Tommi Kinnunen
Tommi Kinnunen kulkee tulevassa kirjassaan isotätinsä jäljillä 1940-luvun Kuusamossa – molemmat kamppailevat saman riittämättömyyden tunteen kanssa

Tommi Kin­nu­nen kulkee tu­le­vas­sa kir­jas­saan iso­tä­tin­sä jäl­jil­lä 1940-lu­vun Kuu­sa­mos­sa – mo­lem­mat kamp­pai­le­vat saman riit­tä­mät­tö­myy­den tunteen kanssa

20.05.2022 16:30
Tilaajille
Minna Rytisalo siirtyy Gummerukselta WSOY:n kaartiin, seuraava teos tulossa – kustantaja julkaisee Tommi Kinnuselta ja Tuomo Pirttimaalta uudet romaanit

Minna Ry­ti­sa­lo siirtyy Gum­me­ruk­sel­ta WSOY:n kaar­tiin, seu­raa­va teos tulossa – kus­tan­ta­ja jul­kai­see Tommi Kin­nu­sel­ta ja Tuomo Pirt­ti­maal­ta uudet ro­maa­nit

13.04.2022 10:39
Tilaajille
Pienen hauen pyydystys nappasi Lappi-kirjallisuuspalkinnon, Tommi Kinnusen Ei kertonut katuvansa yleisön suosikki

Pienen hauen pyy­dys­tys nappasi Lap­pi-kir­jal­li­suus­pal­kin­non, Tommi Kin­nu­sen Ei ker­to­nut ka­tu­van­sa yleisön suo­sik­ki

19.03.2021 06:15
Tilaajille
Kuka heistä saa Lappi-kirjallisuuspalkinnon? – Virpi Suutari valitsee voittajan, mutta myös yleisöäänestys on käynnissä

Kuka heistä saa Lap­pi-kir­jal­li­suus­pal­kin­non? – Virpi Suutari va­lit­see voit­ta­jan, mutta myös ylei­sö­ää­nes­tys on käyn­nis­sä

28.01.2021 08:53
Tilaajille
Tommi Kinnusen Ei kertonut katuvansa ehdolla vuoden äänikirjaksi kaunokirjallisuuden kategoriassa: "Finalistikirjojen kattaus on ilahduttavan monipuolinen"

Tommi Kin­nu­sen Ei ker­to­nut ka­tu­van­sa ehdolla vuoden ää­ni­kir­jak­si kau­no­kir­jal­li­suu­den ka­te­go­rias­sa: "Fi­na­lis­ti­kir­jo­jen kattaus on ilah­dut­ta­van mo­ni­puo­li­nen"

21.01.2021 13:14
Tilaajille
Tommi Kinnusen menestysromaanista tehdään elokuva ja näytelmä: "On tärkeää kertoa niiden ihmisten tarinoita, joita ei ole aiemmin kuultu eikä kelpuutettu mukaan historiankirjoihin"

Tommi Kin­nu­sen me­nes­tys­ro­maa­nis­ta tehdään elokuva ja näy­tel­mä: "On tärkeää kertoa niiden ih­mis­ten ta­ri­noi­ta, joita ei ole aiemmin kuultu eikä kel­puu­tet­tu mukaan his­to­rian­kir­joi­hin"

08.12.2020 14:28
Tilaajille
Toimittajalta: Nyt kannattaa ottaa Kuusamo-buumista kaikki irti – Miltä kuulostavat ohjelmaformaatit Dannylle morsian tai Tempparit Kuusamo?

Toi­mit­ta­jal­ta: Nyt kan­nat­taa ottaa Kuu­sa­mo-buu­mis­ta kaikki irti – Miltä kuu­los­ta­vat oh­jel­ma­for­maa­tit Dan­nyl­le morsian tai Temp­pa­rit Kuu­sa­mo?

12.11.2020 04:00 1
Finlandia-ehdokas arvioitavana: ”Luin ja itkin” – Tommi Kinnusen neljäs romaani toistaa tuttuja elementtejä, mutta ei petä

Fin­lan­dia-eh­do­kas ar­vioi­ta­va­na: ”Luin ja itkin” – Tommi Kin­nu­sen neljäs romaani toistaa tuttuja ele­ment­te­jä, mutta ei petä

10.11.2020 17:32
Tilaajille
Tämä sana oli liikaa Tommi Kinnusen äidille Koillissanomien haastattelussa:  "Ilmoitti pesevänsä suuni saippualla heti seuraavalla kyläilykerralla"

Tämä sana oli liikaa Tommi Kin­nu­sen äidille Koil­lis­sa­no­mien haas­tat­te­lus­sa: "Il­moit­ti pe­se­vän­sä suuni saip­pual­la heti seu­raa­val­la ky­läi­ly­ker­ral­la"

10.11.2020 17:26
Tilaajille
Lukijalta: Kinnusen fiktio kuulostaa faktalta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kin­nu­sen fiktio kuu­los­taa fak­tal­ta

