Suurpetokeskus: Eläimet siir­ret­tä­vä toisiin eläin­tar­hoi­hin tai lo­pe­tet­ta­va 31.10 men­nes­sä

Toimittajalta: Bud­je­tin teko voi ah­dis­taa, mutta minulle se toi mie­len­rau­han

Öljy tuoksuu vieläkin: Park­ki­pai­kan alta nos­tet­tu 3500 tonnia saas­tu­nut­ta maata

Mainos: Paikallista tietoa ja ymmärrystä – tutustu Koillissanomiin 1 kk 1 €

Posion kiertoliittymä
”Materiaalien saannissa viivästymisiä” – Posion kiertoliittymän ja Mourusalmen sillan työmaita vaivaava materiaaliongelma ei urakoitsijan mukaan vaikuta aikatauluun

”Ma­te­riaa­lien saan­nis­sa vii­väs­ty­mi­siä” – Posion kier­to­liit­ty­män ja Mou­ru­sal­men sillan työ­mai­ta vai­vaa­va ma­te­riaa­li­on­gel­ma ei ura­koit­si­jan mukaan vaikuta ai­ka­tau­luun

09.08.2022 04:00
Tilaajille
Siltatyö kavensi Mourusalmen sillan kolmimetriseksi – " Kyllä siitä kaikki normaalilevyiset kulkuneuvot mahtuvat kulkemaan"

Sil­ta­työ kavensi Mou­ru­sal­men sillan kol­mi­met­ri­sek­si – " Kyllä siitä kaikki nor­maa­li­le­vyi­set kul­ku­neu­vot mah­tu­vat kul­ke­maan"

14.07.2022 19:00
Tilaajille
Posion keskustan ilme raikastuu kertaheitolla, kun kiertoliittymän rakentaminen pääsee viimein vauhtiin – tällainen siitä tulee

Posion kes­kus­tan ilme rai­kas­tuu ker­ta­hei­tol­la, kun kier­to­liit­ty­män ra­ken­ta­mi­nen pääsee viimein vauh­tiin – täl­lai­nen siitä tulee

20.06.2022 04:00
Tilaajille
Posion kiertoliittymästä halutaan myös näyttävä – liittymän keskelle tulevasta teoksesta julistettiin avoin taidekilpailu

Posion kier­to­liit­ty­mäs­tä ha­lu­taan myös näyt­tä­vä – liit­ty­män kes­kel­le tu­le­vas­ta teok­ses­ta ju­lis­tet­tiin avoin tai­de­kil­pai­lu

28.05.2022 04:00 3
Tilaajille
Posion-Kuusamon tien Mourusalmen silta peruskorjataan – ely-keskus hakee urakoijaa samalla Posion ensimmäiselle liikenneympyrälle

Po­sion-Kuu­sa­mon tien Mou­ru­sal­men silta pe­rus­kor­ja­taan – ely-kes­kus hakee ura­koi­jaa samalla Posion en­sim­mäi­sel­le lii­ken­ne­ym­py­räl­le

10.03.2022 11:00
Tilaajille
Kiertoliittymä Posiolle vihdoinkin toteutuu – "Liittymän keskelle sijoitettavan taideteoksen pitää tukea jo rakennettua taajaman keramiikkailmettä"
Kolumni

Kier­to­liit­ty­mä Po­siol­le vih­doin­kin to­teu­tuu – "Liit­ty­män kes­kel­le si­joi­tet­ta­van tai­de­teok­sen pitää tukea jo ra­ken­net­tua taa­ja­man ke­ra­miik­kail­met­tä"

02.02.2022 04:00 1
Tilaajille