Juuri nyt: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­lua jat­ke­taan – tälle vuo­del­le suun­nit­te­luun 300 000 euroa

Joko luit: Po­lii­sin työstä vir­ka­va­paal­la oleva Tuomo Pulk­ka­nen kou­lut­tau­tuu uuteen am­mat­tiin

Toimittajalta: Har­joi­tel­kaam­me te­rä­vien kivien väis­te­lyä tiellä ja hen­git­tä­kääm­me syvään

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi 4 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Tommi Kinnunen
Teatteriarvio: Naiset marssivat jalat rakoilla irti saksalaishuoran leimasta – Nouseeko Tommi Kinnusen romaaniin perustuvan näytelmän erikoinen loppuratkaisu syksyn puheenaiheeksi?

Teat­te­riar­vio: Naiset mars­si­vat jalat ra­koil­la irti sak­sa­lais­huo­ran lei­mas­ta – Nou­see­ko Tommi Kin­nu­sen ro­maa­niin pe­rus­tu­van näy­tel­män eri­koi­nen lop­pu­rat­kai­su syksyn pu­hee­nai­heek­si?

31.08.2023 17:00 1
Tilaajille
Kun äänimestari Jussi Lappalaisen piti tehdä äänet  Tommi Kinnusen kirjan teatteriversioon, hän päätti ajaa läpi poltetun Lapin – Auto hajosi, mutta pistotien varrelta löytyivät linnut

Kun ää­ni­mes­ta­ri Jussi Lap­pa­lai­sen piti tehdä äänet Tommi Kin­nu­sen kirjan teat­te­ri­ver­sioon, hän päätti ajaa läpi pol­te­tun Lapin – Auto hajosi, mutta pis­to­tien var­rel­ta löy­tyi­vät linnut

26.08.2023 17:00
Tilaajille
Tommi Kinnusen Neljäntienristeys voitti ulkomaisen kirjallisuuspalkinnon

Tommi Kin­nu­sen Nel­jän­tien­ris­teys voitti ul­ko­mai­sen kir­jal­li­suus­pal­kin­non

03.07.2023 16:55 1
Tilaajille
"Näytelmän pituus on 618 kilometriä" – Tommi Kinnusen Ei kertonut katuvansa tulee Oulun teatteriin

"Näy­tel­män pituus on 618 ki­lo­met­riä" – Tommi Kin­nu­sen Ei ker­to­nut ka­tu­van­sa tulee Oulun teat­te­riin

12.04.2023 17:00
Tilaajille
"Vaan olen minä vielä: olen tallella – Muistatteko minua?" Sopraano Päivi Nisulan ja kirjailija Tommi Kinnusen oopperassa kuuluu huoneeseensa lukitun dementoituneen Ainin ääni

"Vaan olen minä vielä: olen tal­lel­la – Muis­tat­te­ko minua?" Sop­raa­no Päivi Nisulan ja kir­jai­li­ja Tommi Kin­nu­sen oop­pe­ras­sa kuuluu huo­nee­seen­sa lukitun de­men­toi­tu­neen Ainin ääni

30.09.2022 10:00
Tilaajille
Kuusamossa nähdään sunnuntaina muistisairaudesta kertova erikoinen ooppera, jonka tekstin Tommi Kinnunen kirjoitti tositarinan pohjalta – alkavalla vanhusten viikolla teemana on luontoon meneminen

Kuu­sa­mos­sa nähdään sun­nun­tai­na muis­ti­sai­rau­des­ta kertova eri­koi­nen oop­pe­ra, jonka tekstin Tommi Kin­nu­nen kir­joit­ti to­si­ta­ri­nan poh­jal­ta – al­ka­val­la van­hus­ten vii­kol­la teemana on luon­toon me­ne­mi­nen

29.09.2022 17:00
Tilaajille
Tommi Kinnunen kulkee tulevassa kirjassaan isotätinsä jäljillä 1940-luvun Kuusamossa – molemmat kamppailevat saman riittämättömyyden tunteen kanssa

Tommi Kin­nu­nen kulkee tu­le­vas­sa kir­jas­saan iso­tä­tin­sä jäl­jil­lä 1940-lu­vun Kuu­sa­mos­sa – mo­lem­mat kamp­pai­le­vat saman riit­tä­mät­tö­myy­den tunteen kanssa

20.05.2022 16:30
Tilaajille
Minna Rytisalo siirtyy Gummerukselta WSOY:n kaartiin, seuraava teos tulossa – kustantaja julkaisee Tommi Kinnuselta ja Tuomo Pirttimaalta uudet romaanit

Minna Ry­ti­sa­lo siirtyy Gum­me­ruk­sel­ta WSOY:n kaar­tiin, seu­raa­va teos tulossa – kus­tan­ta­ja jul­kai­see Tommi Kin­nu­sel­ta ja Tuomo Pirt­ti­maal­ta uudet ro­maa­nit

13.04.2022 10:39
Tilaajille
Pienen hauen pyydystys nappasi Lappi-kirjallisuuspalkinnon, Tommi Kinnusen Ei kertonut katuvansa yleisön suosikki

Pienen hauen pyy­dys­tys nappasi Lap­pi-kir­jal­li­suus­pal­kin­non, Tommi Kin­nu­sen Ei ker­to­nut ka­tu­van­sa yleisön suo­sik­ki

19.03.2021 06:15
Tilaajille
Kuka heistä saa Lappi-kirjallisuuspalkinnon? – Virpi Suutari valitsee voittajan, mutta myös yleisöäänestys on käynnissä

