Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Posion keskustaajama
Posion kunta tilaa suunnitelman uusista jouluvaloista ja keskustaajaman keraamisten lähestymiskylttien valaisemisesta

Posion kunta tilaa suun­ni­tel­man uusista jou­lu­va­lois­ta ja kes­kus­taa­ja­man ke­raa­mis­ten lä­hes­ty­mis­kylt­tien va­lai­se­mi­ses­ta

06.09.2023 17:00 1
Tilaajille
Paula Suomisen vieraskolumni: Työstä niinku
Kolumni

Paula Suo­mi­sen vie­ras­ko­lum­ni: Työstä niinku

23.05.2023 04:00
Tilaajille
Näin purettiin Posion pikkutorille veistetyn torirakennuksen kehikkoa hirsiksi

Näin pu­ret­tiin Posion pik­ku­to­ril­le veis­te­tyn to­ri­ra­ken­nuk­sen ke­hik­koa hir­sik­si

21.05.2023 04:00
Tilaajille
Hirsirakentamisen näyte Posion keskustaan ykköspaikalle – piilossa valmistuneen kehikon pystytys Pikkutorin elävöittäjäksi alkaa ensi viikolla

Hir­si­ra­ken­ta­mi­sen näyte Posion kes­kus­taan yk­kös­pai­kal­le – pii­los­sa val­mis­tu­neen kehikon pys­ty­tys Pik­ku­to­rin elä­vöit­tä­jäk­si alkaa ensi vii­kol­la

21.05.2023 04:00
Tilaajille
Kaksimetriset värikkäät elementit valmistuvat osaksi Posion uusinta taideteosta

Kak­si­met­ri­set vä­rik­käät ele­men­tit val­mis­tu­vat osaksi Posion uusinta tai­de­teos­ta

14.05.2023 09:00 4
Tilaajille
Uusi tiepenkka rupesi ratkeilemaan Posiolla – "Alla ei pitänyt olla pehmeitä maakerroksia, mutta ilmeisesti siellä oli"

Uusi tie­penk­ka rupesi rat­kei­le­maan Po­siol­la – "Alla ei pitänyt olla peh­mei­tä maa­ker­rok­sia, mutta il­mei­ses­ti siellä oli"

22.04.2023 04:00 1
Tilaajille
"Välillä melko tiuhaankin tulee katsottua kännykkään" – Henri ja Teemu löysivät tankille ja lounaalle, mutta yleensä Koillismaan keskustaajamiin on moottorikelkkailijaa varten niukasti kulkuväyliä

"Vä­lil­lä melko tiu­haan­kin tulee kat­sot­tua kän­nyk­kään" – Henri ja Teemu löy­si­vät tan­kil­le ja lou­naal­le, mutta yleensä Koil­lis­maan kes­kus­taa­ja­miin on moot­to­ri­kelk­kai­li­jaa varten niu­kas­ti kul­ku­väy­liä

29.03.2023 17:00
Tilaajille
Yhden kunnan pääraitilla kaamoksen kirkastajat eivät syttyneet, mutta pukin pussin perällä näkyy valoa – "Rahat kunnon jouluvalojen hankkimiseen"

Yhden kunnan pää­rai­til­la kaa­mok­sen kir­kas­ta­jat eivät syt­ty­neet, mutta pukin pussin perällä näkyy valoa – "Rahat kunnon jou­lu­va­lo­jen hank­ki­mi­seen"

04.12.2022 12:00 1
Tilaajille
Siltatyö kavensi Mourusalmen sillan kolmimetriseksi – " Kyllä siitä kaikki normaalilevyiset kulkuneuvot mahtuvat kulkemaan"

Sil­ta­työ kavensi Mou­ru­sal­men sillan kol­mi­met­ri­sek­si – " Kyllä siitä kaikki nor­maa­li­le­vyi­set kul­ku­neu­vot mah­tu­vat kul­ke­maan"

14.07.2022 19:00
Tilaajille