10.11.2020 05:00
”Täytyykö minun lähteä Helsinkiin kaiken tämän kiireen keskellä?” – Tämä oli Tommi Kinnusen ensimmäinen reaktio, kun hän kuuli Finlandia-ehdokkuudestaan

”Täy­tyy­kö minun lähteä Hel­sin­kiin kaiken tämän kiireen kes­kel­lä?” – Tämä oli Tommi Kin­nu­sen en­sim­mäi­nen reak­tio, kun hän kuuli Fin­lan­dia-eh­dok­kuu­des­taan

09.11.2020 04:00
Tilaajille
Tommi Kinnunen ehdolla Finlandia-palkinnon saajaksi –Kuusamolaislähtöiselle kirjailijalle jo kolmas Finlandia-ehdokkuus

Tommi Kin­nu­nen ehdolla Fin­lan­dia-pal­kin­non saa­jak­si –Kuu­sa­mo­lais­läh­töi­sel­le kir­jai­li­jal­le jo kolmas Fin­lan­dia-eh­dok­kuus

05.11.2020 10:34
Tilaajille
Minna Canth -palkinto on tänä vuonna myönnetty kirjailija ja opettaja Tommi Kinnuselle – Palkintoraati: "Kinnusen tuotanto on ilmaisultaan rikasta, minkä lisäksi se antaa äänen vaiennettujen kertomuksille"

Minna Canth -pal­kin­to on tänä vuonna myön­net­ty kir­jai­li­ja ja opet­ta­ja Tommi Kin­nu­sel­le – Pal­kin­to­raa­ti: "Kin­nu­sen tuo­tan­to on il­mai­sul­taan ri­kas­ta, minkä lisäksi se antaa äänen vaien­net­tu­jen ker­to­muk­sil­le"

24.10.2020 19:12
Tilaajille
Tommi Kinnusen tänään julkaistavan uuden romaanin idea syntyi saunassa: " Juostiin lumisateessa pihan poikki tupaan, kirjoitin synopsiksen ja lähetin idean kustantajalle"

Tommi Kin­nu­sen tänään jul­kais­ta­van uuden ro­maa­nin idea syntyi sau­nas­sa: " Juos­tiin lu­mi­sa­tees­sa pihan poikki tupaan, kir­joi­tin sy­nop­sik­sen ja lähetin idean kus­tan­ta­jal­le"

13.08.2020 12:00
Tilaajille
Tommi Kinnunen paljastaa vikansa: ”Minä olen ärsyttävän pedantti, pikkutarkka nillittäjä faktojen kanssa” – Syksyllä ilmestyvässä romaanissaan Kinnunen antaa äänen naisille, joita ei ole kuultu

Tommi Kin­nu­nen pal­jas­taa vi­kan­sa: ”Minä olen är­syt­tä­vän pe­dant­ti, pik­ku­tark­ka nil­lit­tä­jä fak­to­jen kanssa” – Syk­syl­lä il­mes­ty­väs­sä ro­maa­nis­saan Kin­nu­nen antaa äänen nai­sil­le, joita ei ole kuultu

26.02.2020 16:00
Tilaajille
Arvio: "Kielelliseltä ilmaisultaan rikkaassa romaanissa tapahtumia ei juuri selitellä" – Tommi Kinnusen Pintissä keskiössä ovat käännekohtien vaikutukset yksilöihin

Arvio: "Kie­lel­li­sel­tä il­mai­sul­taan rik­kaas­sa ro­maa­nis­sa ta­pah­tu­mia ei juuri se­li­tel­lä" – Tommi Kin­nu­sen Pin­tis­sä kes­kiös­sä ovat kään­ne­koh­tien vai­ku­tuk­set yk­si­löi­hin

18.10.2018 18:00
Kinnunen ja Rytisalo viiden sakissa Suomen ostetuimpien kirjojen listalla

Kin­nu­nen ja Ry­ti­sa­lo viiden sakissa Suomen os­te­tuim­pien kir­jo­jen lis­tal­la

11.10.2018 09:00
Tommi Kinnusen uusi kirja ilmestyi tänään ja se otettiin vastaan kiittäen: "Kinnunen kutsuu lukijan ymmärtämään. En oikeastaan tiedä, mikä voisi olla sitä tärkeämpi missio"

Tommi Kin­nu­sen uusi kirja il­mes­tyi tänään ja se otet­tiin vastaan kiit­täen: "Kin­nu­nen kutsuu lukijan ym­mär­tä­mään. En oi­keas­taan tiedä, mikä voisi olla sitä tär­keäm­pi missio"

16.08.2018 20:16
Kinnusen Lopotti myyty Saksaan – Neljäntienristeyksestä on käännytty jo 20 kielellä

Kin­nu­sen Lopotti myyty Saksaan – Nel­jän­tien­ris­teyk­ses­tä on kään­nyt­ty jo 20 kie­lel­lä

26.02.2018 09:57
Pintti pureutuu tehdaskylän pienoismaailmaan

Pintti pu­reu­tuu teh­das­ky­län pie­nois­maail­maan

21.02.2018 09:00