Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Omis­ta­jan oikeus elin­kei­noi­hin on ky­seen­alais­tet­tu hal­lin­to-oi­keu­den pää­tök­sen myötä – pe­rus­tus­lais­sa on tur­vat­tu omai­suu­den suoja

Kuusamon kaupungin valtuuston suurella enemmistöllä 18.3.2019 hyväksymä Maaningan tuulivoima-alueen osayleiskaava sai tyrmäävän päätöksen hallinto-oikeuden käsittelyssä. Hylkäämisperusteena oli maisemahaitta ja haitta porotaloudelle.

Kuusamo ja Lappi kuuluvat poronhoitoalueeseen ja matkailu on myös merkittävä alueellinen maankäyttäjä. Kun nämä kaksi elinkeinoa toimivat päällekkäin, voi tällä hallinto-oikeuden päätöksellä tehdä johtopäätöksen, että maanomistajan oikeus harjoittaa elinkeinojaan omistamillaan maa-alueilla on kyseenalaistettu.