Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Sukututkimus
Törmäsenvaaralta levisi suuri suku, jonka esi-isän syntymäpaikka paljastui viimein laboratoriossa: "Erittäin mielenkiintoista on tietää, mistä sitä on lähtenyt"

Tör­mä­sen­vaa­ral­ta levisi suuri suku, jonka esi-isän syn­ty­mä­paik­ka pal­jas­tui viimein la­bo­ra­to­rios­sa: "E­rit­täin mie­len­kiin­tois­ta on tietää, mistä sitä on läh­te­nyt"

27.12.2023 04:00
Tilaajille
70 vuotta heinäkuussa täyttävä Jorma Kananen kuvailee kirjoittamisen olleen hänelle jo työelämän aikana henkireikä: "Kirjoittaminen ei ole rakettitiedettä"

70 vuotta hei­nä­kuus­sa täyt­tä­vä Jorma Kananen ku­vai­lee kir­joit­ta­mi­sen olleen hänelle jo työ­elä­män aikana hen­ki­rei­kä: "Kir­joit­ta­mi­nen ei ole ra­ket­ti­tie­det­tä"

19.07.2023 11:00
Tilaajille
Kirjailija Johanna Pentikäinen kirjoitti romaanin Kuusamon saamelaisten menettämistä oikeuksista ja haluaa tuoda vaiettuja tarinoita esille: "On todella erikoista, miten yhdellä ihmisellä on ollut noin paljon valtaa"

Kir­jai­li­ja Johanna Pen­ti­käi­nen kir­joit­ti ro­maa­nin Kuu­sa­mon saa­me­lais­ten me­net­tä­mis­tä oi­keuk­sis­ta ja haluaa tuoda vaiet­tu­ja ta­ri­noi­ta esille: "On todella eri­kois­ta, miten yhdellä ih­mi­sel­lä on ollut noin paljon valtaa"

15.06.2023 04:00 1
Tilaajille
Norjalainen Lindis Møller-Davidsen kävi Kitkalla sijaitsevassa syrjäisessä saaressa etsimässä esi-isänsä hautaa: "Kukaan ei tiedä mihin Taavetti kuoli tai miksi hän oli ylipäätään Suomeen lähtenyt"

Nor­ja­lai­nen Lindis Møl­ler-Da­vid­sen kävi Kit­kal­la si­jait­se­vas­sa syr­jäi­ses­sä saa­res­sa et­si­mäs­sä esi-isän­sä hautaa: "Kukaan ei tiedä mihin Taa­vet­ti kuoli tai miksi hän oli yli­pää­tään Suomeen läh­te­nyt"

11.08.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta: DNA-tutkimus tarjoaa uutta tietoa sukututkimukseen – kirkonkirjat kertovat vain "virallisen" totuuden
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: DNA-tut­ki­mus tarjoaa uutta tietoa su­ku­tut­ki­muk­seen – kir­kon­kir­jat ker­to­vat vain "vi­ral­li­sen" to­tuu­den

04.08.2022 16:30
Tilaajille
Lukijalta: "Antaisinpa paljon, jos saisin kuvan punapää Fredusta ja Loviisasta” – Sukupuun tekemisessä meni kaksi vuotta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: "An­tai­sin­pa paljon, jos saisin kuvan punapää Fre­dus­ta ja Lo­vii­sas­ta” – Su­ku­puun te­ke­mi­ses­sä meni kaksi vuotta

02.08.2022 04:00
Tilaajille
Geenitutkimus tarkensi Kämäräisten suvun vaiheita – Kuusamolaiset menneet Koillismaalle omaa reittiään
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Gee­ni­tut­ki­mus tar­ken­si Kä­mä­räis­ten suvun vai­hei­ta – Kuu­sa­mo­lai­set menneet Koil­lis­maal­le omaa reit­tiään

16.09.2021 15:00
Tilaajille
Taisto Kurtti etsi isäänsä, löysi siskonsa – yli 50 vuoden etsintä tuotti muitakin yllättäviä tuloksia.

Taisto Kurtti etsi isään­sä, löysi sis­kon­sa – yli 50 vuoden etsintä tuotti mui­ta­kin yl­lät­tä­viä tu­lok­sia.

15.08.2021 10:00 1
Tilaajille
Sukujuuria taiteen kautta ilmentäen – Anne-Mari Heiskanen selvitti isoisänsä kohtaloa ja löysi sukututkimuksessa kuusamolaisia juuria: "Jo pikkulapsena kuulin, kun sukulaiseni puhuivat hiljaisella äänellä jostain perheen selvittämättömästä asiasta"

Su­ku­juu­ria taiteen kautta il­men­täen – An­ne-Ma­ri Heis­ka­nen sel­vit­ti iso­isän­sä koh­ta­loa ja löysi su­ku­tut­ki­muk­ses­sa kuu­sa­mo­lai­sia juuria: "Jo pik­ku­lap­se­na kuulin, kun su­ku­lai­se­ni pu­hui­vat hil­jai­sel­la äänellä jostain perheen sel­vit­tä­mät­tö­mäs­tä asias­ta"

25.07.2021 12:00
Tilaajille
Kalevi Säkkinen etsi tietoa sukuhistoriastaan – löysi yhteyden Jokijärvellä 1600-luvulla jaettuun tilaan ja Kalle Päätaloon

Kalevi Säk­ki­nen etsi tietoa su­ku­his­to­rias­taan – löysi yh­tey­den Jo­ki­jär­vel­lä 1600-lu­vul­la jaet­tuun tilaan ja Kalle Pää­ta­loon

14.06.2020 09:00
Tilaajille