Joko luit: Ru­ka­kes­kus ke­hit­tää Maston aluetta 14 mil­joo­nal­la

Vanha kuva: Karhu ahmi viisia kania ko­ti­pi­has­ta Tol­pan­nie­mes­sä lo­ka­kuus­sa 1993

Kalakisa: Erkin ver­kos­ta Ala-Kit­kal­la nousi lähes kolmen kilon siika

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Posion kiertoliittymä
Posion kiertoliittymän taideteoksen paljastaminen siirtyy, koska kunnalta puuttui suunnitelma ja lupa – "Kunnalla ei ollut asiassa oikeaa tilannekuvaa"

Posion kier­to­liit­ty­män tai­de­teok­sen pal­jas­ta­mi­nen siir­tyy, koska kun­nal­ta puuttui suun­ni­tel­ma ja lupa – "Kun­nal­la ei ollut asiassa oikeaa ti­lan­ne­ku­vaa"

12.09.2023 16:30 1
Tilaajille
Kaksimetriset värikkäät elementit valmistuvat osaksi Posion uusinta taideteosta

Kak­si­met­ri­set vä­rik­käät ele­men­tit val­mis­tu­vat osaksi Posion uusinta tai­de­teos­ta

14.05.2023 09:00 4
Tilaajille
Uusi tiepenkka rupesi ratkeilemaan Posiolla – "Alla ei pitänyt olla pehmeitä maakerroksia, mutta ilmeisesti siellä oli"

Uusi tie­penk­ka rupesi rat­kei­le­maan Po­siol­la – "Alla ei pitänyt olla peh­mei­tä maa­ker­rok­sia, mutta il­mei­ses­ti siellä oli"

22.04.2023 04:00 1
Tilaajille
Paula Suomisen vieraskolumni: Ilokseni tapasin mosaiikkityömaalla resquen – Se sanoi, että taitelijana olet koiran asemassa
Mielipidekirjoitus

Paula Suo­mi­sen vie­ras­ko­lum­ni: Ilok­se­ni tapasin mo­saiik­ki­työ­maal­la resquen – Se sanoi, että tai­te­li­ja­na olet koiran ase­mas­sa

14.03.2023 04:00
Tilaajille
Posion kiertoliittymän taideteokseen tarvitaan noin 20 000 mosaiikkipalaa – näin taiteilija Paula Suominen selittää, miksi teoksessa onkin kolme vetyatomia kahden sijasta

Posion kier­to­liit­ty­män tai­de­teok­seen tar­vi­taan noin 20 000 mo­saiik­ki­pa­laa – näin tai­tei­li­ja Paula Suo­mi­nen se­lit­tää, miksi teok­ses­sa onkin kolme ve­ty­ato­mia kahden sijasta

25.01.2023 13:04
Tilaajille
Toimittajalta: Kiertoliittymän teosehdotus sopii kuin nenä päähän – Miten olisi seuraavaksi Posion keskustaan paljon puheena olleen puiston rakentaminen kirjaston ja Osuuspankin väliselle alueelle?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kier­to­liit­ty­män teos­eh­do­tus sopii kuin nenä päähän – Miten olisi seu­raa­vak­si Posion kes­kus­taan paljon puheena olleen puiston ra­ken­ta­mi­nen kir­jas­ton ja Osuus­pan­kin vä­li­sel­le alueel­le?

02.11.2022 04:00
Tilaajille
Posion kiertoliittymän taideteoskilpailun voittaja on valittu – Kuvataiteilija Paula Suomisen H2O on mosaiikkiveistos, jonka muoto on vesimolekyylin muotoa mukaileva sommitelma

Posion kier­to­liit­ty­män tai­de­teos­kil­pai­lun voit­ta­ja on valittu – Ku­va­tai­tei­li­ja Paula Suo­mi­sen H2O on mo­saiik­ki­veis­tos, jonka muoto on ve­si­mo­le­kyy­lin muotoa mu­kai­le­va som­mi­tel­ma

31.10.2022 09:00 4
Tilaajille
”Materiaalien saannissa viivästymisiä” – Posion kiertoliittymän ja Mourusalmen sillan työmaita vaivaava materiaaliongelma ei urakoitsijan mukaan vaikuta aikatauluun

”Ma­te­riaa­lien saan­nis­sa vii­väs­ty­mi­siä” – Posion kier­to­liit­ty­män ja Mou­ru­sal­men sillan työ­mai­ta vai­vaa­va ma­te­riaa­li­on­gel­ma ei ura­koit­si­jan mukaan vaikuta ai­ka­tau­luun

09.08.2022 04:00
Tilaajille
Siltatyö kavensi Mourusalmen sillan kolmimetriseksi – " Kyllä siitä kaikki normaalilevyiset kulkuneuvot mahtuvat kulkemaan"

Sil­ta­työ kavensi Mou­ru­sal­men sillan kol­mi­met­ri­sek­si – " Kyllä siitä kaikki nor­maa­li­le­vyi­set kul­ku­neu­vot mah­tu­vat kul­ke­maan"

14.07.2022 19:00
Tilaajille
Posion keskustan ilme raikastuu kertaheitolla, kun kiertoliittymän rakentaminen pääsee viimein vauhtiin – tällainen siitä tulee

Posion kes­kus­tan ilme rai­kas­tuu ker­ta­hei­tol­la, kun kier­to­liit­ty­män ra­ken­ta­mi­nen pääsee viimein vauh­tiin – täl­lai­nen siitä tulee

20.06.2022 04:00
Tilaajille
Posion kiertoliittymästä halutaan myös näyttävä – liittymän keskelle tulevasta teoksesta julistettiin avoin taidekilpailu

Posion kier­to­liit­ty­mäs­tä ha­lu­taan myös näyt­tä­vä – liit­ty­män kes­kel­le tu­le­vas­ta teok­ses­ta ju­lis­tet­tiin avoin tai­de­kil­pai­lu

28.05.2022 04:00 3
Tilaajille
Posion-Kuusamon tien Mourusalmen silta peruskorjataan – ely-keskus hakee urakoijaa samalla Posion ensimmäiselle liikenneympyrälle

Po­sion-Kuu­sa­mon tien Mou­ru­sal­men silta pe­rus­kor­ja­taan – ely-kes­kus hakee ura­koi­jaa samalla Posion en­sim­mäi­sel­le lii­ken­ne­ym­py­räl­le

10.03.2022 11:00
Tilaajille
Kiertoliittymä Posiolle vihdoinkin toteutuu – "Liittymän keskelle sijoitettavan taideteoksen pitää tukea jo rakennettua taajaman keramiikkailmettä"
Kolumni

Kier­to­liit­ty­mä Po­siol­le vih­doin­kin to­teu­tuu – "Liit­ty­män kes­kel­le si­joi­tet­ta­van tai­de­teok­sen pitää tukea jo ra­ken­net­tua taa­ja­man ke­ra­miik­kail­met­tä"

02.02.2022 04:00 1
Tilaajille