Kuka heistä saa Lap­pi-kir­jal­li­suus­pal­kin­non? – Virpi Suutari va­lit­see voit­ta­jan, mutta myös ylei­sö­ää­nes­tys on käyn­nis­sä

28.01.2021 08:53
Tilaajille
Tommi Kinnusen Ei kertonut katuvansa ehdolla vuoden äänikirjaksi kaunokirjallisuuden kategoriassa: "Finalistikirjojen kattaus on ilahduttavan monipuolinen"

Tommi Kin­nu­sen Ei ker­to­nut ka­tu­van­sa ehdolla vuoden ää­ni­kir­jak­si kau­no­kir­jal­li­suu­den ka­te­go­rias­sa: "Fi­na­lis­ti­kir­jo­jen kattaus on ilah­dut­ta­van mo­ni­puo­li­nen"

21.01.2021 13:14
Tilaajille
Tommi Kinnusen menestysromaanista tehdään elokuva ja näytelmä: "On tärkeää kertoa niiden ihmisten tarinoita, joita ei ole aiemmin kuultu eikä kelpuutettu mukaan historiankirjoihin"

Tommi Kin­nu­sen me­nes­tys­ro­maa­nis­ta tehdään elokuva ja näy­tel­mä: "On tärkeää kertoa niiden ih­mis­ten ta­ri­noi­ta, joita ei ole aiemmin kuultu eikä kel­puu­tet­tu mukaan his­to­rian­kir­joi­hin"

08.12.2020 14:28
Tilaajille
Toimittajalta: Nyt kannattaa ottaa Kuusamo-buumista kaikki irti – Miltä kuulostavat ohjelmaformaatit Dannylle morsian tai Tempparit Kuusamo?

Toi­mit­ta­jal­ta: Nyt kan­nat­taa ottaa Kuu­sa­mo-buu­mis­ta kaikki irti – Miltä kuu­los­ta­vat oh­jel­ma­for­maa­tit Dan­nyl­le morsian tai Temp­pa­rit Kuu­sa­mo?

12.11.2020 04:00 1
Finlandia-ehdokas arvioitavana: ”Luin ja itkin” – Tommi Kinnusen neljäs romaani toistaa tuttuja elementtejä, mutta ei petä

Fin­lan­dia-eh­do­kas ar­vioi­ta­va­na: ”Luin ja itkin” – Tommi Kin­nu­sen neljäs romaani toistaa tuttuja ele­ment­te­jä, mutta ei petä

10.11.2020 17:32
Tilaajille
Tämä sana oli liikaa Tommi Kinnusen äidille Koillissanomien haastattelussa:  "Ilmoitti pesevänsä suuni saippualla heti seuraavalla kyläilykerralla"

Tämä sana oli liikaa Tommi Kin­nu­sen äidille Koil­lis­sa­no­mien haas­tat­te­lus­sa: "Il­moit­ti pe­se­vän­sä suuni saip­pual­la heti seu­raa­val­la ky­läi­ly­ker­ral­la"

10.11.2020 17:26
Tilaajille
Lukijalta: Kinnusen fiktio kuulostaa faktalta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kin­nu­sen fiktio kuu­los­taa fak­tal­ta

10.11.2020 05:00
”Täytyykö minun lähteä Helsinkiin kaiken tämän kiireen keskellä?” – Tämä oli Tommi Kinnusen ensimmäinen reaktio, kun hän kuuli Finlandia-ehdokkuudestaan

”Täy­tyy­kö minun lähteä Hel­sin­kiin kaiken tämän kiireen kes­kel­lä?” – Tämä oli Tommi Kin­nu­sen en­sim­mäi­nen reak­tio, kun hän kuuli Fin­lan­dia-eh­dok­kuu­des­taan

09.11.2020 04:00
Tilaajille
Tommi Kinnunen ehdolla Finlandia-palkinnon saajaksi –Kuusamolaislähtöiselle kirjailijalle jo kolmas Finlandia-ehdokkuus

Tommi Kin­nu­nen ehdolla Fin­lan­dia-pal­kin­non saa­jak­si –Kuu­sa­mo­lais­läh­töi­sel­le kir­jai­li­jal­le jo kolmas Fin­lan­dia-eh­dok­kuus

05.11.2020 10:34
Tilaajille
Minna Canth -palkinto on tänä vuonna myönnetty kirjailija ja opettaja Tommi Kinnuselle – Palkintoraati: "Kinnusen tuotanto on ilmaisultaan rikasta, minkä lisäksi se antaa äänen vaiennettujen kertomuksille"

Minna Canth -pal­kin­to on tänä vuonna myön­net­ty kir­jai­li­ja ja opet­ta­ja Tommi Kin­nu­sel­le – Pal­kin­to­raa­ti: "Kin­nu­sen tuo­tan­to on il­mai­sul­taan ri­kas­ta, minkä lisäksi se antaa äänen vaien­net­tu­jen ker­to­muk­sil­le"

24.10.2020 19:12
Tilaajille
Tommi Kinnusen tänään julkaistavan uuden romaanin idea syntyi saunassa: " Juostiin lumisateessa pihan poikki tupaan, kirjoitin synopsiksen ja lähetin idean kustantajalle"

Tommi Kin­nu­sen tänään jul­kais­ta­van uuden ro­maa­nin idea syntyi sau­nas­sa: " Juos­tiin lu­mi­sa­tees­sa pihan poikki tupaan, kir­joi­tin sy­nop­sik­sen ja lähetin idean kus­tan­ta­jal­le"

13.08.2020 12:00
Tilaajille