue vai us­kon­nol­li­nen liike?

19.10.2021 18:41 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ark­ki­piis­pan kan­nan­otot Raa­ma­tus­ta vai­kut­ti­vat kovin ris­ti­rii­taisil­ta

14.09.2021 17:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Koil­lis­maa pan­de­mioi­den kou­ris­sa ennen ja nyt – ra­joi­tus­toi­met samoja kuin ennen

19.08.2021 14:24
Tilaajille
Lukijalta: Keskusta valitsi ehdokkaansa valtuustoon – eduskuntavaaleissa on otettava huomioon ehdokkaiden ikä
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kes­kus­ta valitsi eh­dok­kaan­sa val­tuus­toon – edus­kun­ta­vaa­leis­sa on otet­ta­va huo­mioon eh­dok­kai­den ikä

28.07.2021 11:00 5
Tilaajille
Lukijalta: Hyvinvoivat ihmiset luovat elinvoimaa – hyvän mielen kunnassa mielenterveys on kirjattu strategiseksi tavoitteeksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Hy­vin­voi­vat ihmiset luovat elin­voi­maa – hyvän mielen kun­nas­sa mie­len­ter­veys on kir­jat­tu stra­te­gi­sek­si ta­voit­teek­si

13.05.2021 12:00
Tilaajille
Lukijalta: Ketä äänestää? Tälläkään kertaa en tee suuria vaalilupauksia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ketä ää­nes­tää? Täl­lä­kään kertaa en tee suuria vaa­li­lu­pauk­sia

11.05.2021 15:00
Tilaajille
Lukijalta: Taivalkoski rakensi uuden paloaseman hyvässä uskossa – onko pelastuslaitos sopimuskumppanina uskottava?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tai­val­kos­ki rakensi uuden pa­lo­ase­man hyvässä uskossa – onko pe­las­tus­lai­tos so­pi­mus­kump­pa­ni­na us­kot­ta­va?

11.05.2021 11:00
Tilaajille
Lukijalta: Miksi ryhdyin kuntavaaliehdokkaaksi? Haluan edistää liikuntaa, terveyttä ja hyvinvointia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Miksi ryhdyin kun­ta­vaa­lieh­dok­kaak­si? Haluan edistää lii­kun­taa, ter­veyt­tä ja hy­vin­voin­tia

11.05.2021 04:01
Tilaajille
Lukijalta: Kuusamo on mahdollisuuksien kaupunki – tarvitsemme uskallusta ja rohkeutta erottuaksemme muista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuusamo on mah­dol­li­suuk­sien kau­pun­ki – tar­vit­sem­me us­kal­lus­ta ja roh­keut­ta erot­tuak­sem­me muista

10.05.2021 15:00 2
Tilaajille
Lukijalta: Kuusamon päätöksenteon laillisuuspohja kokenut kolauksia – kaupunginlakimies varmistaisi osaamistason
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mon pää­tök­sen­teon lail­li­suus­poh­ja kokenut ko­lauk­sia – kau­pun­gin­la­ki­mies var­mis­tai­si osaa­mis­ta­son

10.05.2021 15:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Puo­li­vä­li­pe­lin po­li­tiik­kaa ja sää­dy­tön tur­ve­näy­tel­mä

06.05.2021 15:54 1
Tilaajille
Lukijalta: Omistajan oikeus elinkeinoihin on kyseenalaistettu hallinto-oikeuden päätöksen myötä – perustuslaissa on turvattu omaisuuden suoja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Omis­ta­jan oikeus elin­kei­noi­hin on ky­seen­alais­tet­tu hal­lin­to-oi­keu­den pää­tök­sen myötä – pe­rus­tus­lais­sa on tur­vat­tu omai­suu­den suoja

06.05.2021 15:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Va­lit­ta­mi­sen sie­tä­mä­tön help­pous – Maa­nin­gan kaavan kaa­tu­mi­ses­sa me­ne­tyk­set olivat ilman muuta hyötyjä suu­rem­mat

06.05.2021 14:58 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lukijan runo: Mitä tykkäät maail­mas­ta?

05.05.2021 13:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuka hoitaa ja missä hoi­de­taan Poh­jois-Poh­jan­maan hoitoa tar­vit­se­vat tu­le­va­na kesänä?

05.05.2021 12:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lukijan runo: Tun­tu­rit­kaan ei meitä suo­jan­neet

05.05.2021 11:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ladun avaa­mis­ta yh­teis­työs­sä – hiih­dos­ta löytyy monta ver­taus­ta myös pää­tök­sen­te­koon

05.05.2021 10:00
Tilaajille

Meille soi­tet­tiin: "Kun joku suun­nit­te­lee joitain yri­tys­tä, niin puoli pitäjää on vas­tus­ta­mas­sa sitä"

25.09.2018 05:00